Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Folke Hermansens Fond Til Fremme Av Kreftforskning Ved Stavanger Universitetessykehus
Juridisk navn:  Folke Hermansens Fond Til Fremme Av Kreftforskning Ved Stavanger Universitetessykehus
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51845609
Postboks 40 Børehaugen 1A Fax: 51845603
4001 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 990779651
Aksjekapital: 100 NOK
Etableringsdato: 12/20/2006
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: View Tax As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.41%
Resultat  
  
-185.68%
Egenkapital  
  
-5.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.000 17.000 26.000 1.023.000 399.000
Resultat: -3.122.000 3.644.000 -1.511.000 -127.000 -2.441.000
Egenkapital: 52.417.000 55.539.000 51.895.000 53.406.000 53.532.000
Regnskap for  Folke Hermansens Fond Til Fremme Av Kreftforskning Ved Stavanger Universitetessykehus
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.000 17.000 26.000 1.023.000 399.000
Driftskostnader -5.213.000 -3.432.000 -195.000 -6.070.000 -3.842.000
Driftsresultat -5.201.000 -3.415.000 -169.000 -5.046.000 -3.444.000
Finansinntekter 2.078.000 7.059.000 -1.342.000 4.919.000 1.004.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.078.000 7.059.000 -1.342.000 4.919.000 1.004.000
Resultat før skatt -3.122.000 3.644.000 -1.511.000 -127.000 -2.441.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -3.122.000 3.644.000 -1.511.000 -127.000 -2.441.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 54.667.000 55.539.000 53.702.000 57.376.000 53.832.000
Sum eiendeler 54.667.000 55.539.000 53.702.000 57.376.000 53.832.000
Sum opptjent egenkapital 2.417.000 5.539.000 1.895.000 3.406.000 3.532.000
Sum egenkapital 52.417.000 55.539.000 51.895.000 53.406.000 53.532.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.250.000 0 1.807.000 3.970.000 300.000
Sum gjeld og egenkapital 54.667.000 55.539.000 53.702.000 57.376.000 53.832.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 12.000 17.000 26.000 1.023.000 399.000
Driftsinntekter 12.000 17.000 26.000 1.023.000 399.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -17.000 -17.000 0 -23.000 -11.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.196.000 -3.415.000 -195.000 -6.047.000 -3.831.000
Driftskostnader -5.213.000 -3.432.000 -195.000 -6.070.000 -3.842.000
Driftsresultat -5.201.000 -3.415.000 -169.000 -5.046.000 -3.444.000
Finansinntekter 2.078.000 7.059.000 -1.342.000 4.919.000 1.004.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.078.000 7.059.000 -1.342.000 4.919.000 1.004.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -3.122.000 3.644.000 -1.511.000 -127.000 -2.441.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 54.036.000 55.250.000 53.578.000 56.042.000 53.321.000
Kasse, bank 631.000 289.000 124.000 1.333.000 511.000
Sum omløpsmidler 54.667.000 55.539.000 53.702.000 57.376.000 53.832.000
Sum eiendeler 54.667.000 55.539.000 53.702.000 57.376.000 53.832.000
Sum opptjent egenkapital 2.417.000 5.539.000 1.895.000 3.406.000 3.532.000
Sum egenkapital 52.417.000 55.539.000 51.895.000 53.406.000 53.532.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.250.000 0 1.807.000 3.970.000 300.000
Sum kortsiktig gjeld 2.250.000 0 1.807.000 3.970.000 300.000
Sum gjeld og egenkapital 54.667.000 55.539.000 53.702.000 57.376.000 53.832.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 52.417.000 55.539.000 51.895.000 53.406.000 53.532.000
Likviditetsgrad 1 24.3 29.7 14.5 179.4
Likviditetsgrad 2 24.3 0 29.7 14.5 179.4
Soliditet 95.9 1 96.6 93.1 99.4
Resultatgrad -43.341.7 -20088.2 -493.3 -863.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0
Total kapitalrentabilitet -5.7 6.6 -2.8 -0.2 -4.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex