Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fri AS
Juridisk navn:  Fri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33466621
Porfyrveien 20 Solløkkastien 2E Fax: 33477869
3214 Sandefjord 3233 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 982271312
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/4/2000 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Regnskap for  Fri AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum eiendeler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum opptjent egenkapital -97.000 -97.000 -97.000 -97.000 -97.000
Sum egenkapital 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum eiendeler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum opptjent egenkapital -97.000 -97.000 -97.000 -97.000 -97.000
Sum egenkapital 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0
Soliditet 1 1 1 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0 0
Signatur
02.09.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG:
SNORRI LEIFSSON
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex