Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fountain AS
Juridisk navn:  Fountain AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Skedsmo Regnskap AS Industriveien 11C c/o Skedsmo Regnskap AS Industriveien 11C Fax:
2020 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 951230014
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Igel-revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.54%
Resultat  
  
41.93%
Egenkapital  
  
13.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.569.000 7.098.000 5.883.000 5.078.000 5.150.000
Resultat: 545.000 384.000 371.000 686.000 393.000
Egenkapital: 3.493.000 3.068.000 2.768.000 2.483.000 1.962.000
Regnskap for  Fountain AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.569.000 7.098.000 5.883.000 5.078.000 5.150.000
Driftskostnader -5.261.000 -6.976.000 -5.700.000 -4.559.000 -4.860.000
Driftsresultat 308.000 122.000 183.000 519.000 290.000
Finansinntekter 247.000 263.000 190.000 173.000 166.000
Finanskostnader -9.000 0 -2.000 -6.000 -63.000
Finans 238.000 263.000 188.000 167.000 103.000
Resultat før skatt 545.000 384.000 371.000 686.000 393.000
Skattekostnad -120.000 -85.000 -86.000 -165.000 -98.000
Årsresultat 425.000 300.000 285.000 521.000 295.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 21.558.000 20.950.000 17.202.000 13.737.000 13.368.000
Sum eiendeler 21.558.000 20.950.000 17.202.000 13.737.000 13.368.000
Sum opptjent egenkapital 3.393.000 2.968.000 2.668.000 2.383.000 1.862.000
Sum egenkapital 3.493.000 3.068.000 2.768.000 2.483.000 1.962.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.065.000 17.882.000 14.434.000 11.254.000 11.406.000
Sum gjeld og egenkapital 21.558.000 20.950.000 17.202.000 13.737.000 13.368.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.569.000 7.098.000 5.883.000 5.078.000 5.150.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.569.000 7.098.000 5.883.000 5.078.000 5.150.000
Varekostnad -4.908.000 -6.741.000 -5.296.000 -4.074.000 -4.764.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -353.000 -235.000 -404.000 -485.000 -96.000
Driftskostnader -5.261.000 -6.976.000 -5.700.000 -4.559.000 -4.860.000
Driftsresultat 308.000 122.000 183.000 519.000 290.000
Finansinntekter 247.000 263.000 190.000 173.000 166.000
Finanskostnader -9.000 0 -2.000 -6.000 -63.000
Finans 238.000 263.000 188.000 167.000 103.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 425.000 300.000 285.000 521.000 295.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 783.000 1.716.000 1.347.000 655.000 697.000
Andre fordringer 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 20.738.000 19.197.000 15.818.000 13.044.000 12.633.000
Sum omløpsmidler 21.558.000 20.950.000 17.202.000 13.737.000 13.368.000
Sum eiendeler 21.558.000 20.950.000 17.202.000 13.737.000 13.368.000
Sum opptjent egenkapital 3.393.000 2.968.000 2.668.000 2.383.000 1.862.000
Sum egenkapital 3.493.000 3.068.000 2.768.000 2.483.000 1.962.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 120.000 85.000 86.000 165.000 98.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.945.000 17.797.000 14.348.000 11.089.000 11.307.000
Sum kortsiktig gjeld 18.065.000 17.882.000 14.434.000 11.254.000 11.406.000
Sum gjeld og egenkapital 21.558.000 20.950.000 17.202.000 13.737.000 13.368.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.493.000 3.068.000 2.768.000 2.483.000 1.962.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Soliditet 16.2 14.6 16.1 18.1 14.7
Resultatgrad 5.5 1.7 3.1 10.2 5.6
Rentedekningsgrad 34.2 91.5 86.5 4.6
Gjeldsgrad 5.2 5.8 5.2 4.5 5.8
Total kapitalrentabilitet 2.6 1.8 2.2 5 3.4
Signatur
26.02.2016
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYREFORMANNEN ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex