Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Folk Og Fe As
Juridisk navn:  Folk Og Fe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92899305
c/o Melnes gård Melnesveien 119 c/o Melnes gård Melnesveien 119 Fax:
1910 Enebakkneset 1910 Enebakkneset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 987974249
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 51
Etableringsdato: 2/15/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Econto As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.58%
Resultat  
  
48.94%
Egenkapital  
  
-7.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.337.000 3.887.000 4.228.000 4.678.000 5.021.000
Resultat: -48.000 -94.000 -143.000 162.000 220.000
Egenkapital: 553.000 601.000 695.000 838.000 713.000
Regnskap for  Folk Og Fe As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.337.000 3.887.000 4.228.000 4.678.000 5.021.000
Driftskostnader -4.390.000 -3.982.000 -4.371.000 -4.518.000 -4.804.000
Driftsresultat -53.000 -95.000 -144.000 161.000 217.000
Finansinntekter 6.000 2.000 1.000 6.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -5.000 -1.000
Finans 5.000 2.000 0 1.000 3.000
Resultat før skatt -48.000 -94.000 -143.000 162.000 220.000
Skattekostnad 0 -37.000 -54.000
Årsresultat -48.000 -94.000 -143.000 125.000 167.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 17.000
Sum omløpsmidler 1.365.000 1.215.000 1.113.000 1.297.000 1.156.000
Sum eiendeler 1.365.000 1.215.000 1.113.000 1.297.000 1.173.000
Sum opptjent egenkapital 453.000 501.000 595.000 738.000 613.000
Sum egenkapital 553.000 601.000 695.000 838.000 713.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 812.000 613.000 418.000 459.000 460.000
Sum gjeld og egenkapital 1.365.000 1.214.000 1.113.000 1.297.000 1.173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.337.000 3.863.000 4.227.000 4.678.000 5.021.000
Andre inntekter -1.000 23.000 2.000 0 0
Driftsinntekter 4.337.000 3.887.000 4.228.000 4.678.000 5.021.000
Varekostnad -396.000 -588.000 -496.000 -408.000 -554.000
Lønninger -2.809.000 -2.296.000 -2.747.000 -2.901.000 -3.037.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 -17.000 -25.000
Andre driftskostnader -1.185.000 -1.098.000 -1.128.000 -1.192.000 -1.188.000
Driftskostnader -4.390.000 -3.982.000 -4.371.000 -4.518.000 -4.804.000
Driftsresultat -53.000 -95.000 -144.000 161.000 217.000
Finansinntekter 6.000 2.000 1.000 6.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -5.000 -1.000
Finans 5.000 2.000 0 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -48.000 -94.000 -143.000 125.000 167.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 17.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 17.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 14.000 45.000 60.000 172.000 302.000
Andre fordringer 37.000 48.000 233.000 28.000 92.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.315.000 1.122.000 820.000 1.097.000 762.000
Sum omløpsmidler 1.365.000 1.215.000 1.113.000 1.297.000 1.156.000
Sum eiendeler 1.365.000 1.215.000 1.113.000 1.297.000 1.173.000
Sum opptjent egenkapital 453.000 501.000 595.000 738.000 613.000
Sum egenkapital 553.000 601.000 695.000 838.000 713.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 54.000 39.000 28.000 5.000 8.000
Betalbar skatt 0 37.000 54.000
Skyldig offentlige avgifter 150.000 130.000 120.000 194.000 164.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 608.000 445.000 270.000 223.000 235.000
Sum kortsiktig gjeld 812.000 613.000 418.000 459.000 460.000
Sum gjeld og egenkapital 1.365.000 1.214.000 1.113.000 1.297.000 1.173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 553.000 602.000 695.000 838.000 696.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.0 2.7 2.8 2.5
Likviditetsgrad 2 1.7 2.0 2.7 2.8 2.5
Soliditet 40.5 49.5 62.4 64.6 60.8
Resultatgrad -1.2 -2.4 -3.4 3.4 4.3
Rentedekningsgrad -53.0 32.2 2
Gjeldsgrad 1.5 1.0 0.6 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet -3.4 -7.7 -12.8 12.9 18.8
Signatur
02.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex