Follebu Bruk AS
Juridisk navn:  Follebu Bruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61220330
Fax: 61228630
2656 Follebu 2656 Follebu
Fylke: Kommune:
Innlandet Gausdal
Org.nr: 811747912
Aksjekapital: 280.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/2/1976 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.19%
Resultat  
  
11.15%
Egenkapital  
  
0.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 32.643.000 33.717.000 34.784.000 31.311.000 30.448.000
Resultat: 2.013.000 1.811.000 356.000 2.570.000 1.751.000
Egenkapital: 10.951.000 10.882.000 10.769.000 11.048.000 11.055.000
Regnskap for  Follebu Bruk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 32.643.000 33.717.000 34.784.000 31.311.000 30.448.000
Driftskostnader -30.606.000 -31.859.000 -34.365.000 -28.702.000 -28.661.000
Driftsresultat 2.037.000 1.858.000 420.000 2.610.000 1.787.000
Finansinntekter 19.000 10.000 2.000 4.000 6.000
Finanskostnader -43.000 -57.000 -65.000 -43.000 -42.000
Finans -24.000 -47.000 -63.000 -39.000 -36.000
Resultat før skatt 2.013.000 1.811.000 356.000 2.570.000 1.751.000
Skattekostnad -443.000 -399.000 -85.000 -619.000 -441.000
Årsresultat 1.570.000 1.412.000 271.000 1.951.000 1.310.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.420.000 5.920.000 6.008.000 5.939.000 5.551.000
Sum omløpsmidler 10.931.000 10.468.000 9.145.000 11.800.000 8.623.000
Sum eiendeler 16.351.000 16.388.000 15.153.000 17.739.000 14.174.000
Sum opptjent egenkapital 10.671.000 10.602.000 10.489.000 10.768.000 10.775.000
Sum egenkapital 10.951.000 10.882.000 10.769.000 11.048.000 11.055.000
Sum langsiktig gjeld 363.000 605.000 847.000 1.089.000 810.000
Sum kortsiktig gjeld 5.036.000 4.901.000 3.537.000 5.602.000 2.310.000
Sum gjeld og egenkapital 16.350.000 16.388.000 15.153.000 17.739.000 14.175.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.165.000 33.716.000 34.031.000 31.310.000 30.448.000
Andre inntekter 477.000 0 753.000 0 0
Driftsinntekter 32.643.000 33.717.000 34.784.000 31.311.000 30.448.000
Varekostnad -24.527.000 -25.759.000 -27.535.000 -23.423.000 -23.328.000
Lønninger -2.291.000 -2.476.000 -2.015.000 -1.838.000 -1.943.000
Avskrivning -476.000 -530.000 -502.000 -532.000 -450.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.312.000 -3.094.000 -4.313.000 -2.909.000 -2.940.000
Driftskostnader -30.606.000 -31.859.000 -34.365.000 -28.702.000 -28.661.000
Driftsresultat 2.037.000 1.858.000 420.000 2.610.000 1.787.000
Finansinntekter 19.000 10.000 2.000 4.000 6.000
Finanskostnader -43.000 -57.000 -65.000 -43.000 -42.000
Finans -24.000 -47.000 -63.000 -39.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.570.000 1.412.000 271.000 1.951.000 1.310.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 73.000 59.000 60.000 62.000 80.000
Fast eiendom 3.037.000 3.132.000 3.362.000 3.079.000 3.170.000
Maskiner anlegg 2.036.000 2.334.000 863.000 0 0
Driftsløsøre 244.000 364.000 1.689.000 2.764.000 2.272.000
Sum varige driftsmidler 5.316.000 5.830.000 5.915.000 5.843.000 5.441.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 34.000 34.000 30.000
Sum anleggsmidler 5.420.000 5.920.000 6.008.000 5.939.000 5.551.000
Varebeholdning 4.112.000 3.355.000 2.297.000 4.060.000 2.890.000
Kundefordringer 4.262.000 5.190.000 3.809.000 3.978.000 3.321.000
Andre fordringer 106.000 105.000 172.000 249.000 380.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.450.000 1.817.000 2.867.000 3.513.000 2.032.000
Sum omløpsmidler 10.931.000 10.468.000 9.145.000 11.800.000 8.623.000
Sum eiendeler 16.351.000 16.388.000 15.153.000 17.739.000 14.174.000
Sum opptjent egenkapital 10.671.000 10.602.000 10.489.000 10.768.000 10.775.000
Sum egenkapital 10.951.000 10.882.000 10.769.000 11.048.000 11.055.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.500.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 363.000 605.000 847.000 1.089.000 810.000
Leverandørgjeld 2.034.000 1.812.000 1.379.000 2.595.000 950.000
Betalbar skatt 458.000 398.000 83.000 618.000 435.000
Skyldig offentlige avgifter 450.000 546.000 610.000 271.000 670.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 594.000 844.000 915.000 918.000 255.000
Sum kortsiktig gjeld 5.036.000 4.901.000 3.537.000 5.602.000 2.310.000
Sum gjeld og egenkapital 16.350.000 16.388.000 15.153.000 17.739.000 14.175.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.895.000 5.567.000 5.608.000 6.198.000 6.313.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.1 2.6 2.1 3.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.9 1.4 2.5
Soliditet 67.0 66.4 71.1 62.3 7
Resultatgrad 6.2 5.5 1.2 8.3 5.9
Rentedekningsgrad 47.4 32.6 6.5 60.7 42.5
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.4 0.6 0.3
Total kapitalrentabilitet 12.6 11.4 2.8 14.7 12.6
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN HAR SIGNATUR.
Prokurister
07.06.2006
PROKURA HVER FOR SEG
BRAADLAND ERIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex