Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Foreningen For Drift Av Forskning No
Juridisk navn:  Foreningen For Drift Av Forskning No
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22809890
Postboks 5 Torshov Bygg D 3 Sandakerveien 24C Fax: 22809891
0412 Oslo 473 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983946038
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 1/2/2002 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Lundes Revisjonskontor I Da
Regnskapsfører: Oseberg Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.43%
Resultat  
  
-19.73%
Egenkapital  
  
22.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.656.000 18.822.000 16.997.000 16.090.000 15.555.000
Resultat: 724.000 902.000 -144.000 -4.000 -113.000
Egenkapital: 3.999.000 3.275.000 2.373.000 2.517.000 2.521.000
Regnskap for  Foreningen For Drift Av Forskning No
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.656.000 18.822.000 16.997.000 16.090.000 15.555.000
Driftskostnader -18.996.000 -18.051.000 -17.097.000 -16.198.000 -15.735.000
Driftsresultat 660.000 771.000 -99.000 -108.000 -180.000
Finansinntekter 67.000 137.000 -40.000 105.000 68.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -5.000 -1.000 -2.000
Finans 63.000 131.000 -45.000 104.000 66.000
Resultat før skatt 724.000 902.000 -144.000 -4.000 -113.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 724.000 902.000 -144.000 -4.000 -113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.000 37.000 66.000 116.000 147.000
Sum omløpsmidler 23.016.000 19.667.000 17.479.000 16.085.000 16.706.000
Sum eiendeler 23.082.000 19.704.000 17.545.000 16.201.000 16.853.000
Sum opptjent egenkapital 3.999.000 3.275.000 2.373.000 2.517.000 2.521.000
Sum egenkapital 3.999.000 3.275.000 2.373.000 2.517.000 2.521.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 11.512.000 11.780.000
Sum kortsiktig gjeld 19.083.000 16.429.000 15.172.000 13.683.000 14.332.000
Sum gjeld og egenkapital 23.082.000 19.704.000 17.545.000 27.712.000 28.633.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.740.000 5.334.000 4.178.000 4.211.000 2.901.000
Andre inntekter 13.916.000 13.488.000 12.819.000 112.000 651.000
Driftsinntekter 19.656.000 18.822.000 16.997.000 16.090.000 15.555.000
Varekostnad -1.477.000 -1.199.000 -1.311.000 -1.343.000 -760.000
Lønninger -13.752.000 -12.866.000 -11.779.000 -11.389.000 -11.089.000
Avskrivning -33.000 -58.000 -91.000 -81.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.734.000 -3.928.000 -3.916.000 -3.385.000 -3.821.000
Driftskostnader -18.996.000 -18.051.000 -17.097.000 -16.198.000 -15.735.000
Driftsresultat 660.000 771.000 -99.000 -108.000 -180.000
Finansinntekter 67.000 137.000 -40.000 105.000 68.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -5.000 -1.000 -2.000
Finans 63.000 131.000 -45.000 104.000 66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 724.000 902.000 -144.000 -4.000 -113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 66.000 37.000 66.000 116.000 147.000
Sum varige driftsmidler 66.000 37.000 66.000 116.000 147.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 66.000 37.000 66.000 116.000 147.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 13.023.000 13.366.000 12.270.000 10.649.000 10.999.000
Andre fordringer 130.000 484.000 411.000 490.000 1.268.000
Sum investeringer 2.399.000 2.333.000 2.201.000 2.244.000 2.142.000
Kasse, bank 7.464.000 3.484.000 2.597.000 2.703.000 2.298.000
Sum omløpsmidler 23.016.000 19.667.000 17.479.000 16.085.000 16.706.000
Sum eiendeler 23.082.000 19.704.000 17.545.000 16.201.000 16.853.000
Sum opptjent egenkapital 3.999.000 3.275.000 2.373.000 2.517.000 2.521.000
Sum egenkapital 3.999.000 3.275.000 2.373.000 2.517.000 2.521.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 11.512.000 11.780.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 11.512.000 11.780.000
Leverandørgjeld 308.000 251.000 339.000 271.000 853.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.146.000 1.053.000 953.000 894.000 772.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.628.000 15.125.000 13.880.000 1.007.000 926.000
Sum kortsiktig gjeld 19.083.000 16.429.000 15.172.000 13.683.000 14.332.000
Sum gjeld og egenkapital 23.082.000 19.704.000 17.545.000 27.712.000 28.633.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.933.000 3.238.000 2.307.000 2.402.000 2.374.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Soliditet 17.3 16.6 13.5 9.1 8.8
Resultatgrad 3.4 4.1 -0.6 -0.7 -1.2
Rentedekningsgrad 165.0 128.5 -19.8
Gjeldsgrad 4.8 5 6.4 1 10.4
Total kapitalrentabilitet 3.1 4.6 -0.8 -0.4
Signatur
04.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex