Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Foreningen For Marfan, Loeys-Dietz Og Lignende Tilstander
Juridisk navn:  Foreningen For Marfan, Loeys-Dietz Og Lignende Tilstander
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46660006
Rasmus Meyers allé 5 Rasmus Meyers allé 5 Fax:
5015 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 984884761
Aksjekapital: 851.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/16/1990
Foretakstype: FLI
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Rg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
41.73%
Resultat  
  
13.79%
Egenkapital  
  
10.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.491.000 1.052.000 2.263.000 2.006.000 1.358.000
Resultat: 99.000 87.000 80.000 148.000 -191.000
Egenkapital: 1.073.000 974.000 887.000 806.000 660.000
Regnskap for  Foreningen For Marfan, Loeys-Dietz Og Lignende Tilstander
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.491.000 1.052.000 2.263.000 2.006.000 1.358.000
Driftskostnader -1.396.000 -973.000 -2.187.000 -1.864.000 -1.556.000
Driftsresultat 94.000 79.000 76.000 142.000 -199.000
Finansinntekter 5.000 8.000 5.000 6.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 5.000 8.000 5.000 6.000 8.000
Resultat før skatt 99.000 87.000 80.000 148.000 -191.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 99.000 87.000 80.000 148.000 -191.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.113.000 1.013.000 942.000 847.000 720.000
Sum eiendeler 1.113.000 1.013.000 942.000 847.000 720.000
Sum opptjent egenkapital 1.073.000 974.000 887.000 806.000 660.000
Sum egenkapital 1.073.000 974.000 887.000 806.000 660.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 39.000 39.000 55.000 41.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 1.112.000 1.013.000 942.000 847.000 719.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.421.000 901.000 2.161.000 1.927.000 1.274.000
Andre inntekter 70.000 151.000 102.000 79.000 84.000
Driftsinntekter 1.491.000 1.052.000 2.263.000 2.006.000 1.358.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -216.000 -241.000 -242.000 -238.000 -221.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.180.000 -732.000 -1.945.000 -1.626.000 -1.335.000
Driftskostnader -1.396.000 -973.000 -2.187.000 -1.864.000 -1.556.000
Driftsresultat 94.000 79.000 76.000 142.000 -199.000
Finansinntekter 5.000 8.000 5.000 6.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 5.000 8.000 5.000 6.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 99.000 87.000 80.000 148.000 -191.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 55.000 10.000 15.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.113.000 1.005.000 886.000 837.000 704.000
Sum omløpsmidler 1.113.000 1.013.000 942.000 847.000 720.000
Sum eiendeler 1.113.000 1.013.000 942.000 847.000 720.000
Sum opptjent egenkapital 1.073.000 974.000 887.000 806.000 660.000
Sum egenkapital 1.073.000 974.000 887.000 806.000 660.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 2.000 20.000 7.000 26.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 14.000 12.000 12.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 23.000 22.000 22.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000 39.000 55.000 41.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 1.112.000 1.013.000 942.000 847.000 719.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.074.000 974.000 887.000 806.000 661.000
Likviditetsgrad 1 28.5 2 17.1 20.7 12.2
Likviditetsgrad 2 28.5 2 17.1 20.7 12.2
Soliditet 96.5 96.2 94.2 95.2 91.8
Resultatgrad 6.3 7.5 3.4 7.1 -14.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.9 8.6 8.6 17.5 -26.6
Signatur
21.10.2021
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex