Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frivoll As
Juridisk navn:  Frivoll As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90516062
Vigelandsveien 63 Vigelandsveien 63 Fax:
4821 Rykene 4821 Rykene
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 915872239
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Øygarden & Knudsen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
647.83%
Resultat  
  
123.63%
Egenkapital  
  
21.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 860.000 115.000 351.000 259.000 389.000
Resultat: 116.000 -491.000 19.000 -52.000 61.000
Egenkapital: -342.000 -433.000 -70.000 -89.000 -37.000
Regnskap for  Frivoll As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 860.000 115.000 351.000 259.000 389.000
Driftskostnader -238.000 -405.000 -257.000 -311.000 -317.000
Driftsresultat 622.000 -291.000 95.000 -52.000 71.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -507.000 -199.000 -76.000 0 -10.000
Finans -506.000 -199.000 -76.000 0 -10.000
Resultat før skatt 116.000 -491.000 19.000 -52.000 61.000
Skattekostnad -26.000 128.000 0 0 0
Årsresultat 90.000 -363.000 19.000 -52.000 61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.918.000 15.642.000 4.310.000 340.000 379.000
Sum omløpsmidler 10.596.000 5.395.000 30.000 346.000 405.000
Sum eiendeler 20.514.000 21.037.000 4.340.000 686.000 784.000
Sum opptjent egenkapital -362.000 -453.000 -90.000 -109.000 -57.000
Sum egenkapital -342.000 -433.000 -70.000 -89.000 -37.000
Sum langsiktig gjeld 18.777.000 20.734.000 4.191.000 117.000 242.000
Sum kortsiktig gjeld 2.079.000 736.000 218.000 659.000 580.000
Sum gjeld og egenkapital 20.514.000 21.037.000 4.339.000 687.000 785.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 225.000 166.000 188.000
Andre inntekter 860.000 109.000 126.000 93.000 201.000
Driftsinntekter 860.000 115.000 351.000 259.000 389.000
Varekostnad -8.000 -137.000 -191.000 -216.000
Lønninger -6.000 7.000 0 -17.000 -14.000
Avskrivning -40.000 -40.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -224.000 -412.000 -80.000 -63.000 -47.000
Driftskostnader -238.000 -405.000 -257.000 -311.000 -317.000
Driftsresultat 622.000 -291.000 95.000 -52.000 71.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -507.000 -199.000 -76.000 0 -10.000
Finans -506.000 -199.000 -76.000 0 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 90.000 -363.000 19.000 -52.000 61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 102.000 128.000 0 0 0
Fast eiendom 9.816.000 15.509.000 4.305.000 335.000 374.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.816.000 15.509.000 4.305.000 335.000 374.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 9.918.000 15.642.000 4.310.000 340.000 379.000
Varebeholdning 6.752.000 4.896.000 0 117.000 194.000
Kundefordringer 3.186.000 8.000 63.000 56.000
Andre fordringer 9.000 1.000 0 0 41.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 649.000 498.000 22.000 167.000 115.000
Sum omløpsmidler 10.596.000 5.395.000 30.000 346.000 405.000
Sum eiendeler 20.514.000 21.037.000 4.340.000 686.000 784.000
Sum opptjent egenkapital -362.000 -453.000 -90.000 -109.000 -57.000
Sum egenkapital -342.000 -433.000 -70.000 -89.000 -37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.777.000 20.734.000 4.191.000 117.000 242.000
Leverandørgjeld 26.000 409.000 101.000 570.000 566.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 2.000 5.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.053.000 327.000 77.000 87.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 2.079.000 736.000 218.000 659.000 580.000
Sum gjeld og egenkapital 20.514.000 21.037.000 4.339.000 687.000 785.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.517.000 4.659.000 -188.000 -313.000 -175.000
Likviditetsgrad 1 5.1 7.3 0.1 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 1.8 0.7 0.1 0.3 0.4
Soliditet -1.7 -2.1 -1.6 - -4.7
Resultatgrad 72.3 -253.0 27.1 -20.1 18.3
Rentedekningsgrad 1.2 -1.5 1.3 7.1
Gjeldsgrad -61.0 -49.6 -8.7 -22.2
Total kapitalrentabilitet 3.0 -1.4 2.2 -7.6 9
Signatur
11.03.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex