Florø Rorbu As
Juridisk navn:  Florø Rorbu As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57748100
Brandsøyvegen 4 Furuholmen 1 Fax:
6908 Florø 6908 Florø
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 968275577
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/15/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Lunde Revisjon AS
Regnskapsfører: Solvens As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.05%
Resultat  
  
-67.25%
Egenkapital  
  
-71.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.478.000 4.069.000 3.567.000 3.276.000 3.355.000
Resultat: 264.000 806.000 434.000 298.000 385.000
Egenkapital: 502.000 1.736.000 1.258.000 1.220.000 984.000
Regnskap for  Florø Rorbu As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.478.000 4.069.000 3.567.000 3.276.000 3.355.000
Driftskostnader -3.851.000 -2.861.000 -2.656.000 -2.450.000 -2.432.000
Driftsresultat 626.000 1.208.000 911.000 826.000 923.000
Finansinntekter 8.000 8.000 0 3.000 4.000
Finanskostnader -370.000 -410.000 -478.000 -531.000 -542.000
Finans -362.000 -402.000 -478.000 -528.000 -538.000
Resultat før skatt 264.000 806.000 434.000 298.000 385.000
Skattekostnad -58.000 -177.000 -95.000 -63.000 -58.000
Årsresultat 206.000 628.000 338.000 235.000 326.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.586.000 19.866.000 20.143.000 20.440.000 19.367.000
Sum omløpsmidler 991.000 1.312.000 815.000 256.000 1.051.000
Sum eiendeler 20.577.000 21.178.000 20.958.000 20.696.000 20.418.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 1.236.000 758.000 720.000 484.000
Sum egenkapital 502.000 1.736.000 1.258.000 1.220.000 984.000
Sum langsiktig gjeld 17.819.000 18.375.000 18.781.000 19.000.000 18.973.000
Sum kortsiktig gjeld 2.256.000 1.067.000 919.000 476.000 459.000
Sum gjeld og egenkapital 20.577.000 21.178.000 20.958.000 20.696.000 20.416.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.420.000 4.010.000 3.307.000 3.276.000 3.350.000
Andre inntekter 58.000 59.000 260.000 0 5.000
Driftsinntekter 4.478.000 4.069.000 3.567.000 3.276.000 3.355.000
Varekostnad -55.000 -17.000 -250.000 -32.000 0
Lønninger -846.000 -856.000 -691.000 -774.000 -817.000
Avskrivning -695.000 -645.000 -641.000 -589.000 -548.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.255.000 -1.343.000 -1.074.000 -1.055.000 -1.067.000
Driftskostnader -3.851.000 -2.861.000 -2.656.000 -2.450.000 -2.432.000
Driftsresultat 626.000 1.208.000 911.000 826.000 923.000
Finansinntekter 8.000 8.000 0 3.000 4.000
Finanskostnader -370.000 -410.000 -478.000 -531.000 -542.000
Finans -362.000 -402.000 -478.000 -528.000 -538.000
Konsernbidrag -1.440.000 0 0 0
Utbytte -150.000 -300.000 0 0
Årsresultat 206.000 628.000 338.000 235.000 326.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 18.968.000 19.275.000 19.193.000 19.564.000 18.381.000
Maskiner anlegg 132.000 0 0
Driftsløsøre 608.000 531.000 559.000 621.000 431.000
Sum varige driftsmidler 19.576.000 19.806.000 19.884.000 20.185.000 18.812.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 60.000 259.000 255.000 555.000
Sum anleggsmidler 19.586.000 19.866.000 20.143.000 20.440.000 19.367.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 233.000 439.000 94.000 80.000 135.000
Andre fordringer 99.000 96.000 59.000 71.000 60.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 659.000 777.000 662.000 105.000 856.000
Sum omløpsmidler 991.000 1.312.000 815.000 256.000 1.051.000
Sum eiendeler 20.577.000 21.178.000 20.958.000 20.696.000 20.418.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 1.236.000 758.000 720.000 484.000
Sum egenkapital 502.000 1.736.000 1.258.000 1.220.000 984.000
Sum avsetninger til forpliktelser 452.000 394.000 217.000 121.000 58.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.819.000 18.375.000 18.781.000 19.000.000 18.973.000
Leverandørgjeld 231.000 55.000 42.000 168.000 76.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 38.000 240.000 251.000 26.000 121.000
Utbytte -150.000 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.987.000 622.000 326.000 281.000 263.000
Sum kortsiktig gjeld 2.256.000 1.067.000 919.000 476.000 459.000
Sum gjeld og egenkapital 20.577.000 21.178.000 20.958.000 20.696.000 20.416.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.265.000 245.000 -104.000 -220.000 592.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1.2 0.9 0.5 2.3
Likviditetsgrad 2 0.4 1.2 0.9 0.5 2.3
Soliditet 2.4 8.2 6 5.9 4.8
Resultatgrad 14.0 29.7 25.5 25.2 27.5
Rentedekningsgrad 1.7 2.9 1.9 1.6 1.7
Gjeldsgrad 40.0 11.2 15.7 1 19.7
Total kapitalrentabilitet 3.1 5.7 4.3 4 4.5
Signatur
19.01.2021
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
19.01.2021
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex