Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flowbird Norge As
Juridisk navn:  Flowbird Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22621000
Postboks 165 Holmlia Nordåsveien 5 Fax: 22764070
1203 Oslo 1251 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987014814
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 6/23/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Vestby Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.17%
Resultat  
  
75.74%
Egenkapital  
  
21.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 44.333.000 42.559.000 53.881.000 89.467.000 43.671.000
Resultat: 4.462.000 2.539.000 3.103.000 6.260.000 3.017.000
Egenkapital: 19.646.000 16.165.000 14.185.000 11.769.000 6.974.000
Regnskap for  Flowbird Norge As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 44.333.000 42.559.000 53.881.000 89.467.000 43.671.000
Driftskostnader -39.920.000 -39.974.000 -50.816.000 -83.282.000 -40.299.000
Driftsresultat 4.413.000 2.585.000 3.065.000 6.186.000 3.372.000
Finansinntekter 92.000 68.000 116.000 477.000 282.000
Finanskostnader -42.000 -115.000 -78.000 -402.000 -635.000
Finans 50.000 -47.000 38.000 75.000 -353.000
Resultat før skatt 4.462.000 2.539.000 3.103.000 6.260.000 3.017.000
Skattekostnad -982.000 -559.000 -687.000 -1.465.000 -743.000
Årsresultat 3.481.000 1.980.000 2.416.000 4.795.000 2.274.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.432.000 10.738.000 14.914.000 10.654.000 942.000
Sum omløpsmidler 22.149.000 23.027.000 25.771.000 25.920.000 36.389.000
Sum eiendeler 30.581.000 33.765.000 40.685.000 36.574.000 37.331.000
Sum opptjent egenkapital 19.546.000 16.065.000 14.085.000 11.669.000 6.874.000
Sum egenkapital 19.646.000 16.165.000 14.185.000 11.769.000 6.974.000
Sum langsiktig gjeld 338.000 448.000 0 3.842.000
Sum kortsiktig gjeld 10.935.000 17.262.000 26.051.000 24.805.000 26.514.000
Sum gjeld og egenkapital 30.581.000 33.765.000 40.684.000 36.574.000 37.330.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.019.000 40.812.000 52.861.000 84.001.000 43.463.000
Andre inntekter 314.000 1.747.000 1.019.000 5.467.000 208.000
Driftsinntekter 44.333.000 42.559.000 53.881.000 89.467.000 43.671.000
Varekostnad -23.460.000 -21.854.000 -29.227.000 -55.943.000 -26.391.000
Lønninger -10.048.000 -8.638.000 -12.965.000 -15.799.000 -8.319.000
Avskrivning -1.687.000 -1.979.000 -1.797.000 -1.571.000 -118.000
Nedskrivning -2.956.000 -15.000 0 0
Andre driftskostnader -4.725.000 -4.547.000 -6.812.000 -9.969.000 -5.471.000
Driftskostnader -39.920.000 -39.974.000 -50.816.000 -83.282.000 -40.299.000
Driftsresultat 4.413.000 2.585.000 3.065.000 6.186.000 3.372.000
Finansinntekter 92.000 68.000 116.000 477.000 282.000
Finanskostnader -42.000 -115.000 -78.000 -402.000 -635.000
Finans 50.000 -47.000 38.000 75.000 -353.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.481.000 1.980.000 2.416.000 4.795.000 2.274.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.420.000 7.834.000 10.068.000 7.451.000 204.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 275.000 16.000
Driftsløsøre 1.735.000 2.841.000 4.710.000 2.751.000 681.000
Sum varige driftsmidler 1.735.000 2.841.000 4.710.000 3.025.000 696.000
Sum finansielle anleggsmidler 276.000 63.000 136.000 178.000 41.000
Sum anleggsmidler 8.432.000 10.738.000 14.914.000 10.654.000 942.000
Varebeholdning 8.580.000 7.745.000 4.907.000 8.949.000 13.567.000
Kundefordringer 6.468.000 5.075.000 11.504.000 7.112.000 11.234.000
Andre fordringer 2.376.000 1.990.000 1.781.000 530.000 1.062.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.725.000 8.217.000 7.579.000 9.330.000 10.498.000
Sum omløpsmidler 22.149.000 23.027.000 25.771.000 25.920.000 36.389.000
Sum eiendeler 30.581.000 33.765.000 40.685.000 36.574.000 37.331.000
Sum opptjent egenkapital 19.546.000 16.065.000 14.085.000 11.669.000 6.874.000
Sum egenkapital 19.646.000 16.165.000 14.185.000 11.769.000 6.974.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 57.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.437.000 1.420.000 10.494.000 11.522.000 14.772.000
Sum langsiktig gjeld 338.000 448.000 0 3.842.000
Leverandørgjeld 4.440.000 4.376.000 3.345.000 5.268.000 4.751.000
Betalbar skatt 641.000 1.258.000 616.000 1.279.000 821.000
Skyldig offentlige avgifter 2.007.000 3.200.000 4.215.000 2.417.000 3.153.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.410.000 7.009.000 7.382.000 4.319.000 3.018.000
Sum kortsiktig gjeld 10.935.000 17.262.000 26.051.000 24.805.000 26.514.000
Sum gjeld og egenkapital 30.581.000 33.765.000 40.684.000 36.574.000 37.330.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.214.000 5.765.000 -280.000 1.115.000 9.875.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.3 1 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 0.8 0.7 0.9
Soliditet 64.2 47.9 34.9 32.2 18.7
Resultatgrad 10.0 6.1 5.7 6.9 7.7
Rentedekningsgrad 105.1 22.5 39.3 15.4 5.3
Gjeldsgrad 0.6 1.1 1.9 2.1 4.4
Total kapitalrentabilitet 14.7 7.9 7.8 18.2 9.8
Signatur
15.04.2021
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex