Fongen 1441 AS
Juridisk navn:  Fongen 1441 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95827007
Overlege Bratts Veg 14B Overlege Bratts Veg 14B Fax:
7026 Trondheim 7026 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 992520744
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/28/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100.47%
Egenkapital  
  
-0.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 1.243.000 0 40.000 0
Resultat: -6.000 1.271.000 -190.000 -13.000 803.000
Egenkapital: 3.577.000 3.582.000 2.546.000 2.736.000 2.749.000
Regnskap for  Fongen 1441 AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 1.243.000 0 40.000 0
Driftskostnader -29.000 -13.000 -21.000 -13.000 -12.000
Driftsresultat -29.000 1.230.000 -21.000 27.000 -12.000
Finansinntekter 23.000 41.000 26.000 29.000 815.000
Finanskostnader 0 0 -195.000 -68.000 0
Finans 23.000 41.000 -169.000 -39.000 815.000
Resultat før skatt -6.000 1.271.000 -190.000 -13.000 803.000
Skattekostnad 1.000 -235.000 0 0 -9.000
Årsresultat -5.000 1.036.000 -190.000 -13.000 794.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 77.000 76.000 76.000 1.982.000 1.982.000
Sum omløpsmidler 3.527.000 3.741.000 8.346.000 2.858.000 1.788.000
Sum eiendeler 3.604.000 3.817.000 8.422.000 4.840.000 3.770.000
Sum opptjent egenkapital 3.476.000 3.481.000 2.445.000 2.635.000 2.648.000
Sum egenkapital 3.577.000 3.582.000 2.546.000 2.736.000 2.749.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.891.000 1.010.000 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 235.000 3.984.000 1.094.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 3.605.000 3.817.000 8.421.000 4.840.000 3.771.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 40.000 0
Andre inntekter 0 1.243.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 1.243.000 0 40.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -13.000 -21.000 -13.000 -12.000
Driftskostnader -29.000 -13.000 -21.000 -13.000 -12.000
Driftsresultat -29.000 1.230.000 -21.000 27.000 -12.000
Finansinntekter 23.000 41.000 26.000 29.000 815.000
Finanskostnader 0 0 -195.000 -68.000 0
Finans 23.000 41.000 -169.000 -39.000 815.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 1.036.000 -190.000 -13.000 794.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 1.906.000 1.906.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 1.906.000 1.906.000
Sum finansielle anleggsmidler 77.000 76.000 76.000 76.000 76.000
Sum anleggsmidler 77.000 76.000 76.000 1.982.000 1.982.000
Varebeholdning 0 0 6.919.000 1.117.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 667.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.527.000 3.741.000 760.000 1.741.000 1.788.000
Sum omløpsmidler 3.527.000 3.741.000 8.346.000 2.858.000 1.788.000
Sum eiendeler 3.604.000 3.817.000 8.422.000 4.840.000 3.770.000
Sum opptjent egenkapital 3.476.000 3.481.000 2.445.000 2.635.000 2.648.000
Sum egenkapital 3.577.000 3.582.000 2.546.000 2.736.000 2.749.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 3.971.000 1.081.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.891.000 1.010.000 1.000.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 235.000 0 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 0 13.000 13.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 235.000 3.984.000 1.094.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 3.605.000 3.817.000 8.421.000 4.840.000 3.771.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.499.000 3.506.000 4.362.000 1.764.000 1.766.000
Likviditetsgrad 1 1 15.9 2.1 2.6 81.3
Likviditetsgrad 2 1 15.9 0.4 1.6 81.3
Soliditet 99.2 93.8 30.2 56.5 72.9
Resultatgrad 9 67.5
Rentedekningsgrad -0.1 0.4
Gjeldsgrad 0 0.1 2.3 0.8 0.4
Total kapitalrentabilitet -0.2 33.3 0.1 1.2 21.3
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex