Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fredrikstad Bygg Og Anlegg As
Juridisk navn:  Fredrikstad Bygg Og Anlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rødsbråtan 62 Rødsbråtan 62 Fax:
1628 Engelsviken 1628 Engelsviken
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 924986115
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/24/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Onsøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
406.97%
Resultat  
  
71.15%
Egenkapital  
  
106.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 1.019.000 201.000
Resultat: 89.000 52.000
Egenkapital: 136.000 66.000
Regnskap for  Fredrikstad Bygg Og Anlegg As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 1.019.000 201.000
Driftskostnader -924.000 -149.000
Driftsresultat 96.000 52.000
Finansinntekter
Finanskostnader -7.000
Finans -7.000
Resultat før skatt 89.000 52.000
Skattekostnad -20.000 -10.000
Årsresultat 69.000 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 247.000 153.000
Sum omløpsmidler 370.000 177.000
Sum eiendeler 617.000 330.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 42.000
Sum egenkapital 136.000 66.000
Sum langsiktig gjeld 298.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 182.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 615.000 330.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 982.000 201.000
Andre inntekter 37.000
Driftsinntekter 1.019.000 201.000
Varekostnad -4.000
Lønninger -767.000 -102.000
Avskrivning -43.000 -14.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -110.000 -33.000
Driftskostnader -924.000 -149.000
Driftsresultat 96.000 52.000
Finansinntekter
Finanskostnader -7.000
Finans -7.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 69.000 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 247.000 153.000
Sum varige driftsmidler 247.000 153.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 247.000 153.000
Varebeholdning
Kundefordringer 224.000
Andre fordringer 7.000
Sum investeringer
Kasse, bank 139.000 177.000
Sum omløpsmidler 370.000 177.000
Sum eiendeler 617.000 330.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 42.000
Sum egenkapital 136.000 66.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 6.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 298.000 6.000
Leverandørgjeld 1.000 10.000
Betalbar skatt 9.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 89.000 67.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 84.000 177.000
Sum kortsiktig gjeld 182.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 615.000 330.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 188.000 -81.000
Likviditetsgrad 1 2.0 0.7
Likviditetsgrad 2 2.0 0.7
Soliditet 22.1 20.0
Resultatgrad 9.4 25.9
Rentedekningsgrad 13.7
Gjeldsgrad 3.5 4.0
Total kapitalrentabilitet 15.6 15.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex