Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fritia As
Juridisk navn:  Fritia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69185923
Asakveien 89 Asakveien 89 Fax: 69182337
1785 Halden 1785 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 979166419
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 8/15/1997
Foretakstype: AS
Tidligere navn: inspirasjonshuset as
Revisor: Revisorteam DA
Regnskapsfører: Gp Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.2%
Resultat  
  
-107.08%
Egenkapital  
  
-2.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.774.000 12.190.000 10.965.000 10.695.000 7.580.000
Resultat: -130.000 1.837.000 132.000 1.301.000 177.000
Egenkapital: 4.969.000 5.080.000 3.648.000 3.550.000 2.564.000
Regnskap for  Fritia As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.774.000 12.190.000 10.965.000 10.695.000 7.580.000
Driftskostnader -14.780.000 -10.085.000 -10.654.000 -9.284.000 -7.393.000
Driftsresultat -6.000 2.105.000 310.000 1.412.000 188.000
Finansinntekter 17.000 12.000 3.000 0 0
Finanskostnader -140.000 -281.000 -182.000 -111.000 -11.000
Finans -123.000 -269.000 -179.000 -111.000 -11.000
Resultat før skatt -130.000 1.837.000 132.000 1.301.000 177.000
Skattekostnad 18.000 -405.000 -33.000 -315.000 -56.000
Årsresultat -112.000 1.432.000 99.000 986.000 122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.382.000 7.437.000 10.791.000 6.388.000 2.570.000
Sum omløpsmidler 2.380.000 2.810.000 1.219.000 1.984.000 1.079.000
Sum eiendeler 14.762.000 10.247.000 12.010.000 8.372.000 3.649.000
Sum opptjent egenkapital 4.869.000 4.980.000 3.548.000 3.450.000 2.464.000
Sum egenkapital 4.969.000 5.080.000 3.648.000 3.550.000 2.564.000
Sum langsiktig gjeld 6.778.000 3.286.000 7.019.000 3.427.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.015.000 1.880.000 1.343.000 1.396.000 1.085.000
Sum gjeld og egenkapital 14.762.000 10.246.000 12.010.000 8.373.000 3.649.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.672.000 12.118.000 10.884.000 10.685.000 7.567.000
Andre inntekter 102.000 72.000 81.000 10.000 12.000
Driftsinntekter 14.774.000 12.190.000 10.965.000 10.695.000 7.580.000
Varekostnad -257.000 -256.000 -301.000 -266.000 -189.000
Lønninger -11.770.000 -7.190.000 -7.515.000 -6.459.000 -4.704.000
Avskrivning -941.000 -736.000 -689.000 -696.000 -753.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.812.000 -1.903.000 -2.149.000 -1.863.000 -1.747.000
Driftskostnader -14.780.000 -10.085.000 -10.654.000 -9.284.000 -7.393.000
Driftsresultat -6.000 2.105.000 310.000 1.412.000 188.000
Finansinntekter 17.000 12.000 3.000 0 0
Finanskostnader -140.000 -281.000 -182.000 -111.000 -11.000
Finans -123.000 -269.000 -179.000 -111.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -112.000 1.432.000 99.000 986.000 122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 71.000
Fast eiendom 3.282.000 3.330.000 7.665.000 3.428.000 0
Maskiner anlegg 126.000 179.000 27.000 48.000 102.000
Driftsløsøre 4.411.000 3.927.000 3.098.000 2.911.000 2.396.000
Sum varige driftsmidler 7.818.000 7.436.000 10.790.000 6.388.000 2.498.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.563.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 12.382.000 7.437.000 10.791.000 6.388.000 2.570.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 266.000 1.219.000 404.000 449.000 246.000
Andre fordringer 388.000 375.000 311.000 388.000 225.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.726.000 1.215.000 504.000 1.148.000 608.000
Sum omløpsmidler 2.380.000 2.810.000 1.219.000 1.984.000 1.079.000
Sum eiendeler 14.762.000 10.247.000 12.010.000 8.372.000 3.649.000
Sum opptjent egenkapital 4.869.000 4.980.000 3.548.000 3.450.000 2.464.000
Sum egenkapital 4.969.000 5.080.000 3.648.000 3.550.000 2.564.000
Sum avsetninger til forpliktelser 38.000 27.000 68.000 35.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.778.000 3.286.000 7.019.000 3.427.000 0
Leverandørgjeld 190.000 130.000 166.000 91.000 44.000
Betalbar skatt 446.000 0 209.000 0
Skyldig offentlige avgifter 712.000 548.000 418.000 423.000 282.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.112.000 757.000 758.000 673.000 759.000
Sum kortsiktig gjeld 3.015.000 1.880.000 1.343.000 1.396.000 1.085.000
Sum gjeld og egenkapital 14.762.000 10.246.000 12.010.000 8.373.000 3.649.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -635.000 930.000 -124.000 588.000 -6.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.5 0.9 1.4 1
Likviditetsgrad 2 0.8 1.5 0.9 1.4 1
Soliditet 33.7 49.6 30.4 42.4 70.3
Resultatgrad -0.0 17.3 2.8 13.2 2.5
Rentedekningsgrad -0.0 7.5 1.7 12.7 17.1
Gjeldsgrad 2.0 1 2.3 1.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.1 20.7 2.6 16.9 5.2
Signatur
03.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex