Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Foreningen Til Randsfjords Regulering
Juridisk navn:  Foreningen Til Randsfjords Regulering
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32119500
c/o Ringeriks-Kraft AS Postboks 524 c/o Ringerikskraft AS Hvervenmoveien 33 Fax: 32121611
3504 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 970539859
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/11/1915
Foretakstype: FLI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.04%
Resultat  
  
66.67%
Egenkapital  
  
-12.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.005.000 1.965.000 1.853.000 1.924.000 1.860.000
Resultat: -1.000 -3.000 1.000 1.000 3.000
Egenkapital: 3.694.000 4.202.000 4.867.000 5.320.000 6.142.000
Regnskap for  Foreningen Til Randsfjords Regulering
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.005.000 1.965.000 1.853.000 1.924.000 1.860.000
Driftskostnader -2.005.000 -1.965.000 -1.854.000 -1.924.000 -1.860.000
Driftsresultat 0 0 0 0
Finansinntekter 0 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 0 0 0
Finans -1.000 -3.000 1.000 2.000 3.000
Resultat før skatt -1.000 -3.000 1.000 1.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -3.000 1.000 1.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.859.000 4.243.000 4.628.000 5.011.000 5.397.000
Sum omløpsmidler 708.000 874.000 920.000 1.183.000 1.207.000
Sum eiendeler 4.567.000 5.117.000 5.548.000 6.194.000 6.604.000
Sum opptjent egenkapital 4.202.000 4.867.000 5.320.000 6.142.000
Sum egenkapital 3.694.000 4.202.000 4.867.000 5.320.000 6.142.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 873.000 915.000 681.000 874.000 462.000
Sum gjeld og egenkapital 4.567.000 5.117.000 5.548.000 6.194.000 6.604.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 505.000 665.000 1.853.000 1.924.000 1.860.000
Andre inntekter 1.500.000 1.300.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.005.000 1.965.000 1.853.000 1.924.000 1.860.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -385.000 -385.000 -383.000 -383.000 -380.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.620.000 -1.580.000 -1.471.000 -1.541.000 -1.480.000
Driftskostnader -2.005.000 -1.965.000 -1.854.000 -1.924.000 -1.860.000
Driftsresultat 0 0 0 0
Finansinntekter 0 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 0 0 0
Finans -1.000 -3.000 1.000 2.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -3.000 1.000 1.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.859.000 4.243.000 4.628.000 5.011.000 5.393.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.859.000 4.243.000 4.628.000 5.011.000 5.393.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 3.000
Sum anleggsmidler 3.859.000 4.243.000 4.628.000 5.011.000 5.397.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 270.000 752.000 0 0 0
Andre fordringer 51.000 0 428.000 4.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 387.000 122.000 492.000 1.179.000 1.204.000
Sum omløpsmidler 708.000 874.000 920.000 1.183.000 1.207.000
Sum eiendeler 4.567.000 5.117.000 5.548.000 6.194.000 6.604.000
Sum opptjent egenkapital 4.202.000 4.867.000 5.320.000 6.142.000
Sum egenkapital 3.694.000 4.202.000 4.867.000 5.320.000 6.142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 748.000 805.000 296.000 371.000 110.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 49.000 56.000 115.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 125.000 61.000 328.000 388.000 351.000
Sum kortsiktig gjeld 873.000 915.000 681.000 874.000 462.000
Sum gjeld og egenkapital 4.567.000 5.117.000 5.548.000 6.194.000 6.604.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -165.000 -41.000 239.000 309.000 745.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 1.4 1.4 2.6
Likviditetsgrad 2 0.8 1 1.4 1.4 2.6
Soliditet 80.9 82.1 87.7 85.9 9
Resultatgrad 0 0 0 0
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex