Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frost Media AS
Juridisk navn:  Frost Media AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47395073
Postboks 249 Storgata 8 Fax:
6101 Volda 6100 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 989988964
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/20/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
237.3%
Resultat  
  
532.05%
Egenkapital  
  
13150%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.646.000 488.000 523.000 531.000 1.002.000
Resultat: 337.000 -78.000 29.000 -131.000 45.000
Egenkapital: 265.000 2.000 113.000 85.000 215.000
Regnskap for  Frost Media AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.646.000 488.000 523.000 531.000 1.002.000
Driftskostnader -1.304.000 -562.000 -492.000 -658.000 -961.000
Driftsresultat 342.000 -75.000 31.000 -126.000 41.000
Finansinntekter 0 0 0 0 6.000
Finanskostnader -5.000 -3.000 -2.000 -5.000 -2.000
Finans -5.000 -3.000 -2.000 -5.000 4.000
Resultat før skatt 337.000 -78.000 29.000 -131.000 45.000
Skattekostnad -74.000 -33.000 0 0 29.000
Årsresultat 263.000 -111.000 29.000 -131.000 75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 30.000 68.000 73.000 73.000
Sum omløpsmidler 440.000 40.000 144.000 89.000 335.000
Sum eiendeler 455.000 70.000 212.000 162.000 408.000
Sum opptjent egenkapital 163.000 -100.000 12.000 -17.000 114.000
Sum egenkapital 265.000 2.000 113.000 85.000 215.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 191.000 68.000 98.000 78.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 456.000 70.000 212.000 163.000 409.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.646.000 488.000 523.000 531.000 1.002.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.646.000 488.000 523.000 531.000 1.002.000
Varekostnad 0 -18.000 4.000 -5.000 -10.000
Lønninger -460.000 -290.000 -318.000 -153.000 -334.000
Avskrivning -3.000 -5.000 -8.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -841.000 -249.000 -170.000 -490.000 -607.000
Driftskostnader -1.304.000 -562.000 -492.000 -658.000 -961.000
Driftsresultat 342.000 -75.000 31.000 -126.000 41.000
Finansinntekter 0 0 0 0 6.000
Finanskostnader -5.000 -3.000 -2.000 -5.000 -2.000
Finans -5.000 -3.000 -2.000 -5.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 263.000 -111.000 29.000 -131.000 75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 16.000 50.000 47.000 47.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 3.000 8.000 17.000 26.000
Sum varige driftsmidler 0 3.000 8.000 17.000 26.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Sum anleggsmidler 15.000 30.000 68.000 73.000 73.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 2.000 50.000 79.000 273.000
Andre fordringer 40.000 17.000 25.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 395.000 19.000 69.000 11.000 62.000
Sum omløpsmidler 440.000 40.000 144.000 89.000 335.000
Sum eiendeler 455.000 70.000 212.000 162.000 408.000
Sum opptjent egenkapital 163.000 -100.000 12.000 -17.000 114.000
Sum egenkapital 265.000 2.000 113.000 85.000 215.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 5.000 0 3.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 8.000 18.000 42.000 57.000
Betalbar skatt 63.000 0 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 106.000 29.000 52.000 27.000 100.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 26.000 26.000 6.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 191.000 68.000 98.000 78.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 456.000 70.000 212.000 163.000 409.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 249.000 -28.000 46.000 11.000 142.000
Likviditetsgrad 1 2.3 0.6 1.5 1.1 1.7
Likviditetsgrad 2 2.3 0.6 1.5 1.1 1.8
Soliditet 58.1 2.9 53.6 52.1 52.7
Resultatgrad 20.8 -15.4 5.9 -23.7 4.1
Rentedekningsgrad 68.4 - 15.5 -25.2 23.5
Gjeldsgrad 0.7 3 0.9 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 7 -107.1 14.7 -77.3 11.5
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex