Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Front Systems AS
Juridisk navn:  Front Systems AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21556444
Lysaker Torg 25 Lysaker Torg 25 Fax: 23333269
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 991083413
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 2/8/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Re-visjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.3%
Resultat  
  
1593.61%
Egenkapital  
  
-27.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 33.346.000 30.789.000 29.436.000 22.064.000 19.285.000
Resultat: 4.675.000 -313.000 147.000 469.000 299.000
Egenkapital: 2.466.000 3.408.000 3.995.000 2.837.000 1.867.000
Regnskap for  Front Systems AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 33.346.000 30.789.000 29.436.000 22.064.000 19.285.000
Driftskostnader -28.668.000 -31.100.000 -29.295.000 -21.613.000 -18.997.000
Driftsresultat 4.679.000 -312.000 142.000 452.000 288.000
Finansinntekter 92.000 48.000 22.000 19.000 12.000
Finanskostnader -97.000 -49.000 -18.000 -2.000 -1.000
Finans -5.000 -1.000 4.000 17.000 11.000
Resultat før skatt 4.675.000 -313.000 147.000 469.000 299.000
Skattekostnad -481.000 579.000 393.000 256.000 225.000
Årsresultat 4.194.000 266.000 540.000 726.000 523.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.556.000 2.118.000 1.644.000 887.000 696.000
Sum omløpsmidler 7.870.000 6.234.000 6.628.000 5.068.000 3.681.000
Sum eiendeler 9.426.000 8.352.000 8.272.000 5.955.000 4.377.000
Sum opptjent egenkapital 2.366.000 3.309.000 3.896.000 2.741.000 1.773.000
Sum egenkapital 2.466.000 3.408.000 3.995.000 2.837.000 1.867.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.961.000 4.944.000 4.277.000 3.118.000 2.511.000
Sum gjeld og egenkapital 9.427.000 8.352.000 8.272.000 5.955.000 4.377.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.219.000 30.744.000 29.420.000 22.035.000 19.270.000
Andre inntekter 127.000 45.000 16.000 29.000 14.000
Driftsinntekter 33.346.000 30.789.000 29.436.000 22.064.000 19.285.000
Varekostnad -4.910.000 -6.262.000 -7.928.000 -6.164.000 -6.864.000
Lønninger -14.244.000 -16.591.000 -14.919.000 -9.773.000 -6.809.000
Avskrivning -182.000 -291.000 -227.000 -210.000 -182.000
Nedskrivning 0 0 0 -1.002.000
Andre driftskostnader -9.332.000 -7.956.000 -6.221.000 -5.466.000 -4.140.000
Driftskostnader -28.668.000 -31.100.000 -29.295.000 -21.613.000 -18.997.000
Driftsresultat 4.679.000 -312.000 142.000 452.000 288.000
Finansinntekter 92.000 48.000 22.000 19.000 12.000
Finanskostnader -97.000 -49.000 -18.000 -2.000 -1.000
Finans -5.000 -1.000 4.000 17.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.400.000 -1.000.000 0 0 0
Årsresultat 4.194.000 266.000 540.000 726.000 523.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 976.000 1.457.000 981.000 690.000 537.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 265.000 365.000 368.000 192.000 143.000
Sum varige driftsmidler 265.000 365.000 368.000 192.000 143.000
Sum finansielle anleggsmidler 315.000 296.000 295.000 4.000 16.000
Sum anleggsmidler 1.556.000 2.118.000 1.644.000 887.000 696.000
Varebeholdning 329.000 0 15.000 32.000 28.000
Kundefordringer 1.119.000 686.000 2.102.000 1.200.000 1.048.000
Andre fordringer 2.772.000 2.642.000 1.871.000 1.817.000 1.547.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.650.000 2.905.000 2.639.000 2.020.000 1.059.000
Sum omløpsmidler 7.870.000 6.234.000 6.628.000 5.068.000 3.681.000
Sum eiendeler 9.426.000 8.352.000 8.272.000 5.955.000 4.377.000
Sum opptjent egenkapital 2.366.000 3.309.000 3.896.000 2.741.000 1.773.000
Sum egenkapital 2.466.000 3.408.000 3.995.000 2.837.000 1.867.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.089.000 845.000 919.000 1.187.000 997.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.003.000 1.074.000 1.315.000 675.000 558.000
Utbytte -2.400.000 -1.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.869.000 3.025.000 2.042.000 1.256.000 956.000
Sum kortsiktig gjeld 6.961.000 4.944.000 4.277.000 3.118.000 2.511.000
Sum gjeld og egenkapital 9.427.000 8.352.000 8.272.000 5.955.000 4.377.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 909.000 1.290.000 2.351.000 1.950.000 1.170.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.5 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.5 1.6 1.5
Soliditet 26.2 40.8 48.3 47.6 42.6
Resultatgrad 14.0 0.5 2 1.5
Rentedekningsgrad 48.2 -6.4 7.9 2 2
Gjeldsgrad 2.8 1.5 1.1 1.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 50.6 -3.2 2 7.9 6.9
Signatur
05.04.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex