Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fredheim Arena
Juridisk navn:  Fredheim Arena
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51603170
Postboks 155 Årsvollveien 21 Fax: 51663790
4301 Sandnes 4312 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 971338407
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Aabrekk Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.15%
Resultat  
  
247.91%
Egenkapital  
  
3.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2019
Omsetning: 5.819.000 5.482.000
Resultat: 389.000 -263.000
Egenkapital: 18.812.000 18.091.000
Regnskap for  Fredheim Arena
Resultat 2021 2019
Driftsinntekter 5.819.000 5.482.000
Driftskostnader -5.430.000 -5.751.000
Driftsresultat 389.000 -269.000
Finansinntekter 1.000 5.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000 5.000
Resultat før skatt 389.000 -263.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 389.000 -263.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.814.000 17.876.000
Sum omløpsmidler 2.660.000 1.402.000
Sum eiendeler 20.474.000 19.278.000
Sum opptjent egenkapital 15.812.000 18.091.000
Sum egenkapital 18.812.000 18.091.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.663.000 1.187.000
Sum gjeld og egenkapital 20.475.000 19.278.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.230.000 5.196.000
Andre inntekter 589.000 286.000
Driftsinntekter 5.819.000 5.482.000
Varekostnad -34.000 -59.000
Lønninger -3.442.000 -3.318.000
Avskrivning -17.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.937.000 -2.374.000
Driftskostnader -5.430.000 -5.751.000
Driftsresultat 389.000 -269.000
Finansinntekter 1.000 5.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000 5.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 389.000 -263.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 38.000 0
Sum varige driftsmidler 38.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 17.776.000 17.876.000
Sum anleggsmidler 17.814.000 17.876.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 28.000 80.000
Andre fordringer 984.000 746.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.649.000 568.000
Sum omløpsmidler 2.660.000 1.402.000
Sum eiendeler 20.474.000 19.278.000
Sum opptjent egenkapital 15.812.000 18.091.000
Sum egenkapital 18.812.000 18.091.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 116.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 146.000 248.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 253.000 232.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.148.000 672.000
Sum kortsiktig gjeld 1.663.000 1.187.000
Sum gjeld og egenkapital 20.475.000 19.278.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 997.000 215.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 1.6 1.2
Soliditet 91.9 93.8
Resultatgrad 6.7 -4.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.9 -1.4
Signatur
09.06.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex