Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flybåten AS
Juridisk navn:  Flybåten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33347200
Moloveien 4 Moloveien 4 Fax: 33347201
1628 Engelsviken 1628 Engelsviken
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 987761180
Aksjekapital: 384.504 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/9/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomitjenesten.No As
Utvikling:
Omsetning  
  
180.21%
Resultat  
  
269.52%
Egenkapital  
  
59.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.614.000 576.000 2.556.000 179.000 776.000
Resultat: 534.000 -315.000 144.000 -808.000 -1.131.000
Egenkapital: -357.000 -891.000 -576.000 -720.000 88.000
Regnskap for  Flybåten AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.614.000 576.000 2.556.000 179.000 776.000
Driftskostnader -1.075.000 -877.000 -2.394.000 -961.000 -1.893.000
Driftsresultat 540.000 -301.000 162.000 -782.000 -1.117.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000 2.000 16.000
Finanskostnader -5.000 -15.000 -21.000 -28.000 -29.000
Finans -5.000 -14.000 -18.000 -26.000 -13.000
Resultat før skatt 534.000 -315.000 144.000 -808.000 -1.131.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 534.000 -315.000 144.000 -808.000 -1.131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.239.000 1.394.000 1.529.000 1.657.000 1.685.000
Sum omløpsmidler 430.000 198.000 283.000 349.000 699.000
Sum eiendeler 1.669.000 1.592.000 1.812.000 2.006.000 2.384.000
Sum opptjent egenkapital -20.907.000 -21.441.000 -21.126.000 -21.270.000 -20.462.000
Sum egenkapital -357.000 -891.000 -576.000 -720.000 88.000
Sum langsiktig gjeld 1.085.000 2.211.000 1.999.000 2.345.000 1.694.000
Sum kortsiktig gjeld 940.000 272.000 389.000 380.000 600.000
Sum gjeld og egenkapital 1.668.000 1.592.000 1.812.000 2.005.000 2.382.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 425.000 576.000 2.552.000 94.000 760.000
Andre inntekter 1.189.000 0 4.000 85.000 16.000
Driftsinntekter 1.614.000 576.000 2.556.000 179.000 776.000
Varekostnad -80.000 -5.000 -141.000 -3.000 -70.000
Lønninger -161.000 -117.000 -932.000 -82.000 -362.000
Avskrivning -111.000 -121.000 -121.000 -121.000 -139.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -723.000 -634.000 -1.200.000 -755.000 -1.322.000
Driftskostnader -1.075.000 -877.000 -2.394.000 -961.000 -1.893.000
Driftsresultat 540.000 -301.000 162.000 -782.000 -1.117.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000 2.000 16.000
Finanskostnader -5.000 -15.000 -21.000 -28.000 -29.000
Finans -5.000 -14.000 -18.000 -26.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 534.000 -315.000 144.000 -808.000 -1.131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 172.000 293.000 414.000 535.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.239.000 1.223.000 1.237.000 1.243.000 1.150.000
Sum anleggsmidler 1.239.000 1.394.000 1.529.000 1.657.000 1.685.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 297.000 44.000 42.000 28.000 101.000
Andre fordringer 9.000 51.000 43.000 192.000 199.000
Sum investeringer 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Kasse, bank 112.000 91.000 186.000 117.000 387.000
Sum omløpsmidler 430.000 198.000 283.000 349.000 699.000
Sum eiendeler 1.669.000 1.592.000 1.812.000 2.006.000 2.384.000
Sum opptjent egenkapital -20.907.000 -21.441.000 -21.126.000 -21.270.000 -20.462.000
Sum egenkapital -357.000 -891.000 -576.000 -720.000 88.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.085.000 2.211.000 1.999.000 2.345.000 1.694.000
Leverandørgjeld 202.000 27.000 184.000 -49.000 284.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 53.000 -2.000 -48.000 18.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 686.000 247.000 253.000 411.000 313.000
Sum kortsiktig gjeld 940.000 272.000 389.000 380.000 600.000
Sum gjeld og egenkapital 1.668.000 1.592.000 1.812.000 2.005.000 2.382.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -510.000 -74.000 -106.000 -31.000 99.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7 0.7 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.7 0.9 1.2
Soliditet -21.4 - -31.8 -35.9 3.7
Resultatgrad 33.5 -52.3 6.3 -436.9 -143.9
Rentedekningsgrad 1 -20.1 7.7 -27.9 -38.0
Gjeldsgrad -5.7 -2.8 -4.1 -3.8 26.1
Total kapitalrentabilitet 32.4 -18.8 9.1 -38.9 -46.2
Signatur
14.12.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex