Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fretheim Bruk As
Juridisk navn:  Fretheim Bruk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95826782
Ole Irgens' Vei 65C Losna Fax:
5019 Bergen 6926 Krakhella
Fylke: Kommune:
Vestland Solund
Org.nr: 879498082
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/21/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Deloitte Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.55%
Resultat  
  
20121.57%
Egenkapital  
  
593.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 101.000 124.000 96.000 0 194.000
Resultat: 10.313.000 51.000 56.000 -37.000 157.000
Egenkapital: 12.033.000 1.734.000 1.694.000 1.645.000 1.681.000
Regnskap for  Fretheim Bruk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 101.000 124.000 96.000 0 194.000
Driftskostnader -46.000 -75.000 -43.000 -39.000 -46.000
Driftsresultat 56.000 50.000 53.000 -40.000 148.000
Finansinntekter 10.257.000 1.000 2.000 3.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 10.257.000 1.000 2.000 3.000 8.000
Resultat før skatt 10.313.000 51.000 56.000 -37.000 157.000
Skattekostnad -13.000 -11.000 -7.000 1.000 -40.000
Årsresultat 10.300.000 40.000 49.000 -36.000 117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.988.000 1.439.000 943.000 929.000 917.000
Sum omløpsmidler 4.059.000 311.000 771.000 826.000 944.000
Sum eiendeler 12.047.000 1.750.000 1.714.000 1.755.000 1.861.000
Sum opptjent egenkapital 11.933.000 1.634.000 1.594.000 1.545.000 1.581.000
Sum egenkapital 12.033.000 1.734.000 1.694.000 1.645.000 1.681.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 0 1.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 16.000 19.000 110.000 179.000
Sum gjeld og egenkapital 12.047.000 1.750.000 1.714.000 1.755.000 1.861.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 101.000 124.000 96.000 0 194.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 101.000 124.000 96.000 0 194.000
Varekostnad 0 0 -1.000 -1.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -18.000 -12.000 -10.000 -5.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -63.000 -33.000 -33.000 -43.000
Driftskostnader -46.000 -75.000 -43.000 -39.000 -46.000
Driftsresultat 56.000 50.000 53.000 -40.000 148.000
Finansinntekter 10.257.000 1.000 2.000 3.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 10.257.000 1.000 2.000 3.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 10.300.000 40.000 49.000 -36.000 117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 194.000 25.000 33.000 15.000 0
Driftsløsøre 2.000 6.000 10.000 13.000 17.000
Sum varige driftsmidler 196.000 31.000 43.000 29.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.793.000 1.408.000 900.000 900.000 900.000
Sum anleggsmidler 7.988.000 1.439.000 943.000 929.000 917.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 60.000 30.000 60.000 0 0
Andre fordringer 21.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.978.000 282.000 711.000 826.000 944.000
Sum omløpsmidler 4.059.000 311.000 771.000 826.000 944.000
Sum eiendeler 12.047.000 1.750.000 1.714.000 1.755.000 1.861.000
Sum opptjent egenkapital 11.933.000 1.634.000 1.594.000 1.545.000 1.581.000
Sum egenkapital 12.033.000 1.734.000 1.694.000 1.645.000 1.681.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 0 1.000 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 0 1.000 0 1.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 3.000 12.000 6.000 0 39.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 13.000 1.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 0 109.000 132.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 16.000 19.000 110.000 179.000
Sum gjeld og egenkapital 12.047.000 1.750.000 1.714.000 1.755.000 1.861.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.055.000 295.000 752.000 716.000 765.000
Likviditetsgrad 1 1.014.8 19.4 40.6 7.5 5.3
Likviditetsgrad 2 1.014.8 19.4 40.6 7.5 5.3
Soliditet 99.9 99.1 98.8 93.7 90.3
Resultatgrad 55.4 40.3 55.2 76.3
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 85.6 2.9 3.2 -2.1 8.4
Signatur
29.02.2012
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex