Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frislid Konfeksjon AS
Juridisk navn:  Frislid Konfeksjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57863700
Øyane 11 Øyane 11 Fax: 57863701
6770 Nordfjordeid 6770 Nordfjordeid
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 911844753
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 4/10/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Cloud Controller As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.19%
Resultat  
  
-529.67%
Egenkapital  
  
-21.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 40.180.000 40.105.000 42.338.000 44.272.000 48.642.000
Resultat: -2.896.000 674.000 1.814.000 954.000 1.072.000
Egenkapital: 8.075.000 10.334.000 10.806.000 9.917.000 9.096.000
Regnskap for  Frislid Konfeksjon AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 40.180.000 40.105.000 42.338.000 44.272.000 48.642.000
Driftskostnader -42.869.000 -39.509.000 -40.437.000 -43.408.000 -48.001.000
Driftsresultat -2.688.000 597.000 1.900.000 864.000 641.000
Finansinntekter 562.000 779.000 743.000 899.000 1.856.000
Finanskostnader -769.000 -701.000 -828.000 -809.000 -1.425.000
Finans -207.000 78.000 -85.000 90.000 431.000
Resultat før skatt -2.896.000 674.000 1.814.000 954.000 1.072.000
Skattekostnad 637.000 -46.000 -325.000 -133.000 -118.000
Årsresultat -2.259.000 628.000 1.489.000 821.000 954.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.522.000 5.066.000 3.860.000 3.802.000 3.584.000
Sum omløpsmidler 25.155.000 25.296.000 26.272.000 27.598.000 25.569.000
Sum eiendeler 30.677.000 30.362.000 30.132.000 31.400.000 29.153.000
Sum opptjent egenkapital 7.575.000 9.834.000 10.306.000 9.417.000 8.596.000
Sum egenkapital 8.075.000 10.334.000 10.806.000 9.917.000 9.096.000
Sum langsiktig gjeld 1.281.000 1.430.000 0 0 1.100.000
Sum kortsiktig gjeld 21.321.000 18.598.000 19.325.000 21.482.000 18.957.000
Sum gjeld og egenkapital 30.677.000 30.362.000 30.131.000 31.399.000 29.153.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.945.000 39.874.000 42.117.000 44.253.000 48.566.000
Andre inntekter 236.000 231.000 220.000 19.000 77.000
Driftsinntekter 40.180.000 40.105.000 42.338.000 44.272.000 48.642.000
Varekostnad -23.345.000 -22.638.000 -25.459.000 -28.468.000 -29.833.000
Lønninger -7.052.000 -7.277.000 -6.173.000 -5.861.000 -7.551.000
Avskrivning -230.000 -121.000 -62.000 -23.000 -134.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.242.000 -9.473.000 -8.743.000 -9.056.000 -10.483.000
Driftskostnader -42.869.000 -39.509.000 -40.437.000 -43.408.000 -48.001.000
Driftsresultat -2.688.000 597.000 1.900.000 864.000 641.000
Finansinntekter 562.000 779.000 743.000 899.000 1.856.000
Finanskostnader -769.000 -701.000 -828.000 -809.000 -1.425.000
Finans -207.000 78.000 -85.000 90.000 431.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 0 -600.000
Årsresultat -2.259.000 628.000 1.489.000 821.000 954.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 806.000 169.000 215.000 175.000 224.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.331.000 1.517.000 284.000 267.000 0
Sum varige driftsmidler 1.331.000 1.517.000 284.000 267.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.385.000 3.380.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000
Sum anleggsmidler 5.522.000 5.066.000 3.860.000 3.802.000 3.584.000
Varebeholdning 18.786.000 21.679.000 21.735.000 23.421.000 20.044.000
Kundefordringer 1.373.000 1.401.000 3.033.000 2.003.000 1.851.000
Andre fordringer 4.695.000 1.652.000 1.222.000 1.949.000 3.324.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 300.000 563.000 282.000 226.000 350.000
Sum omløpsmidler 25.155.000 25.296.000 26.272.000 27.598.000 25.569.000
Sum eiendeler 30.677.000 30.362.000 30.132.000 31.400.000 29.153.000
Sum opptjent egenkapital 7.575.000 9.834.000 10.306.000 9.417.000 8.596.000
Sum egenkapital 8.075.000 10.334.000 10.806.000 9.917.000 9.096.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 12.238.000 12.732.000 11.425.000 13.967.000 11.243.000
Sum langsiktig gjeld 1.281.000 1.430.000 0 0 1.100.000
Leverandørgjeld 1.951.000 1.346.000 3.290.000 3.031.000 2.754.000
Betalbar skatt 0 0 365.000 84.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.586.000 1.479.000 1.445.000 743.000 1.003.000
Utbytte 0 -500.000 0 0 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 5.546.000 3.041.000 2.800.000 3.657.000 3.357.000
Sum kortsiktig gjeld 21.321.000 18.598.000 19.325.000 21.482.000 18.957.000
Sum gjeld og egenkapital 30.677.000 30.362.000 30.131.000 31.399.000 29.153.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.834.000 6.698.000 6.947.000 6.116.000 6.612.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.4 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
Soliditet 26.3 3 35.9 31.6 31.2
Resultatgrad -6.7 1.5 4.5 2 1.3
Rentedekningsgrad -3.5 0.9 2.3 1.1 1.8
Gjeldsgrad 2.8 1.9 1.8 2.2 2.2
Total kapitalrentabilitet -6.9 4.5 8.8 5.6 8.6
Signatur
07.10.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.10.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex