Frekhaug Vinduet AS
Juridisk navn:  Frekhaug Vinduet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56303300
Ulsmågvegen 7 Mjåtveitflaten 11 Fax: 56303330
5224 Nesttun 5918 Frekhaug
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 928907163
Aksjekapital: 12.000.000 NOK
Antall ansatte: 85
Etableringsdato: 6/29/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.89%
Resultat  
  
-17.15%
Egenkapital  
  
55.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 90.363.000 86.154.000 85.349.000 75.802.000 47.309.000
Resultat: -4.646.000 -3.966.000 -4.690.000 -5.680.000 -4.094.000
Egenkapital: 15.061.000 9.706.000 3.673.000 8.364.000 14.043.000
Regnskap for  Frekhaug Vinduet AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 90.363.000 86.154.000 85.349.000 75.802.000 47.309.000
Driftskostnader -94.100.000 -87.653.000 -89.204.000 -80.713.000 -51.226.000
Driftsresultat -3.737.000 -1.499.000 -3.855.000 -4.911.000 -3.918.000
Finansinntekter 1.007.000 467.000 535.000 173.000 189.000
Finanskostnader -1.916.000 -2.934.000 -1.370.000 -942.000 -366.000
Finans -909.000 -2.467.000 -835.000 -769.000 -177.000
Resultat før skatt -4.646.000 -3.966.000 -4.690.000 -5.680.000 -4.094.000
Skattekostnad 0 0 0 -26.000
Årsresultat -4.646.000 -3.966.000 -4.690.000 -5.680.000 -4.120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.990.000 29.065.000 30.732.000 31.862.000 25.940.000
Sum omløpsmidler 49.443.000 33.052.000 39.289.000 31.756.000 17.507.000
Sum eiendeler 77.433.000 62.117.000 70.021.000 63.618.000 43.447.000
Sum opptjent egenkapital -16.939.000 -12.294.000 0 0 2.043.000
Sum egenkapital 15.061.000 9.706.000 3.673.000 8.364.000 14.043.000
Sum langsiktig gjeld 47.634.000 38.970.000 52.954.000 0 34.000
Sum kortsiktig gjeld 14.738.000 13.442.000 13.393.000 55.254.000 29.370.000
Sum gjeld og egenkapital 77.433.000 62.118.000 70.020.000 63.618.000 43.447.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 90.363.000 86.139.000 85.349.000 75.802.000 47.264.000
Andre inntekter 15.000 0 0 45.000
Driftsinntekter 90.363.000 86.154.000 85.349.000 75.802.000 47.309.000
Varekostnad -48.550.000 -43.691.000 -44.260.000 -36.694.000 -23.730.000
Lønninger -31.409.000 -31.473.000 -32.489.000 -34.147.000 -18.954.000
Avskrivning -3.347.000 -3.154.000 -2.916.000 -2.219.000 -1.956.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.776.000 -9.689.000 -8.480.000 -9.214.000 -8.576.000
Driftskostnader -94.100.000 -87.653.000 -89.204.000 -80.713.000 -51.226.000
Driftsresultat -3.737.000 -1.499.000 -3.855.000 -4.911.000 -3.918.000
Finansinntekter 1.007.000 467.000 535.000 173.000 189.000
Finanskostnader -1.916.000 -2.934.000 -1.370.000 -942.000 -366.000
Finans -909.000 -2.467.000 -835.000 -769.000 -177.000
Konsernbidrag -10.000.000 -10.000.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.646.000 -3.966.000 -4.690.000 -5.680.000 -4.120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000
Fast eiendom 6.111.000 6.780.000 7.300.000 7.618.000 8.194.000
Maskiner anlegg 17.974.000 18.380.000 19.527.000 20.339.000 13.840.000
Driftsløsøre 0 0 0 1.000
Sum varige driftsmidler 24.085.000 25.160.000 26.827.000 27.957.000 22.035.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 27.990.000 29.065.000 30.732.000 31.862.000 25.940.000
Varebeholdning 12.231.000 12.888.000 11.783.000 13.418.000 10.439.000
Kundefordringer 6.757.000 4.295.000 15.368.000 3.002.000 3.413.000
Andre fordringer 10.295.000 11.041.000 1.286.000 5.362.000 2.597.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.203.000 1.013.000 998.000 1.012.000 737.000
Sum omløpsmidler 49.443.000 33.052.000 39.289.000 31.756.000 17.507.000
Sum eiendeler 77.433.000 62.117.000 70.021.000 63.618.000 43.447.000
Sum opptjent egenkapital -16.939.000 -12.294.000 0 0 2.043.000
Sum egenkapital 15.061.000 9.706.000 3.673.000 8.364.000 14.043.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 34.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 1.526.000
Sum langsiktig gjeld 47.634.000 38.970.000 52.954.000 0 34.000
Leverandørgjeld 9.221.000 7.757.000 7.942.000 6.724.000 4.011.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.834.000 2.099.000 2.079.000 6.268.000 1.488.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.683.000 3.586.000 3.372.000 42.262.000 22.346.000
Sum kortsiktig gjeld 14.738.000 13.442.000 13.393.000 55.254.000 29.370.000
Sum gjeld og egenkapital 77.433.000 62.118.000 70.020.000 63.618.000 43.447.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.705.000 19.610.000 25.896.000 -23.498.000 -11.863.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2.5 2.9 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 2.5 1.5 2.1 0.3 0.2
Soliditet 19.5 15.6 5.2 13.1 32.3
Resultatgrad -4.1 -1.7 -4.5 -6.5 -8.3
Rentedekningsgrad -2.0 -0.5 -2.8 -5.2 -10.7
Gjeldsgrad 4.1 5.4 18.1 6.6 2.1
Total kapitalrentabilitet -3.5 -1.7 -4.7 -7.4 -8.6
Signatur
05.02.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.02.2020
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex