Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Forøya As
Juridisk navn:  Forøya As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77727112
Forøy Forøy Fax: 77727200
9056 Mortenhals 9056 Mortenhals
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Balsfjord
Org.nr: 953535203
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 10/3/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: H.d. Eidissen Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-7.69%
Egenkapital  
  
-2.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.000 10.000 10.000 0 0
Resultat: -14.000 -13.000 -18.000 -60.000 -37.000
Egenkapital: -672.000 -658.000 -645.000 -627.000 -567.000
Regnskap for  Forøya As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.000 10.000 10.000 0 0
Driftskostnader -24.000 -23.000 -28.000 -59.000 -37.000
Driftsresultat -14.000 -13.000 -18.000 -60.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 -13.000 -18.000 -60.000 -37.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -14.000 -13.000 -18.000 -60.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 6.000 24.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 1.000 1.000 1.000 7.000 25.000
Sum opptjent egenkapital -822.000 -808.000 -795.000 -777.000 -717.000
Sum egenkapital -672.000 -658.000 -645.000 -627.000 -567.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 673.000 659.000 645.000 634.000 591.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 1.000 0 7.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 10.000 10.000 10.000 0 0
Driftsinntekter 10.000 10.000 10.000 0 0
Varekostnad -10.000 -10.000 -10.000 -15.000 -10.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -6.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -13.000 -12.000 -27.000 -10.000
Driftskostnader -24.000 -23.000 -28.000 -59.000 -37.000
Driftsresultat -14.000 -13.000 -18.000 -60.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -14.000 -13.000 -18.000 -60.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 6.000 24.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 6.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 6.000 24.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 1.000 1.000 1.000 7.000 25.000
Sum opptjent egenkapital -822.000 -808.000 -795.000 -777.000 -717.000
Sum egenkapital -672.000 -658.000 -645.000 -627.000 -567.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 673.000 659.000 645.000 633.000 590.000
Sum kortsiktig gjeld 673.000 659.000 645.000 634.000 591.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 1.000 0 7.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -672.000 -658.000 -644.000 -633.000 -590.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet -67.200.0 -65.800.0 -8957.1 -2362.5
Resultatgrad -140.0 -130.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet -1.400.0 -1.300.0 -857.1 -154.2
Signatur
26.04.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex