Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Formatic AS
Juridisk navn:  Formatic AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64871155
Mørkveien 44 Mørkveien 44 Fax: 64874144
1409 Skotbu 1409 Skotbu
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 933966585
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/1/1983 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
60.09%
Resultat  
  
-39.02%
Egenkapital  
  
-1.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 357.000 223.000 218.000 567.000 705.000
Resultat: 350.000 574.000 73.000 256.000 169.000
Egenkapital: 3.323.000 3.367.000 2.900.000 2.877.000 2.730.000
Regnskap for  Formatic AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 357.000 223.000 218.000 567.000 705.000
Driftskostnader -152.000 -207.000 -246.000 -355.000 -563.000
Driftsresultat 206.000 16.000 -28.000 211.000 142.000
Finansinntekter 147.000 558.000 101.000 44.000 28.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0 -1.000
Finans 145.000 557.000 101.000 44.000 27.000
Resultat før skatt 350.000 574.000 73.000 256.000 169.000
Skattekostnad -65.000 -7.000 0 -59.000 -40.000
Årsresultat 286.000 567.000 73.000 196.000 129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 240.000 274.000 307.000 340.000 373.000
Sum omløpsmidler 3.323.000 3.280.000 2.743.000 2.835.000 2.697.000
Sum eiendeler 3.563.000 3.554.000 3.050.000 3.175.000 3.070.000
Sum opptjent egenkapital 2.823.000 2.867.000 2.400.000 2.377.000 2.230.000
Sum egenkapital 3.323.000 3.367.000 2.900.000 2.877.000 2.730.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 240.000 186.000 150.000 298.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 3.563.000 3.553.000 3.050.000 3.175.000 3.070.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 357.000 223.000 218.000 567.000 705.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 357.000 223.000 218.000 567.000 705.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -113.000 -161.000 -205.000 -296.000 -449.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -39.000 -46.000 -41.000 -59.000 -114.000
Driftskostnader -152.000 -207.000 -246.000 -355.000 -563.000
Driftsresultat 206.000 16.000 -28.000 211.000 142.000
Finansinntekter 147.000 558.000 101.000 44.000 28.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0 -1.000
Finans 145.000 557.000 101.000 44.000 27.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -330.000 -100.000 -50.000 -50.000 -50.000
Årsresultat 286.000 567.000 73.000 196.000 129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 240.000 274.000 307.000 340.000 373.000
Sum anleggsmidler 240.000 274.000 307.000 340.000 373.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 8.000 0 92.000 0
Andre fordringer 147.000 9.000 11.000 15.000 4.000
Sum investeringer 2.067.000 1.663.000 1.052.000 1.052.000 1.052.000
Kasse, bank 1.108.000 1.599.000 1.681.000 1.675.000 1.640.000
Sum omløpsmidler 3.323.000 3.280.000 2.743.000 2.835.000 2.697.000
Sum eiendeler 3.563.000 3.554.000 3.050.000 3.175.000 3.070.000
Sum opptjent egenkapital 2.823.000 2.867.000 2.400.000 2.377.000 2.230.000
Sum egenkapital 3.323.000 3.367.000 2.900.000 2.877.000 2.730.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 16.000
Betalbar skatt 65.000 7.000 0 59.000 40.000
Skyldig offentlige avgifter 120.000 54.000 75.000 159.000 190.000
Utbytte -330.000 -100.000 -50.000 -50.000 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 56.000 125.000 75.000 80.000 94.000
Sum kortsiktig gjeld 240.000 186.000 150.000 298.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 3.563.000 3.553.000 3.050.000 3.175.000 3.070.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.083.000 3.094.000 2.593.000 2.537.000 2.357.000
Likviditetsgrad 1 13.8 17.6 18.3 9.5 7.9
Likviditetsgrad 2 13.8 17.6 18.3 9.5 7.9
Soliditet 93.3 94.8 95.1 90.6 88.9
Resultatgrad 57.7 7.2 -12.8 37.2 20.1
Rentedekningsgrad 103.0 16.0 1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 9.9 16.2 2.4 8 5.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex