Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Follo Taxi Samvirkeforetak
Juridisk navn:  Follo Taxi Samvirkeforetak
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95953801
Postboks 7 Kveldroveien 17 Fax: 64856890
1401 Ski 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 958370466
Aksjekapital: 3.850 NOK
Etableringsdato: 10/31/1989
Foretakstype: SA
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.84%
Resultat  
  
62.95%
Egenkapital  
  
10.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 31.978.000 31.401.000 30.392.000 25.896.000 26.190.000
Resultat: 4.714.000 2.893.000 4.882.000 4.643.000 4.517.000
Egenkapital: 34.355.000 30.979.000 29.052.000 24.198.000 20.667.000
Regnskap for  Follo Taxi Samvirkeforetak
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 31.978.000 31.401.000 30.392.000 25.896.000 26.190.000
Driftskostnader -27.295.000 -28.579.000 -25.631.000 -21.341.000 -21.752.000
Driftsresultat 4.683.000 2.822.000 4.760.000 4.555.000 4.437.000
Finansinntekter 31.000 73.000 122.000 92.000 83.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -4.000 -3.000
Finans 31.000 72.000 121.000 88.000 80.000
Resultat før skatt 4.714.000 2.893.000 4.882.000 4.643.000 4.517.000
Skattekostnad -1.093.000 -690.000 -1.127.000 -1.112.000 -1.126.000
Årsresultat 3.621.000 2.204.000 3.754.000 3.530.000 3.390.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.895.000 2.115.000 2.261.000 2.222.000 2.430.000
Sum omløpsmidler 36.550.000 32.498.000 31.044.000 25.125.000 20.902.000
Sum eiendeler 38.445.000 34.613.000 33.305.000 27.347.000 23.332.000
Sum opptjent egenkapital 29.927.000 26.305.000 24.102.000 20.348.000 16.817.000
Sum egenkapital 34.355.000 30.979.000 29.052.000 24.198.000 20.667.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.090.000 3.634.000 4.253.000 3.149.000 2.664.000
Sum gjeld og egenkapital 38.445.000 34.613.000 33.305.000 27.347.000 23.331.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.978.000 31.401.000 30.392.000 25.896.000 26.190.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 31.978.000 31.401.000 30.392.000 25.896.000 26.190.000
Varekostnad -24.191.000 -25.170.000 -22.275.000 -18.303.000 -18.108.000
Lønninger -1.232.000 -1.324.000 -1.296.000 -959.000 -1.070.000
Avskrivning -46.000 -25.000 -16.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.826.000 -2.060.000 -2.044.000 -2.079.000 -2.574.000
Driftskostnader -27.295.000 -28.579.000 -25.631.000 -21.341.000 -21.752.000
Driftsresultat 4.683.000 2.822.000 4.760.000 4.555.000 4.437.000
Finansinntekter 31.000 73.000 122.000 92.000 83.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -4.000 -3.000
Finans 31.000 72.000 121.000 88.000 80.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.621.000 2.204.000 3.754.000 3.530.000 3.390.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 82.000 82.000 77.000 80.000 89.000
Fast eiendom 20.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 41.000 82.000 33.000 0 0
Sum varige driftsmidler 61.000 82.000 33.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.751.000 1.951.000 2.151.000 2.141.000 2.341.000
Sum anleggsmidler 1.895.000 2.115.000 2.261.000 2.222.000 2.430.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 6.851.000 6.871.000 7.170.000 7.374.000 4.437.000
Andre fordringer 169.000 129.000 136.000 727.000 420.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 29.530.000 25.498.000 23.738.000 17.024.000 16.045.000
Sum omløpsmidler 36.550.000 32.498.000 31.044.000 25.125.000 20.902.000
Sum eiendeler 38.445.000 34.613.000 33.305.000 27.347.000 23.332.000
Sum opptjent egenkapital 29.927.000 26.305.000 24.102.000 20.348.000 16.817.000
Sum egenkapital 34.355.000 30.979.000 29.052.000 24.198.000 20.667.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 368.000 418.000 195.000 271.000 176.000
Betalbar skatt 1.093.000 695.000 1.124.000 1.104.000 1.070.000
Skyldig offentlige avgifter 295.000 205.000 632.000 169.000 91.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.334.000 2.316.000 2.302.000 1.605.000 1.327.000
Sum kortsiktig gjeld 4.090.000 3.634.000 4.253.000 3.149.000 2.664.000
Sum gjeld og egenkapital 38.445.000 34.613.000 33.305.000 27.347.000 23.331.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.460.000 28.864.000 26.791.000 21.976.000 18.238.000
Likviditetsgrad 1 8.9 8.9 7.3 8 7.8
Likviditetsgrad 2 8.9 8.9 7.3 8 7.8
Soliditet 89.4 89.5 87.2 88.5 88.6
Resultatgrad 14.6 9.0 15.7 17.6 16.9
Rentedekningsgrad 2.822.0 4 1138.8 1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 12.3 8.4 14.7 1 19.4
Signatur
30.08.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.08.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex