Florø Restaurant Holding As
Juridisk navn:  Florø Restaurant Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57832295
Postboks 222 Strandgata 23 Fax:
6901 Florø 6905 Florø
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 964206309
Aksjekapital: 180.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Solvens As
Utvikling:
Omsetning  
  
91.65%
Resultat  
  
-36.13%
Egenkapital  
  
13.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 895.000 467.000 561.000 541.000 432.000
Resultat: 3.996.000 6.256.000 1.646.000 3.998.000 4.618.000
Egenkapital: 28.870.000 25.434.000 20.135.000 19.030.000 17.991.000
Regnskap for  Florø Restaurant Holding As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 895.000 467.000 561.000 541.000 432.000
Driftskostnader -738.000 -321.000 -495.000 -263.000 -267.000
Driftsresultat 158.000 147.000 65.000 278.000 166.000
Finansinntekter 3.842.000 6.381.000 1.630.000 3.721.000 4.453.000
Finanskostnader -3.000 -273.000 -49.000 0 0
Finans 3.839.000 6.108.000 1.581.000 3.721.000 4.453.000
Resultat før skatt 3.996.000 6.256.000 1.646.000 3.998.000 4.618.000
Skattekostnad -559.000 -957.000 -542.000 -959.000 -962.000
Årsresultat 3.437.000 5.299.000 1.104.000 3.039.000 3.656.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.066.000 9.514.000 7.947.000 6.094.000 6.094.000
Sum omløpsmidler 19.714.000 17.213.000 13.142.000 15.915.000 14.382.000
Sum eiendeler 29.780.000 26.727.000 21.089.000 22.009.000 20.476.000
Sum opptjent egenkapital 28.594.000 25.157.000 19.858.000 18.754.000 17.715.000
Sum egenkapital 28.870.000 25.434.000 20.135.000 19.030.000 17.991.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 907.000 1.289.000 949.000 2.971.000 2.474.000
Sum gjeld og egenkapital 29.781.000 26.727.000 21.089.000 22.009.000 20.475.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 895.000 467.000 561.000 541.000 432.000
Driftsinntekter 895.000 467.000 561.000 541.000 432.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -738.000 -321.000 -495.000 -263.000 -267.000
Driftskostnader -738.000 -321.000 -495.000 -263.000 -267.000
Driftsresultat 158.000 147.000 65.000 278.000 166.000
Finansinntekter 3.842.000 6.381.000 1.630.000 3.721.000 4.453.000
Finanskostnader -3.000 -273.000 -49.000 0 0
Finans 3.839.000 6.108.000 1.581.000 3.721.000 4.453.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.000.000 -1.500.000
Årsresultat 3.437.000 5.299.000 1.104.000 3.039.000 3.656.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.029.000 4.029.000 4.029.000 4.029.000 4.029.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.029.000 4.029.000 4.029.000 4.029.000 4.029.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.037.000 5.485.000 3.918.000 2.065.000 2.065.000
Sum anleggsmidler 10.066.000 9.514.000 7.947.000 6.094.000 6.094.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 433.000 7.000 337.000 19.000 160.000
Andre fordringer 6.333.000 5.164.000 3.110.000 4.550.000 4.027.000
Sum investeringer 12.230.000 11.006.000 9.216.000 0 0
Kasse, bank 718.000 1.037.000 480.000 11.347.000 10.195.000
Sum omløpsmidler 19.714.000 17.213.000 13.142.000 15.915.000 14.382.000
Sum eiendeler 29.780.000 26.727.000 21.089.000 22.009.000 20.476.000
Sum opptjent egenkapital 28.594.000 25.157.000 19.858.000 18.754.000 17.715.000
Sum egenkapital 28.870.000 25.434.000 20.135.000 19.030.000 17.991.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000
Leverandørgjeld 20.000 23.000 29.000 4.000 8.000
Betalbar skatt 560.000 881.000 543.000 962.000 965.000
Skyldig offentlige avgifter 20.000 26.000 27.000 6.000 1.000
Utbytte 0 0 -2.000.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 306.000 359.000 350.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 907.000 1.289.000 949.000 2.971.000 2.474.000
Sum gjeld og egenkapital 29.781.000 26.727.000 21.089.000 22.009.000 20.475.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.807.000 15.924.000 12.193.000 12.944.000 11.908.000
Likviditetsgrad 1 21.7 13.4 13.8 5.4 5.8
Likviditetsgrad 2 21.7 13.4 13.8 5.4 5.8
Soliditet 96.9 95.2 95.5 86.5 87.9
Resultatgrad 17.7 31.5 11.6 51.4 38.4
Rentedekningsgrad 52.7 0.5 1.3
Gjeldsgrad 0.1 0 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 13.4 24.4 8 18.2 22.6
Signatur
19.01.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex