Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Force Technology Norway AS
Juridisk navn:  Force Technology Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64003500
Postboks 76 Nye Vakås vei 32 Fax: 64003501
1378 Nesbru 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 985586632
Aksjekapital: 5.720.000 NOK
Antall ansatte: 107
Etableringsdato: 2/28/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Visma Enterprise As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.48%
Resultat  
  
93.78%
Egenkapital  
  
337.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 200.833.000 199.883.000 212.222.000 188.539.000 195.784.000
Resultat: -352.000 -5.655.000 -1.450.000 -9.713.000 -9.912.000
Egenkapital: 57.587.000 13.154.000 16.797.000 19.027.000 27.877.000
Regnskap for  Force Technology Norway AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 200.833.000 199.883.000 212.222.000 188.539.000 195.784.000
Driftskostnader -202.799.000 -206.160.000 -215.012.000 -190.791.000 -202.510.000
Driftsresultat -1.966.000 -6.278.000 -2.789.000 -2.252.000 -6.726.000
Finansinntekter 4.705.000 4.379.000 4.960.000 -4.554.000 -901.000
Finanskostnader -3.092.000 -3.755.000 -3.621.000 -2.906.000 -2.285.000
Finans 1.613.000 624.000 1.339.000 -7.460.000 -3.186.000
Resultat før skatt -352.000 -5.655.000 -1.450.000 -9.713.000 -9.912.000
Skattekostnad 785.000 1.960.000 1.342.000 863.000 2.464.000
Årsresultat 433.000 -3.695.000 -108.000 -8.850.000 -7.448.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.291.000 50.891.000 54.020.000 44.315.000 43.845.000
Sum omløpsmidler 59.192.000 64.530.000 72.706.000 73.263.000 66.925.000
Sum eiendeler 106.483.000 115.421.000 126.726.000 117.578.000 110.770.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 57.587.000 13.154.000 16.797.000 19.027.000 27.877.000
Sum langsiktig gjeld 11.531.000 49.958.000 48.518.000 45.228.000 37.719.000
Sum kortsiktig gjeld 37.364.000 52.309.000 61.411.000 53.323.000 45.173.000
Sum gjeld og egenkapital 106.482.000 115.421.000 126.726.000 117.578.000 110.769.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 200.833.000 199.883.000 212.222.000 188.174.000 195.784.000
Andre inntekter 0 365.000 0
Driftsinntekter 200.833.000 199.883.000 212.222.000 188.539.000 195.784.000
Varekostnad -65.903.000 -69.453.000 -74.255.000 -61.554.000 -37.566.000
Lønninger -98.580.000 -100.319.000 -102.358.000 -93.182.000 -122.318.000
Avskrivning -6.788.000 -5.798.000 -6.397.000 -7.124.000 -8.500.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -31.528.000 -30.590.000 -32.002.000 -28.931.000 -34.126.000
Driftskostnader -202.799.000 -206.160.000 -215.012.000 -190.791.000 -202.510.000
Driftsresultat -1.966.000 -6.278.000 -2.789.000 -2.252.000 -6.726.000
Finansinntekter 4.705.000 4.379.000 4.960.000 -4.554.000 -901.000
Finanskostnader -3.092.000 -3.755.000 -3.621.000 -2.906.000 -2.285.000
Finans 1.613.000 624.000 1.339.000 -7.460.000 -3.186.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 433.000 -3.695.000 -108.000 -8.850.000 -7.448.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.046.000 19.420.000 15.716.000 24.229.000 17.327.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 16.605.000 18.504.000 21.250.000 13.852.000 13.287.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 16.605.000 18.504.000 21.250.000 13.852.000 13.287.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.639.000 12.967.000 17.054.000 6.235.000 13.231.000
Sum anleggsmidler 47.291.000 50.891.000 54.020.000 44.315.000 43.845.000
Varebeholdning 446.000 989.000 768.000 768.000
Kundefordringer 46.177.000 39.981.000 61.038.000 59.019.000 36.452.000
Andre fordringer 5.675.000 5.505.000 5.861.000 5.887.000 18.300.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.341.000 9.303.000 0 0 10.578.000
Sum omløpsmidler 59.192.000 64.530.000 72.706.000 73.263.000 66.925.000
Sum eiendeler 106.483.000 115.421.000 126.726.000 117.578.000 110.770.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 57.587.000 13.154.000 16.797.000 19.027.000 27.877.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.594.000 7.764.000 5.420.000 2.400.000 37.719.000
Gjeld til kredittinstitutt 7.794.000 16.979.000 18.811.000 13.304.000 11.565.000
Sum langsiktig gjeld 11.531.000 49.958.000 48.518.000 45.228.000 37.719.000
Leverandørgjeld 11.191.000 15.414.000 24.351.000 21.900.000 12.236.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.128.000 8.046.000 5.861.000 6.188.000 5.960.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.251.000 11.870.000 12.387.000 11.931.000 15.411.000
Sum kortsiktig gjeld 37.364.000 52.309.000 61.411.000 53.323.000 45.173.000
Sum gjeld og egenkapital 106.482.000 115.421.000 126.726.000 117.578.000 110.769.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.828.000 12.221.000 11.295.000 19.940.000 21.752.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.2 1.2 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.2 1.2 1.4 1.5
Soliditet 54.1 11.4 13.3 16.2 25.2
Resultatgrad -1.0 -3.1 -1.3 -1.2 -3.4
Rentedekningsgrad -0.6 -1.7 -0.8 -0.8 -2.9
Gjeldsgrad 0.8 7.8 6.5 5.2 3
Total kapitalrentabilitet 2.6 -1.6 1.7 -5.8 -6.9
Signatur
30.11.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG
STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex