Frogner Idrettslag
Juridisk navn:  Frogner Idrettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63822620
Postboks 32 Frogner Idrettspark Fax: 63822621
2017 Frogner 2016 Frogner
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 882183092
Aksjekapital: 6.247.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 12/30/1930
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
11.03%
Resultat  
  
52.35%
Egenkapital  
  
-40.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.903.000 16.124.000 11.471.000 9.278.000 8.410.000
Resultat: -2.506.000 -5.259.000 -1.053.000 -101.000 -108.000
Egenkapital: 3.741.000 6.247.000 11.507.000 12.560.000 12.283.000
Regnskap for  Frogner Idrettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.903.000 16.124.000 11.471.000 9.278.000 8.410.000
Driftskostnader -18.058.000 -19.137.000 -11.275.000 -9.379.000 -8.518.000
Driftsresultat -154.000 -3.014.000 196.000 -101.000 -108.000
Finansinntekter 135.000 82.000 23.000 0 0
Finanskostnader -1000 -2.329.000 -1.272.000 0 0
Finans -2.352.000 -2.247.000 -1.249.000 0 0
Resultat før skatt -2.506.000 -5.259.000 -1.053.000 -101.000 -108.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.506.000 -5.259.000 -1.053.000 -101.000 -108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 117.485.000 117.485.000 135.457.000 87.954.000 10.530.000
Sum omløpsmidler 8.452.000 13.719.000 30.358.000 46.315.000 4.343.000
Sum eiendeler 126.754.000 131.204.000 165.815.000 134.269.000 14.873.000
Sum opptjent egenkapital 3.741.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 3.741.000 6.247.000 11.507.000 12.560.000 12.283.000
Sum langsiktig gjeld 120.849.000 122.600.000 152.070.000 99.118.000 1.769.000
Sum kortsiktig gjeld 2.165.000 2.356.000 2.239.000 22.591.000 821.000
Sum gjeld og egenkapital 126.754.000 131.203.000 165.816.000 134.269.000 14.873.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.902.000 3.392.000 2.953.000 1.894.000 1.686.000
Andre inntekter 14.002.000 12.732.000 8.518.000 7.384.000 6.724.000
Driftsinntekter 17.903.000 16.124.000 11.471.000 9.278.000 8.410.000
Varekostnad -928.000 -887.000 -935.000 0 0
Lønninger -4.768.000 -5.630.000 -3.860.000 0 0
Avskrivning -3.015.000 -3.436.000 -551.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.347.000 -9.184.000 -5.929.000 -9.379.000 -8.518.000
Driftskostnader -18.058.000 -19.137.000 -11.275.000 -9.379.000 -8.518.000
Driftsresultat -154.000 -3.014.000 196.000 -101.000 -108.000
Finansinntekter 135.000 82.000 23.000 0 0
Finanskostnader -1000 -2.329.000 -1.272.000 0 0
Finans -2.352.000 -2.247.000 -1.249.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.506.000 -5.259.000 -1.053.000 -101.000 -108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 116.822.000 116.685.000 133.093.000 87.830.000 10.389.000
Maskiner anlegg 61.000 799.000 2.364.000 0 0
Driftsløsøre 116.822.000 0 0 124.000 141.000
Sum varige driftsmidler 0 117.485.000 135.457.000 87.954.000 10.530.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 117.485.000 117.485.000 135.457.000 87.954.000 10.530.000
Varebeholdning 0 83.000 66.000 65.000 40.000
Kundefordringer 904.000 897.000 20.228.000 0 0
Andre fordringer 471.000 0 0 971.000 548.000
Sum investeringer 0 38.000 0 0 0
Kasse, bank 8.452.000 12.700.000 10.064.000 45.279.000 3.755.000
Sum omløpsmidler 8.452.000 13.719.000 30.358.000 46.315.000 4.343.000
Sum eiendeler 126.754.000 131.204.000 165.815.000 134.269.000 14.873.000
Sum opptjent egenkapital 3.741.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 3.741.000 6.247.000 11.507.000 12.560.000 12.283.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 120.849.000 122.600.000 152.070.000 99.118.000 1.769.000
Leverandørgjeld 662.000 0 0 13.962.000 457.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 113.000 0 0 458.000 279.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.390.000 2.356.000 2.239.000 8.171.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 2.165.000 2.356.000 2.239.000 22.591.000 821.000
Sum gjeld og egenkapital 126.754.000 131.203.000 165.816.000 134.269.000 14.873.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.363.000 28.119.000 23.724.000 3.522.000
Likviditetsgrad 1 5.8 13.6 2 5.3
Likviditetsgrad 2 5.8 13.5 2 5.3
Soliditet 4.8 6.9 9.4 82.6
Resultatgrad -18.7 1.7 -1.1 -1.3
Rentedekningsgrad -1.3 0.2
Gjeldsgrad 2 13.4 9.7 0.2
Total kapitalrentabilitet -2.2 0.1 -0.1 -0.7
Signatur
28.04.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex