Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fri Flyt AS
Juridisk navn:  Fri Flyt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22044600
Postboks 1185 Sentrum Akersgata 55 Fax: 22044609
0107 Oslo 180 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979754582
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 4/3/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Ck Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.88%
Resultat  
  
58.06%
Egenkapital  
  
30.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 32.926.000 38.681.000 37.412.000 35.791.000 36.937.000
Resultat: 4.315.000 2.730.000 928.000 -447.000 1.374.000
Egenkapital: 4.331.000 3.318.000 1.191.000 1.475.000 1.857.000
Regnskap for  Fri Flyt AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 32.926.000 38.681.000 37.412.000 35.791.000 36.937.000
Driftskostnader -28.615.000 -35.927.000 -36.444.000 -36.220.000 -35.544.000
Driftsresultat 4.310.000 2.753.000 968.000 -430.000 1.393.000
Finansinntekter 58.000 35.000 37.000 35.000 47.000
Finanskostnader -54.000 -58.000 -77.000 -53.000 -65.000
Finans 4.000 -23.000 -40.000 -18.000 -18.000
Resultat før skatt 4.315.000 2.730.000 928.000 -447.000 1.374.000
Skattekostnad -953.000 -603.000 -211.000 65.000 -273.000
Årsresultat 3.362.000 2.127.000 717.000 -382.000 1.101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.743.000 3.802.000 2.335.000 2.108.000 2.071.000
Sum omløpsmidler 13.653.000 13.097.000 12.311.000 11.198.000 13.118.000
Sum eiendeler 19.396.000 16.899.000 14.646.000 13.306.000 15.189.000
Sum opptjent egenkapital 3.510.000 2.498.000 371.000 654.000 1.036.000
Sum egenkapital 4.331.000 3.318.000 1.191.000 1.475.000 1.857.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.065.000 13.581.000 13.454.000 11.832.000 13.331.000
Sum gjeld og egenkapital 19.396.000 16.900.000 14.646.000 13.307.000 15.188.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.188.000 38.681.000 37.412.000 35.791.000 36.937.000
Andre inntekter 1.739.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 32.926.000 38.681.000 37.412.000 35.791.000 36.937.000
Varekostnad -9.580.000 -13.860.000 -15.040.000 -14.639.000 -14.354.000
Lønninger -13.908.000 -15.010.000 -14.388.000 -13.634.000 -13.093.000
Avskrivning -416.000 -184.000 -198.000 -229.000 -215.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.711.000 -6.873.000 -6.818.000 -7.718.000 -7.882.000
Driftskostnader -28.615.000 -35.927.000 -36.444.000 -36.220.000 -35.544.000
Driftsresultat 4.310.000 2.753.000 968.000 -430.000 1.393.000
Finansinntekter 58.000 35.000 37.000 35.000 47.000
Finanskostnader -54.000 -58.000 -77.000 -53.000 -65.000
Finans 4.000 -23.000 -40.000 -18.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 0 -500.000
Årsresultat 3.362.000 2.127.000 717.000 -382.000 1.101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.267.000 2.827.000 1.749.000 1.768.000 1.703.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 476.000 573.000 536.000 290.000 367.000
Sum varige driftsmidler 476.000 573.000 536.000 290.000 367.000
Sum finansielle anleggsmidler 403.000 50.000 50.000 0
Sum anleggsmidler 5.743.000 3.802.000 2.335.000 2.108.000 2.071.000
Varebeholdning 1.473.000 1.875.000 1.993.000 1.874.000 2.306.000
Kundefordringer 4.845.000 3.616.000 3.906.000 5.768.000 4.448.000
Andre fordringer 941.000 731.000 852.000 562.000 947.000
Sum investeringer 0 0 25.000 25.000
Kasse, bank 6.393.000 6.874.000 5.560.000 2.970.000 5.392.000
Sum omløpsmidler 13.653.000 13.097.000 12.311.000 11.198.000 13.118.000
Sum eiendeler 19.396.000 16.899.000 14.646.000 13.306.000 15.189.000
Sum opptjent egenkapital 3.510.000 2.498.000 371.000 654.000 1.036.000
Sum egenkapital 4.331.000 3.318.000 1.191.000 1.475.000 1.857.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 732.000 917.000 803.000 1.076.000 1.450.000
Betalbar skatt 1.006.000 686.000 192.000 0 338.000
Skyldig offentlige avgifter 1.944.000 1.478.000 1.958.000 1.705.000 1.789.000
Utbytte 0 -1.000.000 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 11.382.000 10.500.000 9.501.000 9.051.000 9.254.000
Sum kortsiktig gjeld 15.065.000 13.581.000 13.454.000 11.832.000 13.331.000
Sum gjeld og egenkapital 19.396.000 16.900.000 14.646.000 13.307.000 15.188.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.412.000 -484.000 -1.143.000 -634.000 -213.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 0.9 0.9 1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Soliditet 22.3 19.6 8.1 11.1 12.2
Resultatgrad 13.1 7.1 2.6 -1.2 3.8
Rentedekningsgrad 79.8 47.5 12.6 -8.1 21.4
Gjeldsgrad 3.5 4.1 11.3 8 7.2
Total kapitalrentabilitet 22.5 16.5 6.9 9.5
Signatur
27.04.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex