Follo Boligutvikling As
Juridisk navn:  Follo Boligutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Idrettsveien 4 Idrettsveien 4 Fax:
1400 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Akershus Nordre Follo
Org.nr: 920460798
Aksjekapital: 1.010.000 NOK
Etableringsdato: 1/16/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Jdk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
75.68%
Resultat  
  
39.19%
Egenkapital  
  
1.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 643.000 366.000 219.000 216.000 144.000
Resultat: -270.000 -444.000 -198.000 -172.000 -203.000
Egenkapital: 1.015.000 1.003.000 436.000 634.000 807.000
Regnskap for  Follo Boligutvikling As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 643.000 366.000 219.000 216.000 144.000
Driftskostnader -242.000 -256.000 -120.000 -74.000 -103.000
Driftsresultat 401.000 111.000 99.000 142.000 41.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -671.000 -554.000 -297.000 -314.000 -244.000
Finans -671.000 -554.000 -297.000 -314.000 -244.000
Resultat før skatt -270.000 -444.000 -198.000 -172.000 -203.000
Skattekostnad 283.000 0 0
Årsresultat 13.000 -444.000 -198.000 -172.000 -203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.018.000 17.735.000 17.735.000 8.117.000 8.099.000
Sum omløpsmidler 1.334.000 1.533.000 529.000 57.000 149.000
Sum eiendeler 19.352.000 19.268.000 18.264.000 8.174.000 8.248.000
Sum opptjent egenkapital -1.005.000 -1.017.000 -574.000 -376.000 -203.000
Sum egenkapital 1.015.000 1.003.000 436.000 634.000 807.000
Sum langsiktig gjeld 18.226.000 18.198.000 17.770.000 7.504.000 7.412.000
Sum kortsiktig gjeld 111.000 67.000 58.000 35.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 19.352.000 19.268.000 18.264.000 8.173.000 8.247.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 639.000 366.000 219.000 216.000 144.000
Andre inntekter 4.000 0 0
Driftsinntekter 643.000 366.000 219.000 216.000 144.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -242.000 -256.000 -120.000 -74.000 -103.000
Driftskostnader -242.000 -256.000 -120.000 -74.000 -103.000
Driftsresultat 401.000 111.000 99.000 142.000 41.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -671.000 -554.000 -297.000 -314.000 -244.000
Finans -671.000 -554.000 -297.000 -314.000 -244.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 13.000 -444.000 -198.000 -172.000 -203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 283.000 0 0
Fast eiendom 17.735.000 17.735.000 17.735.000 8.099.000 8.099.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 17.735.000 17.735.000 17.735.000 8.099.000 8.099.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 0
Sum anleggsmidler 18.018.000 17.735.000 17.735.000 8.117.000 8.099.000
Varebeholdning 1.195.000 815.000 126.000 0 0
Kundefordringer 2.000 0 0
Andre fordringer 15.000 24.000 1.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 124.000 693.000 401.000 56.000 149.000
Sum omløpsmidler 1.334.000 1.533.000 529.000 57.000 149.000
Sum eiendeler 19.352.000 19.268.000 18.264.000 8.174.000 8.248.000
Sum opptjent egenkapital -1.005.000 -1.017.000 -574.000 -376.000 -203.000
Sum egenkapital 1.015.000 1.003.000 436.000 634.000 807.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 16.000 0
Sum langsiktig gjeld 18.226.000 18.198.000 17.770.000 7.504.000 7.412.000
Leverandørgjeld 3.000 24.000 2.000 0 11.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 108.000 44.000 56.000 19.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 111.000 67.000 58.000 35.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 19.352.000 19.268.000 18.264.000 8.173.000 8.247.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.223.000 1.466.000 471.000 22.000 121.000
Likviditetsgrad 1 12.0 22.9 9.1 1.6 5.3
Likviditetsgrad 2 1.3 10.7 6.9 1.6 5.3
Soliditet 5.2 5.2 2.4 7.8 9.8
Resultatgrad 62.4 30.3 45.2 65.7 28.5
Rentedekningsgrad 0.6 0.2 0.3 0.5 0.2
Gjeldsgrad 18.1 18.2 40.9 11.9 9.2
Total kapitalrentabilitet 2.1 0.6 0.5 1.7 0.5
Signatur
12.11.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex