Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fredrik Neumann
Juridisk navn:  Fredrik Neumann
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32865040
Kirketorget 7 Kirketorget 7 Fax: 32733548
3616 Kongsberg 3616 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 985825378
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/2/2003 1
Foretakstype: ENK
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Lurøy Bygg Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.51%
Resultat  
  
5.88%
Egenkapital  
  
-16.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.670.000 1.598.000 1.681.000 1.116.000 1.232.000
Resultat: 1.297.000 1.225.000 1.217.000 812.000 883.000
Egenkapital: 226.000 271.000 184.000 78.000 290.000
Regnskap for  Fredrik Neumann
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.670.000 1.598.000 1.681.000 1.116.000 1.232.000
Driftskostnader -372.000 -373.000 -464.000 -304.000 -349.000
Driftsresultat 1.297.000 1.225.000 1.217.000 812.000 883.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 1.297.000 1.225.000 1.217.000 812.000 883.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.297.000 1.225.000 1.217.000 812.000 883.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 22.000 0 1.000
Sum omløpsmidler 319.000 375.000 315.000 135.000 389.000
Sum eiendeler 319.000 389.000 337.000 135.000 390.000
Sum opptjent egenkapital 226.000 271.000 184.000 78.000 290.000
Sum egenkapital 226.000 271.000 184.000 78.000 290.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 93.000 118.000 154.000 57.000 100.000
Sum gjeld og egenkapital 319.000 389.000 338.000 135.000 390.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.670.000 1.598.000 1.681.000 1.116.000 1.232.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.670.000 1.598.000 1.681.000 1.116.000 1.232.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -14.000 -8.000 -1.000 -1.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -358.000 -365.000 -463.000 -303.000 -344.000
Driftskostnader -372.000 -373.000 -464.000 -304.000 -349.000
Driftsresultat 1.297.000 1.225.000 1.217.000 812.000 883.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.297.000 1.225.000 1.217.000 812.000 883.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 22.000 0 1.000
Sum varige driftsmidler 14.000 22.000 0 1.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 22.000 0 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 174.000 133.000 74.000 52.000 61.000
Andre fordringer 30.000 22.000 29.000 16.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 114.000 220.000 212.000 66.000 303.000
Sum omløpsmidler 319.000 375.000 315.000 135.000 389.000
Sum eiendeler 319.000 389.000 337.000 135.000 390.000
Sum opptjent egenkapital 226.000 271.000 184.000 78.000 290.000
Sum egenkapital 226.000 271.000 184.000 78.000 290.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 44.000 26.000 46.000 17.000 33.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 49.000 92.000 108.000 33.000 67.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 93.000 118.000 154.000 57.000 100.000
Sum gjeld og egenkapital 319.000 389.000 338.000 135.000 390.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 226.000 257.000 161.000 78.000 289.000
Likviditetsgrad 1 3.4 3.2 2 2.4 3.9
Likviditetsgrad 2 3.4 3.2 2 2.4 3.9
Soliditet 70.8 69.7 54.4 57.8 74.4
Resultatgrad 77.7 76.7 72.4 72.8 71.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.8 0.7 0.3
Total kapitalrentabilitet 406.6 315.2 360.1 601.5 226.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex