Fongen Invest AS
Juridisk navn:  Fongen Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92856443
c/o Roar Øien Utsikten 9 c/o Roar Øien Utsikten 9 Fax: 46709718
2636 Øyer 2636 Øyer
Fylke: Kommune:
Innlandet Øyer
Org.nr: 987964979
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 2/5/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-120%
Egenkapital  
  
-2.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 10.000 40.000 30.000 20.000
Resultat: -33.000 -15.000 31.000 15.000 11.000
Egenkapital: 1.055.000 1.085.000 513.000 482.000 468.000
Regnskap for  Fongen Invest AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 10.000 40.000 30.000 20.000
Driftskostnader -29.000 -28.000 -16.000 -14.000 -12.000
Driftsresultat -29.000 -18.000 24.000 16.000 8.000
Finansinntekter 4.000 10.000 14.000 6.000 10.000
Finanskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Finans -3.000 3.000 7.000 -1.000 3.000
Resultat før skatt -33.000 -15.000 31.000 15.000 11.000
Skattekostnad 3.000 36.000 0 0 0
Årsresultat -30.000 21.000 31.000 15.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.260.000 990.000 748.000 745.000 752.000
Sum omløpsmidler 200.000 496.000 91.000 57.000 38.000
Sum eiendeler 1.460.000 1.486.000 839.000 802.000 790.000
Sum opptjent egenkapital 525.000 555.000 -17.000 -48.000 -62.000
Sum egenkapital 1.055.000 1.085.000 513.000 482.000 468.000
Sum langsiktig gjeld 65.000 69.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 340.000 332.000 327.000 320.000 322.000
Sum gjeld og egenkapital 1.460.000 1.486.000 840.000 802.000 790.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 40.000 30.000 20.000
Andre inntekter 0 10.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 10.000 40.000 30.000 20.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -28.000 -16.000 -14.000 -12.000
Driftskostnader -29.000 -28.000 -16.000 -14.000 -12.000
Driftsresultat -29.000 -18.000 24.000 16.000 8.000
Finansinntekter 4.000 10.000 14.000 6.000 10.000
Finanskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Finans -3.000 3.000 7.000 -1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -30.000 21.000 31.000 15.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.260.000 990.000 748.000 745.000 752.000
Sum anleggsmidler 1.260.000 990.000 748.000 745.000 752.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 89.000 34.000 38.000 29.000 26.000
Kasse, bank 111.000 452.000 13.000 8.000 12.000
Sum omløpsmidler 200.000 496.000 91.000 57.000 38.000
Sum eiendeler 1.460.000 1.486.000 839.000 802.000 790.000
Sum opptjent egenkapital 525.000 555.000 -17.000 -48.000 -62.000
Sum egenkapital 1.055.000 1.085.000 513.000 482.000 468.000
Sum avsetninger til forpliktelser 65.000 69.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 65.000 69.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 340.000 332.000 327.000 320.000 322.000
Sum kortsiktig gjeld 340.000 332.000 327.000 320.000 322.000
Sum gjeld og egenkapital 1.460.000 1.486.000 840.000 802.000 790.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -140.000 164.000 -236.000 -263.000 -284.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.5 0.3 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.6 1.5 0.3 0.2 0.1
Soliditet 72.3 7 61.1 60.1 59.2
Resultatgrad 6 53.3 4
Rentedekningsgrad -4.1 -2.6 3.4 2.3 1.1
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.6 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -1.7 -0.5 4.5 2.7 2.3
Signatur
08.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex