Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frigstad Bygg As
Juridisk navn:  Frigstad Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90735004
c/o Regnskaps Companiet AS Kartheia 2 Eidsdalen 7B Fax:
4626 Kristiansand S 4634 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 912668010
Aksjekapital: 430.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/7/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Agder Revisjon AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.79%
Resultat  
  
38.52%
Egenkapital  
  
15.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.326.000 6.095.000 4.274.000 5.815.000 7.070.000
Resultat: 971.000 701.000 1.054.000 -251.000 -198.000
Egenkapital: 663.000 572.000 626.000 83.000 -121.000
Regnskap for  Frigstad Bygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.326.000 6.095.000 4.274.000 5.815.000 7.070.000
Driftskostnader -5.285.000 -5.353.000 -3.144.000 -5.946.000 -7.215.000
Driftsresultat 1.041.000 741.000 1.131.000 -131.000 -144.000
Finansinntekter 0 0 0 6.000
Finanskostnader -70.000 -40.000 -77.000 -121.000 -61.000
Finans -70.000 -40.000 -77.000 -121.000 -55.000
Resultat før skatt 971.000 701.000 1.054.000 -251.000 -198.000
Skattekostnad -214.000 -155.000 -219.000 55.000 47.000
Årsresultat 757.000 546.000 834.000 -196.000 -152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 850.000 445.000 19.000 218.000 280.000
Sum omløpsmidler 3.433.000 1.765.000 2.429.000 2.194.000 1.604.000
Sum eiendeler 4.283.000 2.210.000 2.448.000 2.412.000 1.884.000
Sum opptjent egenkapital 241.000 150.000 203.000 -339.000 -143.000
Sum egenkapital 663.000 572.000 626.000 83.000 -121.000
Sum langsiktig gjeld 999.000 295.000 10.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.620.000 1.342.000 1.812.000 2.328.000 2.005.000
Sum gjeld og egenkapital 4.282.000 2.209.000 2.447.000 2.411.000 1.884.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.326.000 5.983.000 4.047.000 5.900.000 7.608.000
Andre inntekter 112.000 227.000 -85.000 -538.000
Driftsinntekter 6.326.000 6.095.000 4.274.000 5.815.000 7.070.000
Varekostnad -2.545.000 -3.125.000 -585.000 -2.999.000 -3.277.000
Lønninger -1.991.000 -1.510.000 -1.823.000 -2.010.000 -3.057.000
Avskrivning -234.000 -83.000 -30.000 -41.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -515.000 -635.000 -706.000 -896.000 -834.000
Driftskostnader -5.285.000 -5.353.000 -3.144.000 -5.946.000 -7.215.000
Driftsresultat 1.041.000 741.000 1.131.000 -131.000 -144.000
Finansinntekter 0 0 0 6.000
Finanskostnader -70.000 -40.000 -77.000 -121.000 -61.000
Finans -70.000 -40.000 -77.000 -121.000 -55.000
Konsernbidrag -667.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 757.000 546.000 834.000 -196.000 -152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 0 123.000 68.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 850.000 440.000 19.000 20.000 61.000
Sum varige driftsmidler 850.000 440.000 19.000 20.000 61.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 75.000 151.000
Sum anleggsmidler 850.000 445.000 19.000 218.000 280.000
Varebeholdning 441.000 0 -13.000 -104.000 -227.000
Kundefordringer 1.843.000 352.000 1.365.000 1.198.000 998.000
Andre fordringer 688.000 809.000 938.000 945.000 763.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 108.000 302.000 139.000 156.000 70.000
Sum omløpsmidler 3.433.000 1.765.000 2.429.000 2.194.000 1.604.000
Sum eiendeler 4.283.000 2.210.000 2.448.000 2.412.000 1.884.000
Sum opptjent egenkapital 241.000 150.000 203.000 -339.000 -143.000
Sum egenkapital 663.000 572.000 626.000 83.000 -121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000 0 10.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 855.000 768.000 479.000 0 432.000
Sum langsiktig gjeld 999.000 295.000 10.000 0 0
Leverandørgjeld 819.000 81.000 324.000 1.423.000 778.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 432.000 265.000 363.000 473.000 413.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 514.000 227.000 646.000 433.000 383.000
Sum kortsiktig gjeld 2.620.000 1.342.000 1.812.000 2.328.000 2.005.000
Sum gjeld og egenkapital 4.282.000 2.209.000 2.447.000 2.411.000 1.884.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 813.000 423.000 617.000 -134.000 -401.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 0 0.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.3 1 0.9
Soliditet 15.5 25.9 25.6 3.4 -6.4
Resultatgrad 16.5 12.2 26.5 -2.3
Rentedekningsgrad 14.9 18.5 14.7 -1.1 -2.4
Gjeldsgrad 5.5 2.9 2.9 2 -16.6
Total kapitalrentabilitet 24.3 33.5 46.2 -5.4 -7.3
Signatur
01.11.2021
SIGNATUR
FRIGSTAD STIAN
Prokurister
30.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex