Fotklinikken Olstad As
Juridisk navn:  Fotklinikken Olstad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57671700
Postboks 217 Parkvegen 2 Fax:
6852 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 996380416
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aider As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.97%
Resultat  
  
-127.42%
Egenkapital  
  
-3.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 708.000 745.000 708.000 692.000 627.000
Resultat: -17.000 62.000 63.000 97.000 44.000
Egenkapital: 390.000 404.000 355.000 306.000 231.000
Regnskap for  Fotklinikken Olstad As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 708.000 745.000 708.000 692.000 627.000
Driftskostnader -725.000 -683.000 -645.000 -596.000 -583.000
Driftsresultat -18.000 62.000 62.000 96.000 44.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt -17.000 62.000 63.000 97.000 44.000
Skattekostnad 3.000 -14.000 -14.000 -21.000 -10.000
Årsresultat -14.000 49.000 49.000 75.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 19.000 19.000 19.000 0
Sum omløpsmidler 450.000 477.000 413.000 374.000 314.000
Sum eiendeler 472.000 496.000 432.000 393.000 314.000
Sum opptjent egenkapital 284.000 298.000 249.000 200.000 125.000
Sum egenkapital 390.000 404.000 355.000 306.000 231.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 83.000 92.000 77.000 87.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 473.000 496.000 432.000 393.000 314.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 708.000 745.000 708.000 692.000 627.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 708.000 745.000 708.000 692.000 627.000
Varekostnad -103.000 -101.000 -110.000 -67.000 -67.000
Lønninger -406.000 -373.000 -339.000 -340.000 -315.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -218.000 -206.000 -201.000 -182.000 -203.000
Driftskostnader -725.000 -683.000 -645.000 -596.000 -583.000
Driftsresultat -18.000 62.000 62.000 96.000 44.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -14.000 49.000 49.000 75.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 19.000 19.000 19.000 19.000 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 19.000 19.000 19.000 19.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 19.000 19.000 19.000 0
Varebeholdning 19.000 17.000 20.000 15.000 22.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 2.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 432.000 460.000 394.000 359.000 290.000
Sum omløpsmidler 450.000 477.000 413.000 374.000 314.000
Sum eiendeler 472.000 496.000 432.000 393.000 314.000
Sum opptjent egenkapital 284.000 298.000 249.000 200.000 125.000
Sum egenkapital 390.000 404.000 355.000 306.000 231.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 8.000 3.000 9.000 18.000
Betalbar skatt 14.000 14.000 21.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 24.000 20.000 17.000 19.000 19.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 59.000 43.000 38.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 92.000 77.000 87.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 473.000 496.000 432.000 393.000 314.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 367.000 385.000 336.000 287.000 231.000
Likviditetsgrad 1 5.4 5.2 5.4 4.3 3.8
Likviditetsgrad 2 5.2 5.0 5.1 4.1 3.5
Soliditet 82.5 81.5 82.2 77.9 73.6
Resultatgrad -2.5 8.3 8.8 13.9 7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet -3.6 12.7 14.6 24.4 1
Signatur
07.12.2011
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
07.12.2011
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex