Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fram Web AS
Juridisk navn:  Fram Web AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56901480
Leirfossvegen 27 Leirfossvegen 27 Fax:
7038 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 985284350
Aksjekapital: 240.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/8/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.74%
Resultat  
  
49.03%
Egenkapital  
  
60.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 40.098.000 33.771.000 19.345.000 15.449.000 20.823.000
Resultat: 9.426.000 6.325.000 1.727.000 1.554.000 384.000
Egenkapital: 13.529.000 8.436.000 4.736.000 4.714.000 3.379.000
Regnskap for  Fram Web AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 40.098.000 33.771.000 19.345.000 15.449.000 20.823.000
Driftskostnader -30.713.000 -27.507.000 -17.662.000 -13.931.000 -20.482.000
Driftsresultat 9.386.000 6.264.000 1.682.000 1.519.000 341.000
Finansinntekter 41.000 62.000 47.000 37.000 44.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 40.000 62.000 45.000 35.000 43.000
Resultat før skatt 9.426.000 6.325.000 1.727.000 1.554.000 384.000
Skattekostnad -1.914.000 -1.404.000 -271.000 -360.000 -98.000
Årsresultat 7.512.000 4.921.000 1.456.000 1.193.000 287.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.885.000 1.829.000 2.025.000 2.519.000 307.000
Sum omløpsmidler 19.925.000 15.078.000 7.557.000 5.206.000 6.445.000
Sum eiendeler 22.810.000 16.907.000 9.582.000 7.725.000 6.752.000
Sum opptjent egenkapital 13.176.000 8.164.000 4.492.000 3.036.000 1.843.000
Sum egenkapital 13.529.000 8.436.000 4.736.000 4.714.000 3.379.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 8.000 9.000 8.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 9.273.000 8.463.000 4.836.000 3.003.000 3.367.000
Sum gjeld og egenkapital 22.811.000 16.908.000 9.581.000 7.725.000 6.751.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.098.000 33.771.000 19.345.000 15.449.000 20.823.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 40.098.000 33.771.000 19.345.000 15.449.000 20.823.000
Varekostnad -11.407.000 -8.829.000 -3.957.000 -4.535.000 -12.330.000
Lønninger -14.148.000 -14.320.000 -10.410.000 -7.128.000 -5.886.000
Avskrivning -588.000 -595.000 -517.000 -138.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.570.000 -3.763.000 -2.778.000 -2.130.000 -2.197.000
Driftskostnader -30.713.000 -27.507.000 -17.662.000 -13.931.000 -20.482.000
Driftsresultat 9.386.000 6.264.000 1.682.000 1.519.000 341.000
Finansinntekter 41.000 62.000 47.000 37.000 44.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 40.000 62.000 45.000 35.000 43.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.500.000 -1.250.000 -1.443.000 0 0
Årsresultat 7.512.000 4.921.000 1.456.000 1.193.000 287.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.388.000 1.315.000 1.779.000 2.244.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 144.000 158.000 168.000
Driftsløsøre 497.000 514.000 68.000 85.000 107.000
Sum varige driftsmidler 497.000 514.000 213.000 243.000 274.000
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 33.000 33.000
Sum anleggsmidler 2.885.000 1.829.000 2.025.000 2.519.000 307.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 3.330.000 3.484.000 1.664.000 1.365.000 1.446.000
Andre fordringer 280.000 412.000 556.000 315.000 416.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 16.315.000 11.182.000 5.337.000 3.526.000 4.583.000
Sum omløpsmidler 19.925.000 15.078.000 7.557.000 5.206.000 6.445.000
Sum eiendeler 22.810.000 16.907.000 9.582.000 7.725.000 6.752.000
Sum opptjent egenkapital 13.176.000 8.164.000 4.492.000 3.036.000 1.843.000
Sum egenkapital 13.529.000 8.436.000 4.736.000 4.714.000 3.379.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 8.000 9.000 8.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 67.000 82.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.000 8.000 9.000 8.000 5.000
Leverandørgjeld 2.057.000 2.051.000 829.000 840.000 2.269.000
Betalbar skatt 1.133.000 1.405.000 0 358.000 93.000
Skyldig offentlige avgifter 1.511.000 1.496.000 1.367.000 946.000 466.000
Utbytte -2.500.000 -1.250.000 -1.443.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.505.000 3.430.000 2.640.000 860.000 539.000
Sum kortsiktig gjeld 9.273.000 8.463.000 4.836.000 3.003.000 3.367.000
Sum gjeld og egenkapital 22.811.000 16.908.000 9.581.000 7.725.000 6.751.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.652.000 6.615.000 2.721.000 2.203.000 3.078.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.8 1.6 1.7 1.9
Likviditetsgrad 2 2.1 1.8 1.6 1.7 1.9
Soliditet 59.3 49.9 49.4 6 50.1
Resultatgrad 23.4 18.5 8.7 9.8 1.6
Rentedekningsgrad 9.386.0 8 759.5 3
Gjeldsgrad 0.7 1.0 1 0.6 1
Total kapitalrentabilitet 41.3 37.4 1 20.1 5.7
Signatur
28.03.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
27.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex