Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fossum Anlegg AS
Juridisk navn:  Fossum Anlegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69837216
Fossumveien 2 Fossumveien 2 Fax: 69837224
1820 Spydeberg 1820 Spydeberg
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 985033110
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 11/1/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Re Revisjon As
Regnskapsfører: Øvre Østfold Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.36%
Resultat  
  
-199.11%
Egenkapital  
  
-16.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 41.111.000 41.259.000 61.053.000 46.298.000 38.821.000
Resultat: -2.893.000 2.919.000 3.284.000 6.009.000 517.000
Egenkapital: 11.909.000 14.181.000 11.904.000 11.344.000 8.732.000
Regnskap for  Fossum Anlegg AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 41.111.000 41.259.000 61.053.000 46.298.000 38.821.000
Driftskostnader -44.039.000 -38.371.000 -57.819.000 -40.302.000 -38.307.000
Driftsresultat -2.928.000 2.889.000 3.236.000 5.998.000 514.000
Finansinntekter 44.000 54.000 61.000 63.000 34.000
Finanskostnader -9.000 -24.000 -13.000 -52.000 -31.000
Finans 35.000 30.000 48.000 11.000 3.000
Resultat før skatt -2.893.000 2.919.000 3.284.000 6.009.000 517.000
Skattekostnad 621.000 -642.000 -724.000 -1.397.000 -31.000
Årsresultat -2.272.000 2.277.000 2.560.000 4.612.000 486.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.238.000 2.333.000 2.507.000 2.720.000 1.344.000
Sum omløpsmidler 15.377.000 19.175.000 19.614.000 21.416.000 12.837.000
Sum eiendeler 18.615.000 21.508.000 22.121.000 24.136.000 14.181.000
Sum opptjent egenkapital 9.343.000 11.615.000 9.338.000 8.777.000 6.165.000
Sum egenkapital 11.909.000 14.181.000 11.904.000 11.344.000 8.732.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 68.000 907.000 307.000 332.000
Sum kortsiktig gjeld 6.697.000 7.258.000 9.310.000 12.486.000 5.118.000
Sum gjeld og egenkapital 18.616.000 21.508.000 22.122.000 24.137.000 14.182.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.122.000 39.098.000 60.803.000 46.159.000 37.151.000
Andre inntekter 989.000 2.161.000 251.000 139.000 1.670.000
Driftsinntekter 41.111.000 41.259.000 61.053.000 46.298.000 38.821.000
Varekostnad -14.669.000 -10.013.000 -27.358.000 -13.577.000 -14.500.000
Lønninger -13.288.000 -13.034.000 -14.015.000 -12.294.000 -11.236.000
Avskrivning -825.000 -775.000 -812.000 -824.000 -893.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -15.257.000 -14.549.000 -15.634.000 -13.607.000 -11.678.000
Driftskostnader -44.039.000 -38.371.000 -57.819.000 -40.302.000 -38.307.000
Driftsresultat -2.928.000 2.889.000 3.236.000 5.998.000 514.000
Finansinntekter 44.000 54.000 61.000 63.000 34.000
Finanskostnader -9.000 -24.000 -13.000 -52.000 -31.000
Finans 35.000 30.000 48.000 11.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 0
Årsresultat -2.272.000 2.277.000 2.560.000 4.612.000 486.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 561.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 824.000
Driftsløsøre 2.427.000 2.333.000 2.507.000 2.720.000 519.000
Sum varige driftsmidler 2.427.000 2.333.000 2.507.000 2.720.000 1.344.000
Sum finansielle anleggsmidler 250.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.238.000 2.333.000 2.507.000 2.720.000 1.344.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 5.693.000 6.321.000 6.661.000 13.522.000 5.901.000
Andre fordringer 840.000 1.683.000 1.306.000 1.320.000 1.178.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.844.000 11.171.000 11.647.000 6.573.000 5.759.000
Sum omløpsmidler 15.377.000 19.175.000 19.614.000 21.416.000 12.837.000
Sum eiendeler 18.615.000 21.508.000 22.121.000 24.136.000 14.181.000
Sum opptjent egenkapital 9.343.000 11.615.000 9.338.000 8.777.000 6.165.000
Sum egenkapital 11.909.000 14.181.000 11.904.000 11.344.000 8.732.000
Sum avsetninger til forpliktelser 60.000 901.000 177.000 31.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.000.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.000 68.000 907.000 307.000 332.000
Leverandørgjeld 2.463.000 1.992.000 2.542.000 3.683.000 2.014.000
Betalbar skatt 1.483.000 0 1.251.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.499.000 2.197.000 2.560.000 2.863.000 1.573.000
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.736.000 1.586.000 2.209.000 2.689.000 1.531.000
Sum kortsiktig gjeld 6.697.000 7.258.000 9.310.000 12.486.000 5.118.000
Sum gjeld og egenkapital 18.616.000 21.508.000 22.122.000 24.137.000 14.182.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.680.000 11.917.000 10.304.000 8.930.000 7.719.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.6 2.1 1.7 2.5
Likviditetsgrad 2 2.3 2.6 2.1 1.7 2.5
Soliditet 64.0 65.9 53.8 4 61.6
Resultatgrad -7.1 7.0 5.3 1 1.3
Rentedekningsgrad -325.3 120.4 248.9 115.3 16.6
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.9 1.1 0.6
Total kapitalrentabilitet -15.5 13.7 14.9 25.1 3.9
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex