Fosenkraft Elektro As
Juridisk navn:  Fosenkraft Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72520420
Emil Schanches Gate 10 Emil Schanches Gate 10 Fax: 72528915
7160 Bjugn 7160 Bjugn
Fylke: Kommune:
Trøndelag Ørland
Org.nr: 980323501
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 11/10/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.89%
Resultat  
  
192.47%
Egenkapital  
  
61.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 45.379.000 47.216.000 56.952.000 51.468.000 54.046.000
Resultat: 737.000 -797.000 -3.643.000 1.146.000 2.850.000
Egenkapital: 1.469.000 912.000 1.549.000 4.436.000 3.614.000
Regnskap for  Fosenkraft Elektro As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 45.379.000 47.216.000 56.952.000 51.468.000 54.046.000
Driftskostnader -44.616.000 -47.699.000 -60.442.000 -50.100.000 -51.224.000
Driftsresultat 762.000 -483.000 -3.489.000 1.369.000 2.822.000
Finansinntekter 64.000 121.000 118.000 72.000 77.000
Finanskostnader -89.000 -434.000 -272.000 -294.000 -49.000
Finans -25.000 -313.000 -154.000 -222.000 28.000
Resultat før skatt 737.000 -797.000 -3.643.000 1.146.000 2.850.000
Skattekostnad -180.000 160.000 755.000 -325.000 -773.000
Årsresultat 558.000 -637.000 -2.887.000 821.000 2.077.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.437.000 2.869.000 2.633.000 1.965.000 1.640.000
Sum omløpsmidler 18.219.000 17.808.000 21.050.000 22.527.000 26.480.000
Sum eiendeler 20.656.000 20.677.000 23.683.000 24.492.000 28.120.000
Sum opptjent egenkapital 469.000 -88.000 549.000 3.436.000 2.614.000
Sum egenkapital 1.469.000 912.000 1.549.000 4.436.000 3.614.000
Sum langsiktig gjeld 5.680.000 6.401.000 7.360.000 8.970.000 12.873.000
Sum kortsiktig gjeld 13.506.000 13.365.000 14.774.000 11.087.000 11.632.000
Sum gjeld og egenkapital 20.655.000 20.678.000 23.683.000 24.493.000 28.119.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.196.000 47.209.000 56.947.000 51.467.000 54.046.000
Andre inntekter 182.000 7.000 5.000 0 0
Driftsinntekter 45.379.000 47.216.000 56.952.000 51.468.000 54.046.000
Varekostnad -15.174.000 -15.924.000 -21.690.000 -17.871.000 -23.585.000
Lønninger -23.462.000 -25.892.000 -30.066.000 -26.603.000 -23.280.000
Avskrivning -349.000 -348.000 -285.000 -296.000 -177.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.631.000 -5.535.000 -8.401.000 -5.330.000 -4.182.000
Driftskostnader -44.616.000 -47.699.000 -60.442.000 -50.100.000 -51.224.000
Driftsresultat 762.000 -483.000 -3.489.000 1.369.000 2.822.000
Finansinntekter 64.000 121.000 118.000 72.000 77.000
Finanskostnader -89.000 -434.000 -272.000 -294.000 -49.000
Finans -25.000 -313.000 -154.000 -222.000 28.000
Konsernbidrag 0 0 0 -563.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 558.000 -637.000 -2.887.000 821.000 2.077.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.678.000 1.857.000 1.697.000 942.000 1.266.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 23.000 34.000 0 0 0
Driftsløsøre 672.000 878.000 802.000 906.000 343.000
Sum varige driftsmidler 695.000 912.000 802.000 906.000 343.000
Sum finansielle anleggsmidler 64.000 100.000 133.000 117.000 31.000
Sum anleggsmidler 2.437.000 2.869.000 2.633.000 1.965.000 1.640.000
Varebeholdning 2.018.000 2.832.000 4.174.000 4.103.000 3.509.000
Kundefordringer 8.133.000 12.900.000 14.871.000 14.218.000 19.788.000
Andre fordringer 1.116.000 949.000 901.000 841.000 285.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.952.000 1.127.000 1.105.000 3.366.000 2.898.000
Sum omløpsmidler 18.219.000 17.808.000 21.050.000 22.527.000 26.480.000
Sum eiendeler 20.656.000 20.677.000 23.683.000 24.492.000 28.120.000
Sum opptjent egenkapital 469.000 -88.000 549.000 3.436.000 2.614.000
Sum egenkapital 1.469.000 912.000 1.549.000 4.436.000 3.614.000
Sum avsetninger til forpliktelser 678.000 678.000 778.000 1.557.000 4.668.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.730.000 3.023.000 0 1.750.000
Sum langsiktig gjeld 5.680.000 6.401.000 7.360.000 8.970.000 12.873.000
Leverandørgjeld 4.853.000 3.383.000 3.517.000 4.279.000 3.462.000
Betalbar skatt 0 0 0 212.000
Skyldig offentlige avgifter 2.525.000 3.742.000 4.881.000 3.623.000 3.078.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.128.000 2.509.000 3.352.000 3.185.000 3.130.000
Sum kortsiktig gjeld 13.506.000 13.365.000 14.774.000 11.087.000 11.632.000
Sum gjeld og egenkapital 20.655.000 20.678.000 23.683.000 24.493.000 28.119.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.713.000 4.443.000 6.276.000 11.440.000 14.848.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.4 2 2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.1 1.7 2
Soliditet 7.1 4.4 6.5 18.1 12.9
Resultatgrad 1.7 -6.1 2.7 5.2
Rentedekningsgrad 8.6 -1.1 -12.8 4.7 57.6
Gjeldsgrad 13.1 21.7 14.3 4.5 6.8
Total kapitalrentabilitet 4.0 -1.8 -14.2 5.9 10.3
Signatur
09.09.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.09.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex