Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fronex As
Juridisk navn:  Fronex As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95890008
Postboks 3 Leira Fax:
6591 Tustna 6590 Tustna
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Aure
Org.nr: 989882546
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/13/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
32.81%
Resultat  
  
19300%
Egenkapital  
  
5.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 255.000 192.000 144.000 130.000 141.000
Resultat: 194.000 1.000 -71.000 29.000 190.000
Egenkapital: 2.747.000 2.596.000 2.611.000 2.677.000 2.654.000
Regnskap for  Fronex As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 255.000 192.000 144.000 130.000 141.000
Driftskostnader -75.000 -81.000 -227.000 -131.000 -63.000
Driftsresultat 181.000 111.000 -82.000 0 78.000
Finansinntekter 13.000 11.000 11.000 29.000 112.000
Finanskostnader -122.000 0 0 0
Finans 13.000 -111.000 11.000 29.000 112.000
Resultat før skatt 194.000 1.000 -71.000 29.000 190.000
Skattekostnad -43.000 -16.000 5.000 -5.000 -16.000
Årsresultat 151.000 -16.000 -66.000 24.000 174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.303.000 2.350.000 2.645.000 3.389.000 2.062.000
Sum omløpsmidler 742.000 748.000 434.000 775.000 684.000
Sum eiendeler 3.045.000 3.098.000 3.079.000 4.164.000 2.746.000
Sum opptjent egenkapital 2.647.000 2.496.000 2.511.000 2.577.000 2.554.000
Sum egenkapital 2.747.000 2.596.000 2.611.000 2.677.000 2.654.000
Sum langsiktig gjeld 231.000 451.000 163.000 958.000 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000 50.000 305.000 528.000 92.000
Sum gjeld og egenkapital 3.044.000 3.097.000 3.079.000 4.163.000 2.746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 58.000 10.000 28.000 91.000
Andre inntekter 255.000 134.000 135.000 102.000 50.000
Driftsinntekter 255.000 192.000 144.000 130.000 141.000
Varekostnad 0 0 -1.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -59.000 -59.000 -104.000 -58.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -22.000 -123.000 -73.000 -62.000
Driftskostnader -75.000 -81.000 -227.000 -131.000 -63.000
Driftsresultat 181.000 111.000 -82.000 0 78.000
Finansinntekter 13.000 11.000 11.000 29.000 112.000
Finanskostnader -122.000 0 0 0
Finans 13.000 -111.000 11.000 29.000 112.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 151.000 -16.000 -66.000 24.000 174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.768.000 1.827.000 1.886.000 1.945.000 995.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 725.000 0
Sum varige driftsmidler 1.768.000 1.827.000 1.886.000 2.669.000 995.000
Sum finansielle anleggsmidler 534.000 522.000 759.000 719.000 1.067.000
Sum anleggsmidler 2.303.000 2.350.000 2.645.000 3.389.000 2.062.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 465.000 363.000 93.000 202.000 21.000
Andre fordringer 116.000 129.000 89.000 222.000 149.000
Sum investeringer 10.000 10.000 0
Kasse, bank 162.000 257.000 241.000 341.000 515.000
Sum omløpsmidler 742.000 748.000 434.000 775.000 684.000
Sum eiendeler 3.045.000 3.098.000 3.079.000 4.164.000 2.746.000
Sum opptjent egenkapital 2.647.000 2.496.000 2.511.000 2.577.000 2.554.000
Sum egenkapital 2.747.000 2.596.000 2.611.000 2.677.000 2.654.000
Sum avsetninger til forpliktelser 59.000 16.000 0 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 231.000 451.000 163.000 958.000 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 0 191.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 16.000
Skyldig offentlige avgifter 65.000 48.000 15.000 0 25.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 290.000 337.000 48.000
Sum kortsiktig gjeld 66.000 50.000 305.000 528.000 92.000
Sum gjeld og egenkapital 3.044.000 3.097.000 3.079.000 4.163.000 2.746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 676.000 698.000 129.000 247.000 592.000
Likviditetsgrad 1 11.2 15.0 1.4 1.5 7.4
Likviditetsgrad 2 11.2 15.0 1.4 1.5 7.4
Soliditet 90.2 83.8 84.8 64.3 96.6
Resultatgrad 71.0 57.8 -56.9 0 55.3
Rentedekningsgrad 0.9
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.6 0
Total kapitalrentabilitet 6.4 3.9 -2.3 0.7 6.9
Signatur
11.06.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex