Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frøydis As
Juridisk navn:  Frøydis As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46844893
Fjellveien 5 Fjellveien 5 Fax:
9180 Skjervøy 9180 Skjervøy
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Skjervøy
Org.nr: 968915045
Aksjekapital: 125.000 NOK
Etableringsdato: 2/17/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skarven Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.01%
Resultat  
  
23.32%
Egenkapital  
  
-110.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.735.000 2.763.000 2.431.000 3.925.000 1.538.000
Resultat: -763.000 -995.000 -645.000 1.058.000 -594.000
Egenkapital: -55.000 540.000 1.316.000 1.819.000 1.277.000
Regnskap for  Frøydis As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.735.000 2.763.000 2.431.000 3.925.000 1.538.000
Driftskostnader -3.496.000 -3.775.000 -3.102.000 -2.885.000 -2.130.000
Driftsresultat -761.000 -1.013.000 -671.000 1.041.000 -591.000
Finansinntekter 4.000 28.000 40.000 34.000 25.000
Finanskostnader -5.000 -10.000 -14.000 -16.000 -27.000
Finans -1.000 18.000 26.000 18.000 -2.000
Resultat før skatt -763.000 -995.000 -645.000 1.058.000 -594.000
Skattekostnad 168.000 218.000 142.000 -116.000 166.000
Årsresultat -595.000 -776.000 -503.000 942.000 -428.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 434.000 1.328.000 1.995.000 2.457.000 2.847.000
Sum omløpsmidler 791.000 483.000 532.000 1.365.000 185.000
Sum eiendeler 1.225.000 1.811.000 2.527.000 3.822.000 3.032.000
Sum opptjent egenkapital -180.000 415.000 1.191.000 1.694.000 1.152.000
Sum egenkapital -55.000 540.000 1.316.000 1.819.000 1.277.000
Sum langsiktig gjeld 457.000 691.000 997.000 1.265.000 1.416.000
Sum kortsiktig gjeld 824.000 581.000 214.000 738.000 339.000
Sum gjeld og egenkapital 1.226.000 1.812.000 2.527.000 3.822.000 3.032.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.735.000 2.763.000 2.431.000 2.025.000 1.537.000
Andre inntekter 0 1.900.000 0
Driftsinntekter 2.735.000 2.763.000 2.431.000 3.925.000 1.538.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.426.000 -2.430.000 -1.638.000 -1.601.000 -1.226.000
Avskrivning -265.000 -310.000 -357.000 -359.000 -358.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -805.000 -1.035.000 -1.107.000 -925.000 -546.000
Driftskostnader -3.496.000 -3.775.000 -3.102.000 -2.885.000 -2.130.000
Driftsresultat -761.000 -1.013.000 -671.000 1.041.000 -591.000
Finansinntekter 4.000 28.000 40.000 34.000 25.000
Finanskostnader -5.000 -10.000 -14.000 -16.000 -27.000
Finans -1.000 18.000 26.000 18.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 0
Årsresultat -595.000 -776.000 -503.000 942.000 -428.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 400.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 114.000 137.000 292.000 495.000 702.000
Driftsløsøre 6.000 21.000 35.000 4.000
Sum varige driftsmidler 437.000 606.000 916.000 1.273.000 1.588.000
Sum finansielle anleggsmidler -3.000 722.000 1.079.000 1.184.000 859.000
Sum anleggsmidler 434.000 1.328.000 1.995.000 2.457.000 2.847.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 108.000 63.000
Andre fordringer 32.000 33.000 58.000 42.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 759.000 450.000 474.000 1.215.000 95.000
Sum omløpsmidler 791.000 483.000 532.000 1.365.000 185.000
Sum eiendeler 1.225.000 1.811.000 2.527.000 3.822.000 3.032.000
Sum opptjent egenkapital -180.000 415.000 1.191.000 1.694.000 1.152.000
Sum egenkapital -55.000 540.000 1.316.000 1.819.000 1.277.000
Sum avsetninger til forpliktelser 257.000 424.000 634.000 785.000 669.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 457.000 691.000 997.000 1.265.000 1.416.000
Leverandørgjeld 41.000 51.000 104.000 84.000 15.000
Betalbar skatt 9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 783.000 530.000 100.000 254.000 349.000
Utbytte 0 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 -24.000
Sum kortsiktig gjeld 824.000 581.000 214.000 738.000 339.000
Sum gjeld og egenkapital 1.226.000 1.812.000 2.527.000 3.822.000 3.032.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -33.000 -98.000 318.000 627.000 -154.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.8 2.5 1.8 0.5
Likviditetsgrad 2 1.0 0.8 2.5 1.8 0.5
Soliditet -4.5 29.8 52.1 47.6 42.1
Resultatgrad -27.8 -36.7 -27.6 26.5 -38.4
Rentedekningsgrad -152.2 -101.3 -47.9 65.1 -21.9
Gjeldsgrad -23.3 2.4 0.9 1.1 1.4
Total kapitalrentabilitet -61.7 -54.4 28.1 -18.7
Signatur
10.01.2020
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
10.01.2020
Prokura hver for seg
Carlsen Tor Erik
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex