Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Formodalen Eiendom As
Juridisk navn:  Formodalen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stalsbergveien 1 Stalsbergveien 1 Fax:
3360 Geithus 3360 Geithus
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 921706286
Aksjekapital: 61.700 NOK
Etableringsdato: 8/30/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Re-visjon As
Regnskapsfører: Gp Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.05%
Resultat  
  
-33.33%
Egenkapital  
  
56.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 913.000 780.000 780.000
Resultat: 342.000 513.000 458.000
Egenkapital: 714.000 455.000 304.000
Regnskap for  Formodalen Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 913.000 780.000 780.000
Driftskostnader -299.000 -133.000 -148.000
Driftsresultat 613.000 647.000 632.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -272.000 -135.000 -174.000
Finans -272.000 -134.000 -174.000
Resultat før skatt 342.000 513.000 458.000
Skattekostnad -75.000 -113.000 -100.000
Årsresultat 267.000 400.000 358.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.913.000 9.464.000 2.100.000
Sum omløpsmidler 856.000 1.769.000 1.014.000
Sum eiendeler 10.769.000 11.233.000 3.114.000
Sum opptjent egenkapital 652.000 393.000 243.000
Sum egenkapital 714.000 455.000 304.000
Sum langsiktig gjeld 8.560.000 8.415.000 2.547.000
Sum kortsiktig gjeld 1.496.000 2.363.000 263.000
Sum gjeld og egenkapital 10.770.000 11.233.000 3.115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 913.000 780.000 780.000
Driftsinntekter 913.000 780.000 780.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -211.000 -50.000 -50.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -88.000 -83.000 -98.000
Driftskostnader -299.000 -133.000 -148.000
Driftsresultat 613.000 647.000 632.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -272.000 -135.000 -174.000
Finans -272.000 -134.000 -174.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 267.000 400.000 358.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 9.913.000 9.464.000 2.100.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 9.913.000 9.464.000 2.100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 9.913.000 9.464.000 2.100.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 15.000 18.000 163.000
Andre fordringer 696.000 852.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 842.000 1.056.000 0
Sum omløpsmidler 856.000 1.769.000 1.014.000
Sum eiendeler 10.769.000 11.233.000 3.114.000
Sum opptjent egenkapital 652.000 393.000 243.000
Sum egenkapital 714.000 455.000 304.000
Sum avsetninger til forpliktelser 160.000 118.000 111.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.560.000 8.415.000 2.547.000
Leverandørgjeld 527.000 1.589.000 0
Betalbar skatt 32.000 36.000 57.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000 0 33.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 900.000 738.000 173.000
Sum kortsiktig gjeld 1.496.000 2.363.000 263.000
Sum gjeld og egenkapital 10.770.000 11.233.000 3.115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -640.000 -594.000 751.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 3.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 3.9
Soliditet 6.6 4.1 9.8
Resultatgrad 67.1 82.9 8
Rentedekningsgrad 2.3 4.8 3.6
Gjeldsgrad 14.1 23.7 9.2
Total kapitalrentabilitet 5.7 5.8 20.3
Signatur
22.02.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex