Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Foss Hagesenter AS
Juridisk navn:  Foss Hagesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31284956
Hurumveien 11 Hurumveien 11 Fax: 31285520
3440 Røyken 3440 Røyken
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 983386598
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 5/14/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Kopstad Og Kure Revisjon As
Regnskapsfører: Bl Data Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
33.19%
Resultat  
  
152%
Egenkapital  
  
154.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.916.000 11.199.000 11.263.000 10.784.000 9.222.000
Resultat: 2.588.000 1.027.000 189.000 745.000 280.000
Egenkapital: 1.676.000 659.000 1.195.000 1.049.000 468.000
Regnskap for  Foss Hagesenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.916.000 11.199.000 11.263.000 10.784.000 9.222.000
Driftskostnader -12.181.000 -10.061.000 -10.899.000 -9.936.000 -8.933.000
Driftsresultat 2.735.000 1.139.000 363.000 849.000 289.000
Finansinntekter 21.000 84.000 2.000 71.000 18.000
Finanskostnader -167.000 -196.000 -176.000 -175.000 -27.000
Finans -146.000 -112.000 -174.000 -104.000 -9.000
Resultat før skatt 2.588.000 1.027.000 189.000 745.000 280.000
Skattekostnad -571.000 -213.000 -43.000 -164.000 -69.000
Årsresultat 2.018.000 814.000 146.000 581.000 211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.226.000 3.969.000 4.139.000 4.266.000 3.637.000
Sum omløpsmidler 4.702.000 2.705.000 2.852.000 2.569.000 2.641.000
Sum eiendeler 8.928.000 6.674.000 6.991.000 6.835.000 6.278.000
Sum opptjent egenkapital 1.576.000 559.000 1.095.000 949.000 368.000
Sum egenkapital 1.676.000 659.000 1.195.000 1.049.000 468.000
Sum langsiktig gjeld 4.676.000 4.870.000 4.915.000 4.899.000 4.870.000
Sum kortsiktig gjeld 2.575.000 1.145.000 881.000 888.000 939.000
Sum gjeld og egenkapital 8.927.000 6.674.000 6.991.000 6.836.000 6.277.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.913.000 11.199.000 11.224.000 10.749.000 9.222.000
Andre inntekter 3.000 0 39.000 35.000 0
Driftsinntekter 14.916.000 11.199.000 11.263.000 10.784.000 9.222.000
Varekostnad -5.886.000 -4.487.000 -5.145.000 -4.631.000 -4.162.000
Lønninger -3.307.000 -2.980.000 -3.069.000 -2.687.000 -2.543.000
Avskrivning -248.000 -238.000 -221.000 -186.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.740.000 -2.356.000 -2.464.000 -2.432.000 -2.173.000
Driftskostnader -12.181.000 -10.061.000 -10.899.000 -9.936.000 -8.933.000
Driftsresultat 2.735.000 1.139.000 363.000 849.000 289.000
Finansinntekter 21.000 84.000 2.000 71.000 18.000
Finanskostnader -167.000 -196.000 -176.000 -175.000 -27.000
Finans -146.000 -112.000 -174.000 -104.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -350.000 0 0 0
Årsresultat 2.018.000 814.000 146.000 581.000 211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.013.000 3.855.000 4.048.000 4.176.000 3.587.000
Maskiner anlegg 9.000 19.000 30.000 40.000 0
Driftsløsøre 135.000 43.000 41.000 30.000 26.000
Sum varige driftsmidler 4.156.000 3.917.000 4.119.000 4.246.000 3.613.000
Sum finansielle anleggsmidler 70.000 52.000 20.000 20.000 24.000
Sum anleggsmidler 4.226.000 3.969.000 4.139.000 4.266.000 3.637.000
Varebeholdning 1.745.000 1.481.000 1.578.000 1.508.000 1.174.000
Kundefordringer 32.000 33.000 61.000 34.000 0
Andre fordringer 104.000 122.000 200.000 225.000 646.000
Sum investeringer 7.000 8.000 683.000 459.000 6.000
Kasse, bank 2.813.000 1.062.000 330.000 344.000 815.000
Sum omløpsmidler 4.702.000 2.705.000 2.852.000 2.569.000 2.641.000
Sum eiendeler 8.928.000 6.674.000 6.991.000 6.835.000 6.278.000
Sum opptjent egenkapital 1.576.000 559.000 1.095.000 949.000 368.000
Sum egenkapital 1.676.000 659.000 1.195.000 1.049.000 468.000
Sum avsetninger til forpliktelser 133.000 121.000 115.000 99.000 70.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.676.000 4.870.000 4.915.000 4.899.000 4.870.000
Leverandørgjeld 484.000 115.000 375.000 338.000 333.000
Betalbar skatt 559.000 206.000 27.000 136.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 191.000 153.000 163.000 132.000 125.000
Utbytte -1.000.000 -350.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 342.000 320.000 316.000 281.000 476.000
Sum kortsiktig gjeld 2.575.000 1.145.000 881.000 888.000 939.000
Sum gjeld og egenkapital 8.927.000 6.674.000 6.991.000 6.836.000 6.277.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.127.000 1.560.000 1.971.000 1.681.000 1.702.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.4 3.2 2.9 2.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.4 1.2 1.6
Soliditet 18.8 9.9 17.1 15.3 7.5
Resultatgrad 18.3 10.2 3.2 7.9 3.1
Rentedekningsgrad 16.4 5.8 2.1 4.9 10.7
Gjeldsgrad 4.3 9.1 4.9 5.5 12.4
Total kapitalrentabilitet 30.9 18.3 5.2 13.5 4.9
Signatur
08.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
14.05.2014
Prokura
Haugen Jane
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex