Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flyplasservice AS
Juridisk navn:  Flyplasservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48271798
Flyplassvegen 23 Flyplassvegen 23 Fax:
6040 Vigra 6040 Vigra
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Giske
Org.nr: 985233381
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/18/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Nordstrand As
Regnskapsfører: Rørvik Rekneskap & Markedsf Byrå
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.56%
Resultat  
  
-93.26%
Egenkapital  
  
1.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.074.000 2.345.000 2.302.000 2.174.000 2.112.000
Resultat: 26.000 386.000 490.000 368.000 264.000
Egenkapital: 1.871.000 1.850.000 1.536.000 1.047.000 679.000
Regnskap for  Flyplasservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.074.000 2.345.000 2.302.000 2.174.000 2.112.000
Driftskostnader -1.400.000 -1.428.000 -1.262.000 -1.211.000 -1.223.000
Driftsresultat 674.000 918.000 1.040.000 963.000 889.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 3.000 0
Finanskostnader -650.000 -533.000 -550.000 -599.000 -625.000
Finans -648.000 -532.000 -550.000 -596.000 -625.000
Resultat før skatt 26.000 386.000 490.000 368.000 264.000
Skattekostnad -6.000 -72.000 0 0 0
Årsresultat 20.000 314.000 490.000 368.000 264.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.427.000 17.618.000 18.019.000 18.466.000 18.908.000
Sum omløpsmidler 1.002.000 536.000 569.000 630.000 588.000
Sum eiendeler 19.429.000 18.154.000 18.588.000 19.096.000 19.496.000
Sum opptjent egenkapital 365.000 345.000 31.000 -458.000 -827.000
Sum egenkapital 1.871.000 1.850.000 1.536.000 1.047.000 679.000
Sum langsiktig gjeld 16.899.000 15.553.000 16.413.000 17.159.000 0
Sum kortsiktig gjeld 660.000 751.000 640.000 891.000 18.818.000
Sum gjeld og egenkapital 19.429.000 18.154.000 18.589.000 19.097.000 19.496.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.056.000 2.165.000 2.323.000 2.204.000 2.086.000
Andre inntekter 18.000 180.000 -21.000 -30.000 26.000
Driftsinntekter 2.074.000 2.345.000 2.302.000 2.174.000 2.112.000
Varekostnad -38.000 0 0 -1.000 -1.000
Lønninger -2.000 -1.000 0 0 0
Avskrivning -455.000 -449.000 -447.000 -447.000 -447.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -905.000 -978.000 -815.000 -763.000 -775.000
Driftskostnader -1.400.000 -1.428.000 -1.262.000 -1.211.000 -1.223.000
Driftsresultat 674.000 918.000 1.040.000 963.000 889.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 3.000 0
Finanskostnader -650.000 -533.000 -550.000 -599.000 -625.000
Finans -648.000 -532.000 -550.000 -596.000 -625.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 314.000 490.000 368.000 264.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 18.419.000 17.606.000 18.007.000 18.454.000 18.901.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 18.419.000 17.606.000 18.007.000 18.454.000 18.901.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 12.000 12.000 12.000 7.000
Sum anleggsmidler 18.427.000 17.618.000 18.019.000 18.466.000 18.908.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 466.000 290.000 441.000 390.000 373.000
Andre fordringer 114.000 224.000 42.000 177.000 185.000
Sum investeringer 0 0 0 0 5.000
Kasse, bank 422.000 22.000 86.000 63.000 25.000
Sum omløpsmidler 1.002.000 536.000 569.000 630.000 588.000
Sum eiendeler 19.429.000 18.154.000 18.588.000 19.096.000 19.496.000
Sum opptjent egenkapital 365.000 345.000 31.000 -458.000 -827.000
Sum egenkapital 1.871.000 1.850.000 1.536.000 1.047.000 679.000
Sum avsetninger til forpliktelser 78.000 72.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 17.905.000
Sum langsiktig gjeld 16.899.000 15.553.000 16.413.000 17.159.000 0
Leverandørgjeld 224.000 391.000 158.000 330.000 452.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 43.000 43.000 119.000 36.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 436.000 317.000 439.000 442.000 424.000
Sum kortsiktig gjeld 660.000 751.000 640.000 891.000 18.818.000
Sum gjeld og egenkapital 19.429.000 18.154.000 18.589.000 19.097.000 19.496.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 342.000 -215.000 -71.000 -261.000 -18.230.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.7 0.9 0.7 0.0
Likviditetsgrad 2 1.5 0.7 0.9 0.7 0.1
Soliditet 9.6 10.2 8.3 5.5 3.5
Resultatgrad 32.5 39.1 45.2 44.3 42.1
Rentedekningsgrad 1 1.7 1.9 1.6 1.4
Gjeldsgrad 9.4 8.8 11.1 17.2 27.7
Total kapitalrentabilitet 3.5 5.1 5.6 5.1 4.6
Signatur
03.10.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP, ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex