Foreningen Danielsen Ungdomsskole Bergen
Juridisk navn:  Foreningen Danielsen Ungdomsskole Bergen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55559850
St Jørgens Gate 8 St Jørgens Gate 8 Fax: 55559870
5018 Bergen 5018 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989077554
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 50
Etableringsdato: 12/5/2005
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.12%
Resultat  
  
463%
Egenkapital  
  
21.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 31.268.000 29.191.000 27.515.000 26.376.000 25.641.000
Resultat: 1.689.000 300.000 271.000 -51.000 -604.000
Egenkapital: 9.626.000 7.937.000 7.637.000 7.366.000 7.417.000
Regnskap for  Foreningen Danielsen Ungdomsskole Bergen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 31.268.000 29.191.000 27.515.000 26.376.000 25.641.000
Driftskostnader -29.709.000 -28.973.000 -27.309.000 -26.492.000 -26.336.000
Driftsresultat 1.559.000 218.000 206.000 -115.000 -695.000
Finansinntekter 130.000 82.000 65.000 64.000 92.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 130.000 82.000 65.000 64.000 91.000
Resultat før skatt 1.689.000 300.000 271.000 -51.000 -604.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.689.000 300.000 271.000 -51.000 -604.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 778.000 57.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 13.336.000 11.925.000 11.452.000 11.284.000 10.889.000
Sum eiendeler 14.114.000 11.982.000 11.452.000 11.284.000 10.889.000
Sum opptjent egenkapital 9.626.000 7.937.000 7.637.000 7.366.000 7.417.000
Sum egenkapital 9.626.000 7.937.000 7.637.000 7.366.000 7.417.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.487.000 4.044.000 3.816.000 3.918.000 3.472.000
Sum gjeld og egenkapital 14.113.000 11.981.000 11.453.000 11.284.000 10.889.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.104.000 28.698.000 27.006.000 25.841.000 25.592.000
Andre inntekter 164.000 493.000 510.000 535.000 49.000
Driftsinntekter 31.268.000 29.191.000 27.515.000 26.376.000 25.641.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -22.014.000 -20.368.000 -19.259.000 -18.302.000 -17.704.000
Avskrivning -84.000 -14.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.611.000 -8.591.000 -8.050.000 -8.190.000 -8.632.000
Driftskostnader -29.709.000 -28.973.000 -27.309.000 -26.492.000 -26.336.000
Driftsresultat 1.559.000 218.000 206.000 -115.000 -695.000
Finansinntekter 130.000 82.000 65.000 64.000 92.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 130.000 82.000 65.000 64.000 91.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.689.000 300.000 271.000 -51.000 -604.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 778.000 57.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 778.000 57.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 778.000 57.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 134.000 58.000 72.000 99.000 33.000
Andre fordringer 523.000 468.000 419.000 316.000 342.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.679.000 11.399.000 10.961.000 10.868.000 10.514.000
Sum omløpsmidler 13.336.000 11.925.000 11.452.000 11.284.000 10.889.000
Sum eiendeler 14.114.000 11.982.000 11.452.000 11.284.000 10.889.000
Sum opptjent egenkapital 9.626.000 7.937.000 7.637.000 7.366.000 7.417.000
Sum egenkapital 9.626.000 7.937.000 7.637.000 7.366.000 7.417.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 815.000 694.000 727.000 887.000 577.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.170.000 1.102.000 1.017.000 971.000 970.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.502.000 2.249.000 2.071.000 2.059.000 1.925.000
Sum kortsiktig gjeld 4.487.000 4.044.000 3.816.000 3.918.000 3.472.000
Sum gjeld og egenkapital 14.113.000 11.981.000 11.453.000 11.284.000 10.889.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.849.000 7.881.000 7.636.000 7.366.000 7.417.000
Likviditetsgrad 1 3 2.9 3 2.9 3.1
Likviditetsgrad 2 3 2.9 3 2.9 3.2
Soliditet 68.2 66.2 66.7 65.3 68.1
Resultatgrad 5 0.7 0.7 -0.4 -2.7
Rentedekningsgrad -603.0
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 1 2.5 2.4 -0.5 -5.5
Signatur
16.07.2019
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex