Fongen AS
Juridisk navn:  Fongen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91349007
c/o Guri Hetland Viktor Baumanns vei 6B Fax:
7020 Trondheim 7530 Meråker
Fylke: Kommune:
Trøndelag Meråker
Org.nr: 990243484
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/15/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
48.61%
Resultat  
  
106.36%
Egenkapital  
  
35.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.492.000 1.004.000 1.061.000 1.295.000 420.000
Resultat: 844.000 409.000 665.000 655.000 495.000
Egenkapital: 2.832.000 2.096.000 1.701.000 1.100.000 529.000
Regnskap for  Fongen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.492.000 1.004.000 1.061.000 1.295.000 420.000
Driftskostnader -994.000 -962.000 -805.000 -966.000 -9.000
Driftsresultat 498.000 43.000 256.000 330.000 411.000
Finansinntekter 356.000 366.000 410.000 328.000 83.000
Finanskostnader -9.000 0 0 -2.000 0
Finans 347.000 366.000 410.000 326.000 83.000
Resultat før skatt 844.000 409.000 665.000 655.000 495.000
Skattekostnad -108.000 -13.000 -64.000 -85.000 -112.000
Årsresultat 735.000 395.000 601.000 571.000 383.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 244.000 228.000 228.000 228.000 28.000
Sum omløpsmidler 2.967.000 2.124.000 1.772.000 1.161.000 763.000
Sum eiendeler 3.211.000 2.352.000 2.000.000 1.389.000 791.000
Sum opptjent egenkapital 2.728.000 1.992.000 1.597.000 996.000 425.000
Sum egenkapital 2.832.000 2.096.000 1.701.000 1.100.000 529.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 380.000 256.000 299.000 289.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 3.212.000 2.352.000 2.000.000 1.389.000 790.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.492.000 1.004.000 1.061.000 1.295.000 420.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.492.000 1.004.000 1.061.000 1.295.000 420.000
Varekostnad 0 0 0 -132.000 0
Lønninger -836.000 -839.000 -672.000 -744.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -158.000 -123.000 -133.000 -90.000 -9.000
Driftskostnader -994.000 -962.000 -805.000 -966.000 -9.000
Driftsresultat 498.000 43.000 256.000 330.000 411.000
Finansinntekter 356.000 366.000 410.000 328.000 83.000
Finanskostnader -9.000 0 0 -2.000 0
Finans 347.000 366.000 410.000 326.000 83.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 735.000 395.000 601.000 571.000 383.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 244.000 228.000 228.000 228.000 28.000
Sum anleggsmidler 244.000 228.000 228.000 228.000 28.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 524.000 85.000 266.000 497.000 431.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.443.000 2.040.000 1.506.000 664.000 332.000
Sum omløpsmidler 2.967.000 2.124.000 1.772.000 1.161.000 763.000
Sum eiendeler 3.211.000 2.352.000 2.000.000 1.389.000 791.000
Sum opptjent egenkapital 2.728.000 1.992.000 1.597.000 996.000 425.000
Sum egenkapital 2.832.000 2.096.000 1.701.000 1.100.000 529.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 109.000 2.000 3.000 1.000 0
Betalbar skatt 108.000 13.000 64.000 85.000 86.000
Skyldig offentlige avgifter 42.000 127.000 128.000 118.000 103.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 120.000 114.000 103.000 85.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 380.000 256.000 299.000 289.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 3.212.000 2.352.000 2.000.000 1.389.000 790.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.587.000 1.868.000 1.473.000 872.000 502.000
Likviditetsgrad 1 7.8 8.3 5.9 4 2.9
Likviditetsgrad 2 7.8 8.3 5.9 4 3.0
Soliditet 88.2 89.1 8 79.2 67.0
Resultatgrad 33.4 4.3 24.1 25.5 97.9
Rentedekningsgrad 55.3 1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 26.6 17.4 33.3 47.4 62.5
Signatur
13.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex