Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Florø Skyssbåt AS
Juridisk navn:  Florø Skyssbåt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48258780
Postboks 561 Fugleskjærgata 3 Fax:
6903 Florø 6905 Florø
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 989014366
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 11/29/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Madsen Siv
Utvikling:
Omsetning  
  
13.42%
Resultat  
  
25.23%
Egenkapital  
  
11.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 46.938.000 41.385.000 37.307.000 37.561.000 35.047.000
Resultat: 12.458.000 9.948.000 9.454.000 5.899.000 9.186.000
Egenkapital: 41.090.000 36.835.000 30.655.000 23.418.000 22.687.000
Regnskap for  Florø Skyssbåt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 46.938.000 41.385.000 37.307.000 37.561.000 35.047.000
Driftskostnader -34.930.000 -31.623.000 -28.036.000 -31.654.000 -25.879.000
Driftsresultat 12.008.000 9.762.000 9.272.000 5.906.000 9.168.000
Finansinntekter 450.000 201.000 200.000 256.000 413.000
Finanskostnader 0 -16.000 -18.000 -263.000 -395.000
Finans 450.000 185.000 182.000 -7.000 18.000
Resultat før skatt 12.458.000 9.948.000 9.454.000 5.899.000 9.186.000
Skattekostnad -2.743.000 -2.227.000 -2.217.000 -1.418.000 -2.378.000
Årsresultat 9.715.000 7.720.000 7.238.000 4.481.000 6.808.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.967.000 29.540.000 18.519.000 19.635.000 21.418.000
Sum omløpsmidler 37.086.000 23.362.000 29.504.000 20.628.000 24.062.000
Sum eiendeler 64.053.000 52.902.000 48.023.000 40.263.000 45.480.000
Sum opptjent egenkapital 35.680.000 31.425.000 25.245.000 18.008.000 17.277.000
Sum egenkapital 41.090.000 36.835.000 30.655.000 23.418.000 22.687.000
Sum langsiktig gjeld 1.538.000 1.498.000 1.368.000 1.388.000 10.656.000
Sum kortsiktig gjeld 21.425.000 14.569.000 16.000.000 15.458.000 12.137.000
Sum gjeld og egenkapital 64.053.000 52.902.000 48.023.000 40.264.000 45.480.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.813.000 41.385.000 37.307.000 37.561.000 35.047.000
Andre inntekter 125.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 46.938.000 41.385.000 37.307.000 37.561.000 35.047.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -14.066.000 -12.638.000 -11.280.000 -11.216.000 -10.298.000
Avskrivning -2.633.000 -2.532.000 -1.544.000 -1.831.000 -2.190.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.231.000 -16.453.000 -15.212.000 -18.607.000 -13.391.000
Driftskostnader -34.930.000 -31.623.000 -28.036.000 -31.654.000 -25.879.000
Driftsresultat 12.008.000 9.762.000 9.272.000 5.906.000 9.168.000
Finansinntekter 450.000 201.000 200.000 256.000 413.000
Finanskostnader 0 -16.000 -18.000 -263.000 -395.000
Finans 450.000 185.000 182.000 -7.000 18.000
Konsernbidrag -5.460.000 -1.540.000 0 -3.750.000 -3.650.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.715.000 7.720.000 7.238.000 4.481.000 6.808.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.350.000 2.356.000 2.485.000 2.240.000 2.355.000
Maskiner anlegg 35.000 44.000 18.000 29.000 39.000
Driftsløsøre 215.000 300.000 69.000 32.000 60.000
Sum varige driftsmidler 26.842.000 29.475.000 18.519.000 19.635.000 21.418.000
Sum finansielle anleggsmidler 125.000 65.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 26.967.000 29.540.000 18.519.000 19.635.000 21.418.000
Varebeholdning 123.000 0 0 0 0
Kundefordringer 1.300.000 1.133.000 2.863.000 630.000 709.000
Andre fordringer 3.203.000 600.000 9.530.000 444.000 1.868.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.460.000 21.628.000 17.111.000 19.554.000 21.484.000
Sum omløpsmidler 37.086.000 23.362.000 29.504.000 20.628.000 24.062.000
Sum eiendeler 64.053.000 52.902.000 48.023.000 40.263.000 45.480.000
Sum opptjent egenkapital 35.680.000 31.425.000 25.245.000 18.008.000 17.277.000
Sum egenkapital 41.090.000 36.835.000 30.655.000 23.418.000 22.687.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.538.000 1.498.000 1.368.000 1.388.000 1.416.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.538.000 1.498.000 1.368.000 1.388.000 10.656.000
Leverandørgjeld 752.000 641.000 1.303.000 996.000 744.000
Betalbar skatt 1.163.000 1.638.000 2.236.000 197.000 1.127.000
Skyldig offentlige avgifter 1.558.000 1.263.000 793.000 779.000 777.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.952.000 11.026.000 11.667.000 13.486.000 9.490.000
Sum kortsiktig gjeld 21.425.000 14.569.000 16.000.000 15.458.000 12.137.000
Sum gjeld og egenkapital 64.053.000 52.902.000 48.023.000 40.264.000 45.480.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.661.000 8.793.000 13.504.000 5.170.000 11.925.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.8 1.3 2.0
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 1.8 1.3 2.0
Soliditet 64.2 69.6 63.8 58.2 49.9
Resultatgrad 25.6 23.6 24.9 15.7 26.2
Rentedekningsgrad 610.1 515.1 22.5 24.3
Gjeldsgrad 0.6 0.4 0.6 0.7 1.0
Total kapitalrentabilitet 19.4 18.8 19.7 15.3 21.1
Signatur
07.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex