Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frogner Snøservice Ans
Juridisk navn:  Frogner Snøservice Ans
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90748537
Postboks 8 Eisval co/Carl Ø Gauterud Fax:
2017 Frogner 2016 Frogner
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 984959141
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 10/1/2002
Foretakstype: ANS
Revisor: Årnes Revisjon As
Regnskapsfører: Vorma Økonomi Og Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
10.13%
Resultat  
  
20.94%
Egenkapital  
  
5.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 18.717.000 16.996.000 19.506.000 18.771.000 14.794.000
Resultat: 1.808.000 1.495.000 1.581.000 808.000 1.841.000
Egenkapital: 12.056.000 11.375.000 9.934.000 8.392.000 8.624.000
Regnskap for  Frogner Snøservice Ans
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 18.717.000 16.996.000 19.506.000 18.771.000 14.794.000
Driftskostnader -16.890.000 -15.462.000 -17.887.000 -17.971.000 -12.986.000
Driftsresultat 1.827.000 1.533.000 1.620.000 800.000 1.809.000
Finansinntekter 23.000 38.000 42.000 47.000 52.000
Finanskostnader -42.000 -76.000 -81.000 -39.000 -20.000
Finans -19.000 -38.000 -39.000 8.000 32.000
Resultat før skatt 1.808.000 1.495.000 1.581.000 808.000 1.841.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.808.000 1.495.000 1.581.000 808.000 1.841.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.369.000 7.890.000 8.427.000 8.526.000 4.813.000
Sum omløpsmidler 6.597.000 6.794.000 6.097.000 5.258.000 7.036.000
Sum eiendeler 15.966.000 14.684.000 14.524.000 13.784.000 11.849.000
Sum opptjent egenkapital 12.006.000 10.421.000 9.934.000 8.392.000 8.624.000
Sum egenkapital 12.056.000 11.375.000 9.934.000 8.392.000 8.624.000
Sum langsiktig gjeld 817.000 1.380.000 2.163.000 2.788.000 736.000
Sum kortsiktig gjeld 3.092.000 1.930.000 2.426.000 2.603.000 2.489.000
Sum gjeld og egenkapital 15.966.000 14.686.000 14.523.000 13.783.000 11.849.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.509.000 15.194.000 17.525.000 16.395.000 13.484.000
Andre inntekter 2.208.000 1.802.000 1.981.000 2.376.000 1.311.000
Driftsinntekter 18.717.000 16.996.000 19.506.000 18.771.000 14.794.000
Varekostnad -11.743.000 -10.771.000 -11.935.000 -11.787.000 -8.140.000
Lønninger -378.000 -205.000 -1.133.000 -1.087.000 -985.000
Avskrivning -1.525.000 -1.408.000 -1.316.000 -1.381.000 -978.000
Nedskrivning -2.000 0 0 0
Andre driftskostnader -3.247.000 -3.168.000 -3.547.000 -3.403.000 -2.924.000
Driftskostnader -16.890.000 -15.462.000 -17.887.000 -17.971.000 -12.986.000
Driftsresultat 1.827.000 1.533.000 1.620.000 800.000 1.809.000
Finansinntekter 23.000 38.000 42.000 47.000 52.000
Finanskostnader -42.000 -76.000 -81.000 -39.000 -20.000
Finans -19.000 -38.000 -39.000 8.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.808.000 1.495.000 1.581.000 808.000 1.841.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 8.062.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.058.000 7.549.000 7.992.000 8.477.000 4.563.000
Sum varige driftsmidler 9.120.000 7.549.000 7.992.000 8.477.000 4.563.000
Sum finansielle anleggsmidler 249.000 342.000 435.000 49.000 251.000
Sum anleggsmidler 9.369.000 7.890.000 8.427.000 8.526.000 4.813.000
Varebeholdning 1.235.000 998.000 682.000 680.000 935.000
Kundefordringer 2.368.000 1.618.000 3.542.000 2.182.000 2.752.000
Andre fordringer 501.000 919.000 209.000 1.369.000 95.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.492.000 3.259.000 1.664.000 1.027.000 3.254.000
Sum omløpsmidler 6.597.000 6.794.000 6.097.000 5.258.000 7.036.000
Sum eiendeler 15.966.000 14.684.000 14.524.000 13.784.000 11.849.000
Sum opptjent egenkapital 12.006.000 10.421.000 9.934.000 8.392.000 8.624.000
Sum egenkapital 12.056.000 11.375.000 9.934.000 8.392.000 8.624.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 817.000 1.380.000 2.163.000 2.788.000 736.000
Leverandørgjeld 2.787.000 1.870.000 1.808.000 2.115.000 2.037.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 95.000 4.000 90.000 54.000 369.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 211.000 56.000 528.000 434.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 3.092.000 1.930.000 2.426.000 2.603.000 2.489.000
Sum gjeld og egenkapital 15.966.000 14.686.000 14.523.000 13.783.000 11.849.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.505.000 4.864.000 3.671.000 2.655.000 4.547.000
Likviditetsgrad 1 2.1 3.5 2.5 2 2.8
Likviditetsgrad 2 1.7 3.0 2.2 1.8 2.5
Soliditet 75.5 77.5 68.4 60.9 72.8
Resultatgrad 9.8 9.0 8.3 4.3 12.2
Rentedekningsgrad 43.5 20.2 2 20.5 90.5
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.5 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 11.6 10.7 11.4 6.1 15.7
Signatur
02.12.2020
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex