Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frich'S Kafe & Spiseri Dombås As
Juridisk navn:  Frich'S Kafe & Spiseri Dombås As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61241023
Hundorpgeilen 12 Hundorpgeilen 12 Fax: 61241765
2647 Sør-Fron 2647 Sør-Fron
Fylke: Kommune:
Innlandet Sør-Fron
Org.nr: 982799880
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 12/1/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.91%
Resultat  
  
-140.61%
Egenkapital  
  
-6.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.188.000 15.748.000 17.204.000 16.421.000 16.602.000
Resultat: -251.000 618.000 1.359.000 732.000 1.347.000
Egenkapital: 3.033.000 3.232.000 3.298.000 2.225.000 1.449.000
Regnskap for  Frich'S Kafe & Spiseri Dombås As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.188.000 15.748.000 17.204.000 16.421.000 16.602.000
Driftskostnader -14.401.000 -15.077.000 -15.754.000 -15.594.000 -15.169.000
Driftsresultat -213.000 671.000 1.450.000 828.000 1.433.000
Finansinntekter 56.000 56.000 21.000 17.000 27.000
Finanskostnader -95.000 -108.000 -113.000 -113.000 -112.000
Finans -39.000 -52.000 -92.000 -96.000 -85.000
Resultat før skatt -251.000 618.000 1.359.000 732.000 1.347.000
Skattekostnad 52.000 -135.000 -95.000 44.000 -173.000
Årsresultat -199.000 483.000 1.265.000 776.000 1.174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.239.000 2.561.000 2.131.000 2.685.000 2.893.000
Sum omløpsmidler 5.122.000 6.881.000 8.141.000 5.135.000 4.564.000
Sum eiendeler 7.361.000 9.442.000 10.272.000 7.820.000 7.457.000
Sum opptjent egenkapital 2.932.000 3.132.000 3.197.000 2.124.000 1.348.000
Sum egenkapital 3.033.000 3.232.000 3.298.000 2.225.000 1.449.000
Sum langsiktig gjeld 2.546.000 2.546.000 2.546.000 2.665.000 2.665.000
Sum kortsiktig gjeld 1.782.000 3.664.000 4.428.000 2.930.000 3.343.000
Sum gjeld og egenkapital 7.361.000 9.443.000 10.272.000 7.820.000 7.457.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.597.000 15.541.000 16.664.000 16.348.000 16.569.000
Andre inntekter 591.000 207.000 540.000 74.000 33.000
Driftsinntekter 14.188.000 15.748.000 17.204.000 16.421.000 16.602.000
Varekostnad -3.545.000 -4.201.000 -4.182.000 -4.182.000 -4.284.000
Lønninger -6.378.000 -6.378.000 -6.650.000 -7.178.000 -6.316.000
Avskrivning -579.000 -575.000 -615.000 -634.000 -624.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.899.000 -3.923.000 -4.307.000 -3.600.000 -3.945.000
Driftskostnader -14.401.000 -15.077.000 -15.754.000 -15.594.000 -15.169.000
Driftsresultat -213.000 671.000 1.450.000 828.000 1.433.000
Finansinntekter 56.000 56.000 21.000 17.000 27.000
Finanskostnader -95.000 -108.000 -113.000 -113.000 -112.000
Finans -39.000 -52.000 -92.000 -96.000 -85.000
Konsernbidrag -548.000 -192.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -199.000 483.000 1.265.000 776.000 1.174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 149.000 97.000 77.000 114.000 71.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.293.000 1.679.000 2.053.000 2.556.000 2.807.000
Sum varige driftsmidler 1.293.000 1.679.000 2.053.000 2.556.000 2.807.000
Sum finansielle anleggsmidler 798.000 786.000 1.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 2.239.000 2.561.000 2.131.000 2.685.000 2.893.000
Varebeholdning 774.000 922.000 685.000 909.000 708.000
Kundefordringer 147.000 640.000 1.867.000 487.000 282.000
Andre fordringer 821.000 436.000 1.999.000 2.042.000 1.889.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.312.000 4.612.000 2.580.000 1.455.000 1.630.000
Sum omløpsmidler 5.122.000 6.881.000 8.141.000 5.135.000 4.564.000
Sum eiendeler 7.361.000 9.442.000 10.272.000 7.820.000 7.457.000
Sum opptjent egenkapital 2.932.000 3.132.000 3.197.000 2.124.000 1.348.000
Sum egenkapital 3.033.000 3.232.000 3.298.000 2.225.000 1.449.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.000 1.103.000 376.000 0 573.000
Sum langsiktig gjeld 2.546.000 2.546.000 2.546.000 2.665.000 2.665.000
Leverandørgjeld 704.000 970.000 1.684.000 967.000 1.199.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 106.000 420.000 1.214.000 788.000 287.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 969.000 1.171.000 1.154.000 1.175.000 1.283.000
Sum kortsiktig gjeld 1.782.000 3.664.000 4.428.000 2.930.000 3.343.000
Sum gjeld og egenkapital 7.361.000 9.443.000 10.272.000 7.820.000 7.457.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.340.000 3.217.000 3.713.000 2.205.000 1.221.000
Likviditetsgrad 1 2.9 1.9 1.8 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 2.4 1.6 1.7 1.4 1.2
Soliditet 41.2 34.2 32.1 28.5 19.4
Resultatgrad -1.5 4.3 8.4 5 8.6
Rentedekningsgrad -2.2 6.2 12.8 7.3 12.8
Gjeldsgrad 1.4 1.9 2.1 2.5 4.1
Total kapitalrentabilitet -2.1 7.7 14.3 10.8 19.6
Signatur
01.09.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
04.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex