Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fred Hugo As
Juridisk navn:  Fred Hugo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95118067
Aunveien 247 Aunveien 247 Fax:
9402 Harstad 9402 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 966635746
Aksjekapital: 3.419.810 NOK
Etableringsdato: 5/10/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Adwice Vesterålen As
Utvikling:
Omsetning  
  
644.17%
Resultat  
  
5329%
Egenkapital  
  
10356.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 51.407.000 6.908.000 5.950.000 2.029.000 6.829.000
Resultat: 45.806.000 -876.000 -1.931.000 -3.063.000 1.268.000
Egenkapital: 33.027.000 -322.000 365.000 1.782.000 4.021.000
Regnskap for  Fred Hugo As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 51.407.000 6.908.000 5.950.000 2.029.000 6.829.000
Driftskostnader -4.837.000 -6.550.000 -6.733.000 -3.760.000 -4.721.000
Driftsresultat 46.570.000 357.000 -783.000 -1.731.000 2.109.000
Finansinntekter 196.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Finanskostnader -960.000 -1.234.000 -1.149.000 -1.333.000 -848.000
Finans -764.000 -1.233.000 -1.148.000 -1.332.000 -841.000
Resultat før skatt 45.806.000 -876.000 -1.931.000 -3.063.000 1.268.000
Skattekostnad -10.057.000 188.000 514.000 824.000 -197.000
Årsresultat 35.749.000 -688.000 -1.417.000 -2.239.000 1.071.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.675.000 29.105.000 30.672.000 31.449.000 28.750.000
Sum omløpsmidler 44.471.000 708.000 647.000 2.523.000 3.630.000
Sum eiendeler 47.146.000 29.813.000 31.319.000 33.972.000 32.380.000
Sum opptjent egenkapital 29.607.000 -3.742.000 -3.054.000 -1.637.000 602.000
Sum egenkapital 33.027.000 -322.000 365.000 1.782.000 4.021.000
Sum langsiktig gjeld 10.448.000 28.905.000 30.198.000 30.581.000 25.848.000
Sum kortsiktig gjeld 3.671.000 1.231.000 756.000 1.609.000 2.510.000
Sum gjeld og egenkapital 47.146.000 29.814.000 31.320.000 33.973.000 32.380.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.204.000 6.908.000 5.950.000 2.029.000 4.478.000
Andre inntekter 47.203.000 0 0 0 2.351.000
Driftsinntekter 51.407.000 6.908.000 5.950.000 2.029.000 6.829.000
Varekostnad -239.000 -339.000 -1.051.000 -1.587.000 -229.000
Lønninger -2.623.000 -3.718.000 -3.242.000 -927.000 -2.946.000
Avskrivning -1.328.000 -1.567.000 -1.584.000 -526.000 -708.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -647.000 -926.000 -856.000 -720.000 -838.000
Driftskostnader -4.837.000 -6.550.000 -6.733.000 -3.760.000 -4.721.000
Driftsresultat 46.570.000 357.000 -783.000 -1.731.000 2.109.000
Finansinntekter 196.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Finanskostnader -960.000 -1.234.000 -1.149.000 -1.333.000 -848.000
Finans -764.000 -1.233.000 -1.148.000 -1.332.000 -841.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.400.000 0 0 0 0
Årsresultat 35.749.000 -688.000 -1.417.000 -2.239.000 1.071.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.412.000 7.878.000 8.344.000 8.810.000
Fast eiendom 697.000 743.000 790.000 219.000 268.000
Maskiner anlegg 0 0 0 113.000
Driftsløsøre 609.000 719.000 895.000 905.000 83.000
Sum varige driftsmidler 2.675.000 21.693.000 22.794.000 23.105.000 19.940.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.675.000 29.105.000 30.672.000 31.449.000 28.750.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 3.000.000
Andre fordringer 208.000 157.000 325.000 1.648.000 179.000
Sum investeringer 40.195.000 0 0 0 0
Kasse, bank 4.068.000 551.000 322.000 875.000 451.000
Sum omløpsmidler 44.471.000 708.000 647.000 2.523.000 3.630.000
Sum eiendeler 47.146.000 29.813.000 31.319.000 33.972.000 32.380.000
Sum opptjent egenkapital 29.607.000 -3.742.000 -3.054.000 -1.637.000 602.000
Sum egenkapital 33.027.000 -322.000 365.000 1.782.000 4.021.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.448.000 1.350.000 1.539.000 2.053.000 2.877.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.448.000 28.905.000 30.198.000 30.581.000 25.848.000
Leverandørgjeld 15.000 131.000 179.000 1.449.000 2.083.000
Betalbar skatt 959.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 298.000 762.000 295.000 18.000 298.000
Utbytte -2.400.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 338.000 282.000 142.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 3.671.000 1.231.000 756.000 1.609.000 2.510.000
Sum gjeld og egenkapital 47.146.000 29.814.000 31.320.000 33.973.000 32.380.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.800.000 -523.000 -109.000 914.000 1.120.000
Likviditetsgrad 1 12.1 0.6 0.9 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 12.1 0.6 0.9 1.6 1.4
Soliditet 70.1 -1.1 1.2 5.2 12.4
Resultatgrad 90.6 5.2 -13.2 -85.3 30.9
Rentedekningsgrad 48.5 0.3 -0.7 -1.3 2.5
Gjeldsgrad 0.4 -93.6 84.8 18.1 7.1
Total kapitalrentabilitet 99.2 1.2 -2.5 -5.1 6.5
Signatur
15.04.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex