Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frivilligsentralene I Fredrikstad
Juridisk navn:  Frivilligsentralene I Fredrikstad
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97956810
Jens Wilhelmsens Gate 3 Fax: 69316874
1671 Kråkerøy 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 977372763
Aksjekapital: 100 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/1/1997 1
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorteam DA
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.8%
Resultat  
  
-19.76%
Egenkapital  
  
12.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.235.000 5.277.000 4.962.000 4.873.000 4.282.000
Resultat: 406.000 506.000 174.000 202.000 142.000
Egenkapital: 3.552.000 3.147.000 2.641.000 2.466.000 2.265.000
Regnskap for  Frivilligsentralene I Fredrikstad
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.235.000 5.277.000 4.962.000 4.873.000 4.282.000
Driftskostnader -4.807.000 -4.795.000 -4.801.000 -4.678.000 -4.144.000
Driftsresultat 428.000 482.000 162.000 195.000 138.000
Finansinntekter -21.000 25.000 15.000 7.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 0 -1.000
Finans -22.000 24.000 13.000 7.000 3.000
Resultat før skatt 406.000 506.000 174.000 202.000 142.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 406.000 506.000 174.000 202.000 142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 18.000 36.000 54.000
Sum omløpsmidler 4.936.000 4.045.000 3.828.000 3.482.000 3.386.000
Sum eiendeler 4.936.000 4.045.000 3.846.000 3.518.000 3.440.000
Sum opptjent egenkapital 1.986.000 1.976.000 1.614.000 1.558.000 1.501.000
Sum egenkapital 3.552.000 3.147.000 2.641.000 2.466.000 2.265.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.383.000 899.000 1.205.000 1.052.000 1.176.000
Sum gjeld og egenkapital 4.935.000 4.046.000 3.846.000 3.519.000 3.440.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 5.235.000 5.277.000 4.962.000 4.873.000 4.282.000
Driftsinntekter 5.235.000 5.277.000 4.962.000 4.873.000 4.282.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -3.469.000 -2.955.000 -3.054.000 -3.041.000 -2.508.000
Avskrivning -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.338.000 -1.822.000 -1.729.000 -1.619.000 -1.618.000
Driftskostnader -4.807.000 -4.795.000 -4.801.000 -4.678.000 -4.144.000
Driftsresultat 428.000 482.000 162.000 195.000 138.000
Finansinntekter -21.000 25.000 15.000 7.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 0 -1.000
Finans -22.000 24.000 13.000 7.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 406.000 506.000 174.000 202.000 142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 18.000 36.000 54.000
Sum varige driftsmidler 0 18.000 36.000 54.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 18.000 36.000 54.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 0 0 0 18.000
Andre fordringer 22.000 25.000 30.000 12.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.913.000 4.020.000 3.798.000 3.470.000 3.334.000
Sum omløpsmidler 4.936.000 4.045.000 3.828.000 3.482.000 3.386.000
Sum eiendeler 4.936.000 4.045.000 3.846.000 3.518.000 3.440.000
Sum opptjent egenkapital 1.986.000 1.976.000 1.614.000 1.558.000 1.501.000
Sum egenkapital 3.552.000 3.147.000 2.641.000 2.466.000 2.265.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 52.000 160.000 104.000 100.000 86.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 228.000 188.000 181.000 178.000 163.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.103.000 550.000 919.000 774.000 927.000
Sum kortsiktig gjeld 1.383.000 899.000 1.205.000 1.052.000 1.176.000
Sum gjeld og egenkapital 4.935.000 4.046.000 3.846.000 3.519.000 3.440.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.553.000 3.146.000 2.623.000 2.430.000 2.210.000
Likviditetsgrad 1 3.6 4.5 3.2 3.3 2.9
Likviditetsgrad 2 3.6 4.5 3.2 3.3 2.9
Soliditet 72.0 77.8 68.7 70.1 65.8
Resultatgrad 8.2 9.1 3.3 4 3.2
Rentedekningsgrad 428.0 4 8 1
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 8.2 12.5 4.6 5.7 4.1
Signatur
14.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex