Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Foreningen For Fragilt X-Syndrom
Juridisk navn:  Foreningen For Fragilt X-Syndrom
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97160465
c/o Elisabeth Stang Hotvedt Bolstadhagen 28 c/o Elisabeth Stang Hotvedt Bolstadhagen 28 Fax:
3028 Drammen 3028 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 984460392
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/23/1988
Foretakstype: FLI
Revisor: Inter Revisor As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.01%
Resultat  
  
137.35%
Egenkapital  
  
184.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 805.000 774.000
Resultat: 394.000 166.000
Egenkapital: 607.000 213.000
Regnskap for  Foreningen For Fragilt X-Syndrom
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 805.000 774.000
Driftskostnader -412.000 -608.000
Driftsresultat 393.000 166.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader
Finans 1.000
Resultat før skatt 394.000 166.000
Skattekostnad
Årsresultat 394.000 166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 904.000 569.000
Sum eiendeler 904.000 569.000
Sum opptjent egenkapital 607.000 213.000
Sum egenkapital 607.000 213.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 297.000 356.000
Sum gjeld og egenkapital 904.000 569.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 768.000 730.000
Andre inntekter 37.000 43.000
Driftsinntekter 805.000 774.000
Varekostnad
Lønninger -272.000 -466.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -140.000 -142.000
Driftskostnader -412.000 -608.000
Driftsresultat 393.000 166.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader
Finans 1.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 394.000 166.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 904.000 569.000
Sum omløpsmidler 904.000 569.000
Sum eiendeler 904.000 569.000
Sum opptjent egenkapital 607.000 213.000
Sum egenkapital 607.000 213.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 19.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 297.000 336.000
Sum kortsiktig gjeld 297.000 356.000
Sum gjeld og egenkapital 904.000 569.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 607.000 213.000
Likviditetsgrad 1 3.0 1.6
Likviditetsgrad 2 3.0 1.6
Soliditet 67.1 37.4
Resultatgrad 48.8 21.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 1.7
Total kapitalrentabilitet 43.6 29.2
Signatur
13.07.2021
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex