Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Framtid Og Håp
Juridisk navn:  Framtid Og Håp
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71700625
c/o Steinar Myklebust Reithaugveien c/o Steinar Myklebust Reithaugveien Fax:
6230 Sykkylven 6230 Sykkylven
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sykkylven
Org.nr: 994092642
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/12/2009
Foretakstype: FLI
Revisor: Revisor Klokk As
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Biz AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-57.97%
Resultat  
  
-57.35%
Egenkapital  
  
63.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 87.000 207.000 571.000 286.000 448.000
Resultat: 87.000 204.000 570.000 286.000 448.000
Egenkapital: 95.000 58.000 104.000 32.000 41.000
Regnskap for  Framtid Og Håp
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 87.000 207.000 571.000 286.000 448.000
Driftskostnader -2.000 -1.000 0 0
Driftsresultat 87.000 204.000 570.000 286.000 448.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 87.000 204.000 570.000 286.000 448.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 87.000 204.000 570.000 286.000 448.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 95.000 58.000 104.000 32.000 41.000
Sum eiendeler 95.000 58.000 104.000 32.000 41.000
Sum opptjent egenkapital 95.000 58.000 104.000 32.000 41.000
Sum egenkapital 95.000 58.000 104.000 32.000 41.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 95.000 58.000 104.000 32.000 41.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 87.000 207.000 571.000 286.000 448.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 87.000 207.000 571.000 286.000 448.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -1.000 0 0
Driftskostnader -2.000 -1.000 0 0
Driftsresultat 87.000 204.000 570.000 286.000 448.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 87.000 204.000 570.000 286.000 448.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 95.000 58.000 104.000 32.000 41.000
Sum omløpsmidler 95.000 58.000 104.000 32.000 41.000
Sum eiendeler 95.000 58.000 104.000 32.000 41.000
Sum opptjent egenkapital 95.000 58.000 104.000 32.000 41.000
Sum egenkapital 95.000 58.000 104.000 32.000 41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 95.000 58.000 104.000 32.000 41.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 95.000 58.000 104.000 32.000 41.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 100.0 1 1 1 1
Resultatgrad 100.0 98.6 99.8 1 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 91.6 351.7 548.1 893.8 1092.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex