Frivoll As
Juridisk navn:  Frivoll As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90516062
Vigelandsveien 63 Vigelandsveien 63 Fax:
4821 Rykene 4821 Rykene
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 915872239
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Øygarden & Knudsen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-67.24%
Resultat  
  
-2684.21%
Egenkapital  
  
-518.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 115.000 351.000 259.000 389.000 185.000
Resultat: -491.000 19.000 -52.000 61.000 -43.000
Egenkapital: -433.000 -70.000 -89.000 -37.000 -98.000
Regnskap for  Frivoll As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 115.000 351.000 259.000 389.000 185.000
Driftskostnader -405.000 -257.000 -311.000 -317.000 -220.000
Driftsresultat -291.000 95.000 -52.000 71.000 -34.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -199.000 -76.000 0 -10.000 -10.000
Finans -199.000 -76.000 0 -10.000 -9.000
Resultat før skatt -491.000 19.000 -52.000 61.000 -43.000
Skattekostnad 128.000 0 0 0 0
Årsresultat -363.000 19.000 -52.000 61.000 -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.642.000 4.310.000 340.000 379.000 413.000
Sum omløpsmidler 5.395.000 30.000 346.000 405.000 286.000
Sum eiendeler 21.037.000 4.340.000 686.000 784.000 699.000
Sum opptjent egenkapital -453.000 -90.000 -109.000 -57.000 -118.000
Sum egenkapital -433.000 -70.000 -89.000 -37.000 -98.000
Sum langsiktig gjeld 20.734.000 4.191.000 117.000 242.000 342.000
Sum kortsiktig gjeld 736.000 218.000 659.000 580.000 456.000
Sum gjeld og egenkapital 21.037.000 4.339.000 687.000 785.000 700.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 225.000 166.000 188.000 111.000
Andre inntekter 109.000 126.000 93.000 201.000 74.000
Driftsinntekter 115.000 351.000 259.000 389.000 185.000
Varekostnad -137.000 -191.000 -216.000 -141.000
Lønninger 7.000 0 -17.000 -14.000 -11.000
Avskrivning -40.000 -40.000 -40.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -412.000 -80.000 -63.000 -47.000 -68.000
Driftskostnader -405.000 -257.000 -311.000 -317.000 -220.000
Driftsresultat -291.000 95.000 -52.000 71.000 -34.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -199.000 -76.000 0 -10.000 -10.000
Finans -199.000 -76.000 0 -10.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -363.000 19.000 -52.000 61.000 -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 128.000 0 0 0 0
Fast eiendom 15.509.000 4.305.000 335.000 374.000 408.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.509.000 4.305.000 335.000 374.000 408.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 15.642.000 4.310.000 340.000 379.000 413.000
Varebeholdning 4.896.000 0 117.000 194.000 181.000
Kundefordringer 8.000 63.000 56.000 0
Andre fordringer 1.000 0 0 41.000 81.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 498.000 22.000 167.000 115.000 23.000
Sum omløpsmidler 5.395.000 30.000 346.000 405.000 286.000
Sum eiendeler 21.037.000 4.340.000 686.000 784.000 699.000
Sum opptjent egenkapital -453.000 -90.000 -109.000 -57.000 -118.000
Sum egenkapital -433.000 -70.000 -89.000 -37.000 -98.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.734.000 4.191.000 117.000 242.000 342.000
Leverandørgjeld 409.000 101.000 570.000 566.000 445.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 2.000 5.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 327.000 77.000 87.000 9.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 736.000 218.000 659.000 580.000 456.000
Sum gjeld og egenkapital 21.037.000 4.339.000 687.000 785.000 700.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.659.000 -188.000 -313.000 -175.000 -170.000
Likviditetsgrad 1 7.3 0.1 0.5 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.1 0.3 0.4 0.2
Soliditet -2.1 -1.6 - -4.7
Resultatgrad -253.0 27.1 -20.1 18.3 -18.4
Rentedekningsgrad -1.5 1.3 7.1 -3.4
Gjeldsgrad -49.6 -8.7 -22.2 -8.1
Total kapitalrentabilitet -1.4 2.2 -7.6 9 -4.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex